Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Intensive Care in het kort
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Intensive Care in het kort

Informatie voor bezoekers - route 61

Door middel van deze folder wil Amphia u meer informatie geven over de afdeling Intensive Care (IC), waar een van uw naasten is opgenomen. Leest u deze informatie zorgvuldig.

Op de afdeling IC liggen patiënten die intensieve behandeling en verzorging nodig hebben. Op de IC zijn patiënten opgenomen van alle specialismen. Een IC-opname kan gepland zijn na een grote operatie, maar kan ook door spoed komen. Bijvoorbeeld na een reanimatie of als een ziekte sterk verslechtert.

Op de IC kunnen we de vitale functies zoals ademhaling en hartslag bewaken, ondersteunen en eventueel overnemen.

Medische apparatuur
Alle patiënten zijn aangesloten op een monitor die verschillende functies van het lichaam bewaakt. Ook hebben patiënten vaak verschillende infusen waarmee medicatie wordt gegeven. De apparatuur geeft soms een geluidssignaal. Zo’n signaal komt binnen op de centrale monitor en op de Myco’s (piepers) van de IC-verpleegkundigen. De IC-verpleegkundigen zien alle signalen op deze Myco’s. Niet alle signalen hebben dezelfde betekenis. De IC-verpleegkundigen komen dus niet altijd direct.

Camera toezicht
IC-patiënten zijn regelmatig onrustig of verward. Zij worden met een camera bewaakt. Dat helpt te voorkomen dat patiënten vallen of medische apparatuur verwijderen. Deze camerabeelden komen binnen op de centrale post waar de IC-verpleegkundigen deze kunnen zien. Deze beelden worden niet opgeslagen.

Intensivisten
De intensivist (IC-arts) heeft 24 uur per dag de medische verantwoordelijkheid. Op de Intensive Care werken meerdere intensivisten. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de zorg van uw naaste. Dagelijks wordt de gezondheidstoestand en behandeling besproken met alle dienstdoende intensivisten, arts-assistenten en andere medisch specialisten. Zij bepalen dan samen het medisch beleid.

IC-verpleegkundige
Altijd zorgt er 1 IC-verpleegkundige voor uw naaste. Deze is gedurende zijn/haar dienst verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg. Bij hem of haar kunt u terecht met vragen. Tijdens afwezigheid door pauze of patiëntenbespreking, neemt een andere verpleegkundige de zorg over.

Medewerker Patiëntenbetrekkingen
Een medewerker van de afdeling Patiëntenbetrekkingen informeert u over de gang van zaken op de IC. Deze afdeling verleent hulp aan u als familie/naaste gedurende de opname van uw naaste op de IC. Dit houdt onder meer in:

 • Informeren van de patiënt en de contactpersoon over de stand van zaken
 • Telefonisch contact met de contactpersoon gedurende een hartoperatie (indien de patiënt en de contactpersoon dat wensen)
 • Begeleiden van het bezoek op de IC
 • Begeleiden van naasten tijdens gesprekken met een arts op de IC
 • Beantwoorden van vragen

Fysiotherapeut
De fysiotherapeut komt dagelijks langs bij uw naaste om te oefenen. Bijvoorbeeld om kracht-, bewegings- of ademhalingsoefeningen te doen.

Dietist
Goede voeding is belangrijk voor herstel. De diëtisten zorgen voor het bepalen van de juiste voeding voor uw naaste. Bijvoorbeeld door sondevoeding (voeding via een slangetje via de neus) of extra voeding. 

Wettelijk vertegenwoordiger en contactpersoon

We betrekken de patiënt en u als het kan in de besluiten over de behandeling. Als u naaste niet zelf kan beslissen (niet wilsbekwaam is), overleggen wij met de vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger moet doen wat in het belang van de patiënt is. Als er geen curator of mentor is, en ook geen wilsverklaring van de patiënt waarin de vertegenwoordiger benoemd staat, is dit volgens de wet als eerste de partner. Is die er niet of wil die niet, dan vragen we het een ouder, kind, broer, zus, grootouder of kleinkind. Overleg binnen de familie wie (1 persoon) we als vertegenwoordiger moeten zien. We zetten dat in het dossier. Wil niemand vertegenwoordiger zijn, dan beslissen we zelf in het belang van de patiënt. 

We vragen naar twee contactpersonen. De eerste contactpersoon onderhoudt het contact met de IC en is aanspreekpunt voor de overige familieleden of naasten. Alleen de 1e contactpersoon krijgt informatie over de toestand van de patiënt. De 1e contactpersoon coördineert samen met ons het bezoek.

Het is zeer wenselijk dat de vertegenwoordiger, ook de rol van 1e contactpersoon opneemt. Wanneer we de 1e contactpersoon in acute situaties niet kunnen bereiken, informeren we de 2e contactpersoon.

Toestemming na informatie (Informed consent)

Op de IC helpen we belangrijke organen en hun functies. Zoals de longen, de nieren en het hart. Dat doen we met een aantal basishandelingen. Zoals infusen, medicijnen en bloedproducten. Dit is allemaal standaard zorg op de IC. We gaan ervan uit dat u (of uw vertegenwoordiger) dat goed vindt. Soms zijn andere grote onderzoeken of behandelingen nodig. Daar vragen we u vooraf extra toestemming voor. Soms lukt dat niet, omdat de zorg direct nodig is. Hieronder staat een lijst met voorbeelden van standaard IC-behandelingen. Let op: de meeste behandelingen zijn tijdelijk. Dit is afhankelijk van uw herstel.

 • Hulp van de ademhaling door een beademingsapparaat
 • Vervanging van de nierfunctie (dialyse)
 • Hulp van het hart met apparaten
 • Onderzoeken zoals kijkonderzoeken van het hart, de longen, maag en darmen
 • Infusen in slagaders
 • Lucht en/of vloeistoffen laten weglopen met drains

Kwaliteit van zorg vinden we belangrijk. Wetenschappelijk onderzoek ook. Maar ook uw privacy. Daarom sturen wij gegevens (data) van al onze patiënten, zoals bloeddruk, snelheid van ademhaling, naar dataregistraties. Die zien niet dat het over u gaat. Deze dataregistraties helpen ons om de kwaliteit van onze IC te controleren en te verbeteren. Deze data kunnen ook voor onderzoeksdoeleinden gebruikt worden. Hebt u hier bezwaar tegen? Zeg het tegen uw arts.

Telefonisch contact

 • De 1e contactpersoon mag tussen 12.00 en 7.00 uur telefonisch informeren over de situatie van de patiënt.
 • Tussen 7.00 en 12.00 is de IC-verpleegkundige bezig met de verzorging van uw naaste en kan u dan niet te woord staan.
 • De IC-verpleegkundige belt dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur de 1e contactpersoon met informatie over uw naaste. Soms lukt het niet op dat moment. U kunt dan zelf bellen na 12.00 uur.

De contactpersoon krijgt bij opname het kamer- en toestelnummer.

Familiegesprekken

Als IC vinden wij duidelijke, eerlijke en regelmatige informatievoorziening belangrijk. U wordt dus dagelijks door de IC-verpleegkundigen op de hoogte gehouden. Daarnaast probeert de intensivist u rondom de opname en daarna wekelijks op de hoogte te houden.  De vertegenwoordiger en 1e contactpersoon worden hiervoor uitgenodigd. Het is wenselijk dat er bij een familiegesprek twee personen aanwezig zijn.  Deze gesprekken worden in principe op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 15.00 uur gepland.

De medewerkers van patiëntenbetrekkingen plannen deze gesprekken. Als u eerder een gesprek wenst, zeg dit dan tegen hen of de IC-verpleegkundige.

Gedragsregels

Voor een goed en prettig bezoek op de IC, gelden de volgende regels:

 • De opname van uw naasten op de IC is voor u een moeilijke periode. Natuurlijk brengt die allerlei emoties met zich mee. Dat begrijpen wij. We verwachten wel dat iedereen zich fatsoenlijk gedraagt voor ieders veiligheid en goede sfeer. Tegen overtredingen nemen wij maatregelen.
 • U mag foto’s maken van uw naaste op de IC. We weten dat dit belangrijk kan zijn voor de verwerking van de IC-opname. U mag daarbij geen personeel of andere patiënten op beeld zetten.
 • Vanwege infectiegevaar zijn bloemen en planten niet toegestaan op de IC.

COVID-19 en bezoek

Bezoektijden: dagelijks van 13.30 tot 14.45 uur en van 16.00 tot 20.00 uur

Bezoek
De huidige bezoekregeling betekent dat patiënten momenteel 2x per dag, 2 bezoekers mogen ontvangen. Per bezoekmoment mag er éénmaal gewisseld worden. Soms is er tijdens u bezoek een overdracht, zorg- of behandelmoment bij uw naaste. Wij vragen u dan even de kamer te verlaten en te wachten buiten de IC. Graag uw begrip hiervoor, want de privacy en zorg gaan voor.  

Gebruik mondneusmaskers op de Intensive Care
Het gebruiken van een mondneusmasker op de patiëntenkamers is vrijblijvend, tenzij het infectiepreventiebeleid op de kamer of prodecurele voorschriften anders voorschrijven.

Familiekamer

Soms raden wij u aan langere tijd in het ziekenhuis te verblijven in verband met de toestand van uw naaste. Voor deze situaties is er een familiekamer aanwezig. Naasten kunnen deze familiekamer gebruiken om bij elkaar te komen en eventueel te blijven slapen.

Persoonlijke eigendommen

Zolang de patiënt op de IC verblijft, is het niet nodig om (nacht)kleding mee te nemen. U dient wel te zorgen voor toiletartikelen. Neem waardevolle spullen mee naar huis. De IC is niet verantwoordelijk voor het verlies van persoonlijke eigendommen.

Parkeren

Voor alle locaties van Amphia geldt betaald parkeren tegen hetzelfde tarief. Voor bezoekers die regelmatig parkeren, zijn er verschillende abonnementen. Informeer hiernaar bij de receptie.

Hygiëne

Voordat u de IC betreedt, moet u uw handen desinfecteren bij de desinfectanshouders. Dit om kruisbesmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Heeft uw naaste een isolatiebeleid, vraag dan aan de verpleging naar de regels. Op de deur van de patiëntenkamer hangt een kaart welke isolatiemaatregel we hanteren.

Handen desinfecteren

Deelname wetenschappelijk onderzoek

Ook op de IC doen we aan wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de geneeskunde. We kunnen de patiënt of  vertegenwoordiger vragen om aan een onderzoek mee te werken. U krijgt dan aanvullende informatie. Waar nodig is het onderzoek van tevoren goedgekeurd door de Medisch Ethische Commissie. We bespreken het uitvoerig met u voordat we uw medewerking vragen. Natuurlijk bent u niet verplicht mee te doen. Dat mag zonder opgaaf van reden. Voor de behandeling heeft dat geen enkel gevolg.

Uitgebreide informatie IC

Voor informatie over het verloop van de IC opname verwijzen wij u graag naar de folder: Intensive Care, informatie voor patiënten en hun naasten. Daarnaast zijn er op de website van het Amphia diverse folders beschikbaar over specifieke onderwerpen en behandelingen die voorkomen op de IC.

Ga naar folder

Tip, opmerking of klacht?

Wij doen er alles aan om goede zorg te leveren. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent. Bespreek uw opmerking of klacht eerst met de betrokken zorgverlener. Daarnaast kunt u contact op nemen met de klachtenbemiddelaar:

 • telefonisch via (076) 595 3059
 • op www.amphia.nl is het digitale klachtenformulier beschikbaar
 • een papieren klachtenset is verkrijgbaar bij de receptie
Bekijk de klachtenregeling

De Intensive Care van Amphia is bereikbaar via T (076) 595 49 17
De afdeling Patiëntenbetrekkingen via T (076) 595 44 78

Meer lezen over intensive care (IC) in Amphia?

Ga naar afdeling Intensive Care (IC)

Label