Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Strikte isolatie MRSA
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Strikte isolatie MRSA

U of uw naaste is opgenomen in het Amphia ziekenhuis en wordt in isolatie verpleegd. Deze folder geeft meer informatie over het verplegen in strikte isolatie MRSA en over de maatregelen die tot doel hebben verspreiding van MRSA bacteriën naar patiënten, bezoekers en ziekenhuismedewerkers te voorkomen.

Strikte isolatie MRSA
Er kunnen aan aantal redenen zijn waarom verpleging in strikte isolatie MRSA noodzakelijk is:

 • Er is aangetoond dat u drager bent van de MRSA bacterie
 • MRSA is niet aangetoond maar u bent mogelijk besmet met de MRSA bacterie; Dit geldt voor patiënten die de afgelopen 2 maanden in een buitenlands ziekenhuis of gezondheidscentrum behandeld zijn en:
  - langer dan 24 uur opgenomen zijn geweest; of
  - een operatie hebben ondergaan;of
  - een drain of katheter hebben gehad; of
  - beademd zijn; of
  - open wonden of infecties zoals abcessen hebben; of
  - waarbij de huid ‘doorgebroken’ is door
  bijvoorbeeld een punctie, scopie, katheterisatie of het inbrengen van een sonde.
 • U wordt opgenomen vanuit een Nederlands ziekenhuis of andere gezondheidsinstelling waar MRSA-problemen zijn.
 • U heeft beroepsmatig contact met levende vleeskuikens, varkens of vleeskalveren of bent woonachtig op een varkens/vleeskalverenhouderij.
 • U bent woonachtig (geweest) in een instelling voor asielzoekers.
 • U heeft een huisgenoot, partner of verzorgende die MRSA besmet is.

Bij patiënten die tot een MRSA risicocategorie behoren, maar waarbij niet eerder MRSA is aangetoond, worden MRSA kweken afgenomen. Met behulp van wattenstokjes worden uitstrijken gemaakt van de neus, keel en het perineum. Ook eventuele wonden worden uitgestreken. De uitslag hiervan is na maximaal vijf dagen bekend. Wanneer er geen MRSA wordt gekweekt, wordt de isolatie opgeheven.

Waarom wordt strikte isolatie MRSA toegepast?
Strikte isolatie wordt ingesteld om overdracht van het micro-organisme via direct contact (handen, voorwerpen) en via aërosolen, hele kleine druppeltjes, te voorkomen. Om verspreiding van resistente bacteriën zoals MRSA te voorkomen zijn de algemene hygiënemaatregelen niet voldoende. Er worden dan speciale voorzorgsmaatregelen genomen. Deze maatregelen worden isolatiemaatregelen genoemd en staan vermeld op een rode kaart die buiten op de deur is aangebracht.

Isolatie kan ook nodig zijn als u zelf geen klachten heeft. De isolatie heeft geen consequenties voor uw behandeling; deze kan altijd doorgaan.

Uw behandelend arts zal u informeren waarom deze maatregel bij u nodig is.

Wat betekent strikte isolatie MRSA voor u?

 • U verblijft op een éénpersoonskamer met sluis. Een sluis is een aparte ruimte tussen uw kamer en de gang. De deuren naar de gang mogen niet open staan of tegelijk geopend worden. (behalve tijdens transport van het bed.
 • Aan de deur van uw kamer hangt een rode kaart met daarop de maatregelen voor patiënt en bezoeker.
 • De medewerkers die u verzorgen dragen beschermende kleding: een schort met lange mouwen, handschoenen, een mondneusmasker en een muts.
 • De medewerkers verwijderen, na het verlaten van de kamer, de beschermende kleding in de sluis.
 • De medewerkers desinfecteren hun handen met handalcohol bij het betreden en verlaten van de kamer en tussendoor bij verpleegkundige en medische handelingen.
 • U kunt gewoon bezoek ontvangen
 • U blijft in principe op uw kamer. Alleen als dit voor uw behandeling van belang is (bijvoorbeeld voor onderzoek of behandeling) mag u, in overleg met de verpleging, de kamer begeleid verlaten.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
- Als u voor onderzoek of behandeling uw kamer moet verlaten, dan krijgt u een schone pyjama aan en wordt uw bed voorzien van schoon beddengoed of u krijgt een schoon bed.
- U wordt door verpleegkundigen van uw afdeling vervoerd.
- U desinfecteert de handen met handalcohol
- U maakt geen contact met andere patiënten
- U maakt geen gebruik van algemene toiletten

 • Als u voor onderzoek of behandeling naar een andere afdeling gaat dan gelden dezelfde maatregelen.
 • Om organisatorische redenen wordt uw behandeling of onderzoek zoveel mogelijk aan het eind van de dag of van het behandelingsprogramma uitgevoerd.

Wat betekent strikte isolatie voor uw bezoek?
Bezoekers dienen zich voorafgaand aan het eerste bezoek bij de verpleging te melden. De verpleging zal het bezoek instrueren over de juiste wijze van handdesinfectie. Uw bezoekers houden zich ook aan de voorgeschreven maatregelen volgens de rode kaart. Dit betekent:

 • Voor het betreden en na het verlaten van de kamer, in de sluis, de handen desinfecteren met handalcohol.
 • Bezoekers die in de gezondheidszorg werkzaam zijn moeten wel beschermende maatregelen nemen bij het betreden van de kamer. Deze maatregelen staan beschreven op de rode kaart aan de deur.
 • Na afloop van het bezoek aan u dienen de bezoekers het ziekenhuis direct te verlaten. Eventuele andere bezoeken in het ziekenhuis kunnen zij afleggen voordat ze naar u toekomen.

Ook zwangeren en kinderen kunnen u zonder risico bezoeken.

Opheffen isolatiemaatregelen
Regelmatig kan bij u worden nagegaan of het micro-organisme nog aanwezig is. Hiertoe kunnen verschillende soorten kweken worden afgenomen, bijvoorbeeld een kweek van de keel, neus of perineum, een wond, faeces (ontlasting), urine, bloed of opgehoest sputum. Deze kweken worden in het laboratorium gecontroleerd op de aanwezigheid van het micro-organisme. Dit gebeurt totdat het zeker is dat u het micro-organisme niet meer heeft. Op dat moment worden de speciale verzorgingsmaatregelen opgeheven.

Maatregelen in de thuissituatie
Als u drager bent van de MRSA-bacterie zijn gewone hygiënische maatregelen voldoende om verspreiding van deze bacterie thuis te voorkomen. hiermee bedoelen we met name dat u altijd handen wast na ieder toiletbezoek. trek bij het verzorgen van wonden handschoenen aan en was daarna uw handen.

Voor uw gezin en andere sociale contacten heeft uw MRSA-dragerschap geen enkele consequentie. U kunt zonder beperkingen uw dagelijkse gang van zaken voortzetten. U kunt gewoon uw boodschappen doen, visite ontvangen, naar school of werk of naar een verjaardag. Thuis gaat u om met uw huisgenoten zoals u gewend bent. Uw familie en vrienden omhelzen, kussen en knuffelen, is geen enkel probleem.

Wanneer u zelf, uw huisgenoten of andere intensieve contacten werkzaam zijn in een verpleeghuis, ziekenhuis of andere gezondheidsinstelling, is het belangrijk om bij de arbodienst of preventieafdeling van de instelling te melden dat u MRSA positief bent of intensief contact heeft met een MRSA drager. In overleg kan bepaald worden welke maatregelen nodig zijn.

Tenslotte
We beseffen dat de situatie, wanneer de isolatiemaatregelen op u van toepassing zijn, voor u ingrijpend en onaangenaam kan zijn. Het is voor ons echter de enige manier om:

 • u zo goed mogelijk te kunnen behandelen, en
 • andere patiënten te beschermen tegen mogelijke besmetting met MRSA.

We zullen proberen om uw verblijf in Amphia ook tijdens de isolatieperiode zo prettig mogelijk te maken.

Met vragen en eventuele problemen kunt u altijd terecht bij uw behandelend arts en de verpleegkundigen.

Zie voor meer informatie over MRSA:

Lees meer over hoe we infecties voorkomen, opsporen en behandelen bij Amphia.

Ga naar afdeling Infectiepreventie

Label