Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Insuline tolerantietest
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Insuline tolerantietest

In overleg met uw arts heeft u besloten om een Insuline Tolerantie Test uit te laten voeren. Deze test vindt plaats op de afdeling Interne geneeskunde van Amphia.

Doel van het onderzoek
Het doel van de test is om vast te stellen of u een tekort heeft aan cortisol of aan het groeihormoon. Om dit te onderzoeken, wordt het suikergehalte in uw bloed tijdelijk verlaagd. Dit gebeurt door het toedienen van insuline. Normaliter reageert het lichaam hierop met een stijging van de hoeveelheid cortisol, groeihormoon en ACTH.

Die laatste twee worden aangemaakt door de hypofyse, een hormoonklier onder in de hersenen. Het groeihormoon is onder andere belangrijk om de conditie van organen en weefsel in stand te houden. ACTH wordt in de bijnierschors omgezet in cortisol.

Door de concentratie van deze hormonen te meten na toediening van de insuline, kan uw arts beoordelen of uw hypofyse nog voldoende in staat is om groeihormoon en ACTH te maken.

Wanneer kunt u deze test niet laten uitvoeren?
Deze test kan niet worden uitgevoerd wanneer u zwanger bent. Ook wanneer u kort geleden een hartinfarct heeft gehad of hartklachten heeft, of wanneer u aan epilepsie lijdt, kunt u deze test in principe niet laten uitvoeren. Waarschuw in dat geval uw arts.

Voorbereiding
U mag de avond voor de test vanaf 22.00 uur niets meer eten of drinken. Wanneer u medicijnen gebruikt, overleg dan vooraf met uw arts of u deze mag innemen voor de test. Wanneer u de anticonceptiepil slikt, moet u hier zes weken voor de test mee stoppen. Tijdens de test kunt u gaan transpireren. Wij raden u daarom aan om sportkleding aan te trekken en schone kleding mee te nemen. Ook raden wij u aan iets te lezen mee te nemen.

De test
Op de afgesproken datum en tijd meldt u zich bij de afdeling Interne geneeskunde. U neemt plaats in een bed en krijgt twee infuusnaalden in uw arm, die tijdens het onderzoek blijven zitten. Eén van deze naalden is gekoppeld aan een infuussysteem, dat wordt gebruikt om op gezette tijden bloed bij u af te nemen. Na de tweede bloedafname (ongeveer 45 minuten na het inbrengen van de naalden) dient de verpleegkundige u via het infuus de insuline toe. In totaal wordt gedurende de test zeven keer bloed bij u afgenomen. Tijdens de test wordt uw bloedsuikergehalte regelmatig gemeten. Soms is het nodig om u extra insuline toe te dienen. In dat geval duurt de test wat langer. De test is afgelopen zodra u klachten krijgt als transpireren, geeuwen, slaperigheid, hartkloppingen en soms trillen en misselijkheid én uw bloedsuikergehalte is gezakt tot een vooraf bepaalde waarde. Omdat deze test een zware belasting voor u is, blijft er altijd een arts in de buurt.

Duur van de test
De test duurt 2 uur en 45 minuten en wordt indien nodig maximaal met één uur verlengd.

Bijwerkingen
Door de insuline daalt uw bloedsuikergehalte. Dit geeft klachten als transpireren, geeuwen, slaperigheid, hartkloppingen en soms trillen en misselijkheid.

Tot slot
Voordat u naar huis gaat, maakt de verpleegkundige voor u een controleafspraak bij uw behandelend arts. Tijdens deze afspraak op de polikliniek krijgt u de uitslag van de test.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist. De afdeling is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur.

Polikliniek Interne geneeskunde:
T: (076) 595 49 27
E: npmdl@amphia.nl

Meer lezen over interne geneeskunde bij Amphia?

Ga naar afdeling Interne Geneeskunde

Label