Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Familieparticipatie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Familieparticipatie

Wat is familieparticipatie?
Familieparticipatie is zorg en ondersteuning die familieleden of vrienden kunnen verlenen aan hun naaste(n). Bij familieparticipatie worden familieleden of vrienden uitgenodigd om te ondersteunen bij zorg of dagelijkse bezigheden van de naaste(n). Denk hierbij bijvoorbeeld aan vertalen, helpen bij eten, ontspanning of helpen bij het uitvoeren van oefeningen. De vraag voor familieparticipatie wordt u met name gesteld als de patiënt extra kwetsbaar is. Deze patiënten hebben meer kans op complicaties zoals vallen, ondervoeding, acute verwardheid (delier) en lichamelijke achteruitgang. Hierdoor kan het zijn dat de patiënt lichamelijk erg achteruitgaat tijdens de opname. De aanwezigheid van een vertrouwd persoon heeft meestal een positief effect op het (deels) voorkomen van de genoemde complicaties.

Zorg goed voor uzelf
Familieparticipatie kan veel van u en uw omgeving vragen. Het is daarom belangrijk dat u goed voor uzelf blijft zorgen en voldoende rust neemt. Neem gevoelens van overbelasting serieus en maak deze bespreekbaar met de verpleegkundige of andere familieleden. Vergeet niet dat u niet de enige bent die voor uw naasten moet zorgen, denk hierbij bijvoorbeeld om hulp te vragen aan uw familieleden, vrienden of kennissen.

Activiteiten en rooming-in
U kunt samen met uw naaste(n) verschillende activiteiten doen, zoals samen eten, indien mogelijk wandelen, een spelletje spelen of bijvoorbeeld de krant of een boek lezen. Het is bevorderlijk voor de kwetsbare patiënt om de gewoontes van thuis zoveel mogelijk in stand te houden in het ziekenhuis. Wanneer uw naaste(n) bijvoorbeeld een slechte voedingstoestand heeft, kan het bevorderlijk zijn om eten vanuit thuis mee te nemen wat de patiënt lekkerder vindt, of om samen met iemand te eten.U kunt in dit laatste geval zelf eten meenemen wat opgewarmd kan worden op de afdeling of tegen betaling kunt u met uw naaste mee eten op de kamer. Het is soms vanuit de verpleging wenselijk dat er 24 uur per dag iemand aanwezig is bij de patiënt. Vooral bij angst, onrust of verwardheid kan dit ter sprake komen. Dit wordt rooming-in genoemd. Zou u graag op een andere manier ondersteunen in de zorg, bijvoorbeeld aanwezig zijn bij de artsenvisite, onderzoeken of dagelijkse zorg? Bespreek dit dan met de verpleegkundige of arts.

Samenwerking met de verpleegkundige en de arts
Het is belangrijk dat de verpleegkundige regelmatig contact heeft met de eerste contactpersoon van de patiënt. Samen met de eerste contactpersoon bespreken we de voortgang van de opname, de mate van (over)belasting en welke activiteiten u kunt doen om complicaties te voorkomen. Op de afdeling hangt op iedere kamer een communicatiebord. Hierop staat onder andere beschreven welke verpleegkundige er die dag voor uw naaste(n) zorgt, wanneer de verwachte ontslagdatum is, hoe het gaat met mobiliseren en hierbij ook of de patiënt bijvoorbeeld samen met u kan mobiliseren. Er is op het bord ook een kopje voor vragen en/of opmerkingen. Ook is er een kopje waar u aan kan geven wanneer u of uw naaste(n) op bezoek komen, hierbij kan u ook aangeven of uw naaste(n) bijvoorbeeld komt helpen met eten. De eerste contactpersoon is op de afdeling het aanspreekpunt voor de verpleegkundige of arts. Enkel met deze persoon delen we, indien noodzakelijk, medisch- en verpleegkundig inhoudelijke informatie. U mag altijd de verpleegkundige aanspreken als u, als niet eerste contactpersoon, praktische vragen heeft.

Faciliteiten

  • U kunt gebruik maken van het toilet op de eenpersoonskamer van de patiënt. Wanneer de patiënt in isolatie ligt, dan maakt de verpleegkundige andere afspraken met u. Wanneer u anders wenst, is het toilet bij de liften.
  • Voor bezoek dat deel uitmaakt van familieparticipatie is koffie, thee en water gratis.
  • Tegen betaling kunt u mee-eten tijdens de lunch en de avondmaaltijd. Het is ook mogelijk om uw eigen maaltijd mee te nemen. Deze kan opgewarmd worden op de afdeling.

Meer lezen over interne geneeskunde bij Amphia?

Ga naar afdeling Interne Geneeskunde

Label