Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Groeihormoon releasing hormone (GHRH) test
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Groeihormoon releasing hormone (GHRH) test

In overleg met uw arts heeft u besloten om een Groeihormoon Releasing Hormone (GHRH)-/ Argininetest uit te laten voeren. Deze test vindt plaats op de afdeling Interne geneeskunde van Amphia.

Doel van het onderzoek
Tijdens deze test onderzoeken we of uw hypofyse, een hormoonklier in de hersenen, voldoende groeihormoon aan kan maken. Groeihormoon is belangrijk bij het op peil houden van onder andere de hoeveelheid kalk in uw botten, de hoeveelheid vet en suiker in uw bloed, bij het versterken van de hartfunctie en de opbouw van spieren. Een tekort aan groeihormoon kan verschillende oorzaken hebben. Uw arts bespreekt deze met u.

Om na te gaan of uw hypofyse voldoende groeihormoon aan kan maken, vindt een stimulatietest plaats. De GHRH-/Arginine-test is een groeihormoonstimulatietest.

Voorbereiding
U mag de avond voor de test vanaf 22.00 uur niets meer eten of drinken. Wanneer u medicijnen gebruikt, overleg dan vooraf met uw arts of u deze mag innemen voor de test. Wij raden u aan om iets te lezen mee te nemen. U kunt tijdens uw verblijf gebruikmaken van gratis wifi.

De test
Op de afgesproken datum en tijd meldt u zich bij de afdeling Interne geneeskunde. U neemt plaats in een bed en krijgt een infuusnaaldje in uw arm, dat tijdens het onder- zoek blijft zitten. Dit naaldje is gekoppeld aan een infuussysteem, dat wordt gebruikt om op gezette tijden bloed bij u af te nemen. Na de tweede bloedafname dient de verpleegkundige u via het infuus GHRH toe. De Arginine wordt aansluitend in dertig minuten toegediend, ook via het infuus. In totaal wordt gedurende de test zeven keer bloed bij u afgenomen. Na de laatste bloedafname biedt de verpleegkundige u iets te eten en te drinken aan. Daarna mag u naar huis. U kunt na de test zelf autorijden als u dat wilt.

Duur van de test
Deze test duurt 2 uur en 45 minuten.

Bijwerkingen
Na de toediening van GHRH kunt u kort een gevoel van warmte ervaren.

Tot slot
Voordat u naar huis gaat, maakt de verpleegkundige voor u een controleafspraak bij uw internist. Tijdens deze afspraak op de polikliniek krijgt u de uitslag van de test.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist. De afdeling is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur.

Polikliniek Interne geneeskunde:
T: (076) 595 49 27
E: npmdl@amphia.nl

Meer lezen over interne geneeskunde bij Amphia?

Ga naar afdeling Interne Geneeskunde

Label