Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Hepatitis B vaccinatie bij chronisch nierfalen
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Hepatitis B vaccinatie bij chronisch nierfalen

Inleiding
De nefroloog of verpleegkundig specialist heeft met u besproken dat u een hepatitis B vaccinatie gaat krijgen. In deze folder leest u daar meer over.

Waarom een hepatitis B vaccinatie?
Hepatitis B is een leverontsteking die wordt veroorzaakt door een virus. Dit virus kunt u oplopen via besmet bloed of door met bloed besmet materiaal. (urine, ontlasting, naalden of andere voorwerpen).Er is slechts een heel kleine hoeveelheid besmet materiaal nodig om het virus over te dragen. Een niet zichtbaar druppeltje besmet bloed kan al voldoende zijn.

Nu uw nierfunctie achteruit gaat, kan het zijn dat u in de toekomst gaat starten met dialyse. Dialyse patiënten hebben een verminderde afweer. Om een mogelijke besmetting met Hepatitis B te voorkomen, wordt u gevaccineerd.

Redenen voor Hepatitis B vaccinatie:

 • Hemodialysepatiënten hebben een grotere kans om in aanraking te komen met materiaal dat besmet is met bloed
 • Als dialyse patiënt heeft u na een hepatitis B infectie grote kans op chronische hepatitis B. U wordt dan drager van het virus. Chronische hepatitis blijft besmettelijk ook als u geen klachten heeft.
 • Door vaccinatie in de nierfalen fase reageert u beter op de vaccinatie. Hierdoor bent u beter beschermd.
 • Peritoneaal dialyse patiënten moeten soms alsnog voor kortere tijd of definitief via hemodialyse behandeld worden.
 • Door de hepatitis B vaccinatie in de nierfalen fase te geven beperken we zoveel mogelijk dat er dragers van het virus op de dialyseafdeling komen.

Is vaccinatie altijd nodig?
Vaccinatie is niet nodig als uw lichaam zelf antistoffen heeft aangemaakt tegen het virus. Bijvoorbeeld door een eerdere besmetting met het virus. Om te kunnen bepalen of de vaccinatie bij u nodig is wordt er bloed bij u geprikt. De nefroloog of verpleegkundig specialist beoordeelt deze uitslagen en bespreekt deze met u.

Er zijn drie mogelijkheden:

 • U heeft voldoende antistoffen, u hoeft dan geen vaccinatie te krijgen.
 • U heeft een gering aantal antistoffen, dan krijgt u een hervaccinatie.
 • U heeft geen antistoffen. U krijgt een volledige vaccinatie.

Als u moet worden gevaccineerd krijgt u een recept, dit wordt rechtstreeks naar uw apotheek gestuurd.

Hoe werkt de vaccinatie?
Het vaccin bootst het virus na, zonder dat er virus in zit. In het vaccin zit alleen dat deel dat nodig is om een afweerreactie te krijgen. Het lichaam maakt dan afweerstoffen tegen het virus. U krijgt 4 keer een vaccinatie. Die krijgt u binnen een half jaar.

De injecties worden gegeven door uw huisarts of praktijkondersteuner. Het is ook mogelijk om ze op de dialyse afdeling te laten geven. Zodra u de medicijnen bij uw apotheek heeft opgehaald kunt u een afspraak maken voor het geven van de injecties.

De eerste vaccinatie laat u zo spoedig mogelijk doen nadat u de medicijnen bij de apotheek heeft opgehaald. Daarna heeft u nog drie vaccinaties nodig. Deze zijn 1 maand, 2 maanden en 6 maanden na de eerste vaccinatie.

Vaccinatieschema:

1e vaccinatie

Maand 0

2e vaccinatie

Maand 1

3e vaccinatie

Maand 2

4e vaccinatie

Maand 6

Na de vaccinatie:

 • 4 tot 6 weken na de laatste vaccinatie moet u bloed laten prikken om te controleren of er voldoende antistoffen  zijn gevormd.
 • Als er niet voldoende antistoffen zijn gevormd, krijgt u 1 of 2 hervaccinaties. Daarna controleren we nog een keer uw bloed.
 • Het is belangrijk dat de antistoffen goede bescherming bieden tegen hepatitis B. Daarom controleren we elke 6 maanden uw bloed.
 • Het kan zijn dat u, na het krijgen van alle vaccinaties, geen antistoffen aanmaakt. In dit geval worden er geen nieuwe vaccinaties meer gegeven en blijkt u een non responder.

Bijwerkingen
Er is een kleine kans dat u last krijgt van bijwerkingen na de vaccinatie. Het is mogelijk dat u wat last krijgt van hoofdpijn, vermoeidheid, roodheid en/of zwelling van de injectieplaats, koorts en maagdarm klachten.

Vragen
Bij vragen kunt u contact opnemen met de nierfalen verpleegkundige. Zij is bereikbaar op woensdag, donderdag en vrijdag van 8:00 tot 15:00 uur. Telefoonnummer 076-5954221.

Meer lezen over de Dialyse afdeling?

Ga naar Dialyse afdeling

Label