Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Familieparticipatie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Familieparticipatie

Betrokkenheid van familie/naaste(n) in het ziekenhuis

Deze folder is bestemd voor u en uw naasten. De folder beschrijft de mogelijkheid van uw partner, kinderen, andere familieleden of vrienden om tijdens de ziekenhuisopname in de zorg te ondersteunen. Er wordt uitgelegd wat familieparticipatie is en wat uw rol als naaste hierin kan zijn. In deze folder richten wij ons verder tot uw familie/naaste(n).


Wat is familieparticipatie?
Familieparticipatie is zorg en ondersteuning die familieleden en/of naasten verlenen tijdens de ziekenhuisopname. Bij familieparticipatie worden zij uitgenodigd om te ondersteunen bij zorg of dagelijkse bezigheden, bijvoorbeeld bij het helpen tijdens het eten, ontspanning, helpen bij het uitvoeren van oefeningen of het vertalen als patiënt geen of beperkt Nederlands spreekt.

Naast de behandeling en zorg die het ziekenhuis levert, is uw ondersteuning zeer gewenst met name als de patiënt kwetsbaar is. Deze kwetsbaarheid zien we vooral bij de patiënt van 70 jaar en ouder. Zij hebben meer kans op ondervoeding, vallen, acute verwardheid (delier) en lichamelijke achteruitgang, waardoor zij na de ziekenhuisopname mogelijk meer zorg nodig hebben.
De aanwezigheid van een vertrouwd persoon, met name ook in de nacht, heeft een positief effect op het (deels) voorkomen van de bovengenoemde complicaties en op het herstel.

Meer informatie over een delier vindt u in de folders delier (acuut optredende verwardheid) en delier maatregelen bij een verhoogd risico op een delier.


Zorg goed voor u zelf
Familieparticipatie kan veel van u en uw omgeving vragen.  Het is belangrijk dat u goed voor uzelf zorgt en voldoende rust neemt. Neem gevoelens van overbelasting serieus en maak deze bespreekbaar met de verpleegkundige of arts. Betrek ook (indien mogelijk) andere familieleden of vrienden bij de zorg waardoor de zorg onderling verdeeld wordt.


Activiteiten en rooming-in
U kunt verschillende activiteiten doen. Deze activiteiten helpen de patiënt om gewoontes van thuis in stand te houden. Dit geeft een veilig en vertrouwd gevoel in de voor de patiënt onbekende omgeving. Soms is het wenselijk dat u 24 uur per dag aanwezig bent, we noemen dit rooming-in, bij angst, onrust of verwardheid.
Door te blijven slapen, kunt u een herkenningspunt zijn voor uw naaste, waardoor hij/zij rustiger is en beter slaapt. Dit bevordert het herstel.

Activiteiten die u op zich kunt nemen ter bevordering van herstel:

 • Samen eten of helpen bij het eten en drinken. De verpleegkundige zal u informeren als er problemen zijn met slikken, of over een dieet/ vochtbeperking.
 • Meehelpen bij o.a. de dagelijkse zorg, toiletbezoek.
 • Stimuleren van bewegen, afhankelijk van de aandoening of ziekte. De verpleegkundige, evt. fysiotherapeut, informeert u op welke manier u het bewegen kunt stimuleren.
 • Voorlezen van de krant of een boek.
 • Praten over huidige gebeurtenissen, herinneringen ophalen.
 • Een spelletje spelen of indien mogelijk wandelen.

Wilt u op een andere manier ondersteunen in de zorg, aanwezig zijn tijdens onderzoeken en/of aanwezig zijn bij een gesprek met de arts, bespreek dit met de verpleegkundige of arts.


Overleg met verpleegkundige en arts
De arts en verpleegkundige komen mogelijk samen langs. Als er vragen, dringende zaken zijn die u wilt bespreken dan kunt u deze vooraf aangeven bij de verpleegkundige. Bij de wisseling van dienst dragen de verpleegkundigen de situatie over aan een collega. Het is mogelijk dat deze overdracht plaats vindt op de kamer.

De eerste contactpersoon van de patiënt is voor de verpleegkundigen en de arts het eerste aanspreekpunt. Enkel met deze persoon delen we, indien noodzakelijk, medisch- en verpleegkundige inhoudelijke informatie. Samen met u en de patiënt wordt de voortgang van de opname besproken, de mate van (over)belasting en welke activiteiten u kunt doen. U mag altijd de verpleegkundige aanspreken als u, als niet eerste contactpersoon, praktische vragen heeft.


Afspraken
Biedt u tijdens de opname zorg en/of ondersteuning dan gelden de volgende afspraken:

 • Er kan maximaal één persoon buiten de bezoektijden aanwezig zijn. Voor het overige bezoek gelden de bezoektijden. Meer informatie over bezoektijden, zie bezoektijden Amphia
 • U maakt gratis gebruik van wifi: Amphia-Public. Tip: voor het lezen van gratis tijdschriften, boeken, luisterboeken, download de app WAIT.
 • U kunt gebruik maken van het toilet op de patiëntenkamer.
 • Het gebruik van koffie, thee en water gratis. Dit wordt u aangeboden.
 • Maaltijden kunt u samen gebruiken op de kamer. U kunt een maaltijd van thuis meebrengen. Deze kunt u, indien gewenst, na overleg met de gastvrouw op laten warmen. Een ontbijt wordt u aangeboden als u ’s nachts bij uw naaste bent. Overdag biedt het ziekenhuis u één maaltijd aan, dit kan een lunch of warme maaltijd zijn.  
 • Het parkeertarief is aangepast als u familieparticipatie, rooming-in biedt. De kosten, alleen met pin te voldoen, zijn afhankelijk van het abonnement wat u kiest. U heeft de keuze uit:
 • een dag-abonnement (24 uur) €1,50
 • 2 dagen abonnement (48 uur) voor €2,80
 • 7 dagen abonnement voor €9,10.

Bij aanvang van familieparticipatie ontvangt u van de verpleegkundige op de afdeling de herkenningskaart familieparticipatie. Met deze herkenningskaart en de uitrijkaart voor de parkeergarage gaat u dezelfde dag naar de receptie. De herkenningskaart wordt door de receptiemedewerker ingenomen op moment dat de uitrijkaart omgezet wordt naar het abonnement van keuze. Binnen de abonnementsduur kunt u zo vaak in- en uitrijden als u wilt. Het abonnement is persoonsgebonden en geregistreerd op kenteken. Als het abonnement verlopen is, is een nieuwe inrijkaart nodig die met een nieuwe herkenningskaart omgezet kan worden naar het abonnement van keuze. Een nieuwe herkenningskaart kunt u vragen op de afdeling.

Aanvullende afspraken bij rooming-in

 • U slaapt op de kamer bij de patiënt. Er wordt een bed voor u geregeld. Graag het bed overdag inklappen en plaats dit in de badkamer of in een hoek op de kamer. 
 • U kunt gebruik maken van de douche op de kamer. Handdoeken kunt u gebruiken van het ziekenhuis. Deze liggen in de kamer of zijn bij de verpleegkundige te verkrijgen. De verpleegkundige informeert u waar u het gebruikte linnengoed kunt laten.
 • U neemt zelf uw eigen toiletartikelen en nachtkleding mee.
 • Het ontbijt wordt u aangeboden door het ziekenhuis. U kunt samen met de patiënt eten op de kamer.
 • De verpleegkundige is verantwoordelijk voor de controles, de zorg bij de patiënt. Houdt er rekening mee dat deze controles, zorg, mogelijk ook uw nachtrust kunnen verstoren.

Meer informatie
Over de ziekenhuisopname in zijn algemeen, lees de informatie op de website  uw opname in Amphia of de informatiebrochure ‘welkom in het Amphia’
 

Vragen
Heeft u vragen, stel deze gerust aan verpleegkundige van de afdeling.

Meer lezen over geriatrie in Amphia?

Ga naar afdeling Geriatrie

Label