Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Nefrologie Medisch maatschappelijk werk
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Nefrologie Medisch maatschappelijk werk

Medisch maatschappelijk werker nefrologie*
De medisch maatschappelijk werker maakt naast de arts, verpleegkundige en diëtist onderdeel uit van het behandelteam van de nierfalenpoli en de dialyse afdeling. Het behandelteam heeft contact met elke nierfalenpatiënt. U kunt met de medisch maatschappelijk werker, gedurende de behandel periode in het Amphia Ziekenhuis, alle vragen, gedachten of zorgen die ontstaan zijn door uw nierziekte en of behandeling bespreken. Ook uw partner en of gezinsleden kunnen bij de medisch maatschappelijk werker terecht. De gesprekken vinden plaats in het ziekenhuis of indien nodig bij u thuis. Het kan zijn dat de medisch maatschappelijk werker u naar andere hulpverleners of instanties doorverwijst. De hulpverlening van de medisch maatschappelijk werker bestaat uit praktische en psychosociale hulp.

* Nefrologie is de wetenschap die zich bezighoudt met nieren en nierziekten.

Praktische en psychosociale hulpverlening

Afhankelijk van uw behoefte kunnen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Achteruitgang van uw gezondheid.
  • Het inpassen van de behandeling in uw leven en in dat van uw omgeving.
  • Verandering of verlies van werk of vrijetijdsbesteding.
  • Verbeteren van de kwaliteit van uw leven.
  • Werk, vrije tijd en vakantie mogelijkheden
  • Financiële problemen en vergoedingsmogelijkheden
  • Thuiszorg, woningaanpassingen en hulpmiddelen.

De medisch maatschappelijk werker kan met u en uw naaste omgeving tijdens een informatiebijeenkomst de gevolgen van de nierziekte en of behandeling voor het dagelijks leven bespreken. Onze ervaring is dat hierdoor patiënten meer steun en begrip krijgen vanuit hun omgeving wat een positieve bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van uw leven.

Kosten
Aan de hulpverlening van de medisch maatschappelijk werker Nefrologie zijn voor u geen kosten verbonden.

Privacy
De medisch maatschappelijk werker Nefrologie heeft een beroepsgeheim en behandelt uw gegevens vertrouwelijk. Regelmatig komt het voor dat wij na overleg met u contact hebben, mondeling of schriftelijk, met andere organisaties/instanties voor het bemiddelen of bepleiten van zaken in uw belang. Wij gaan daarbij uit van uw toestemming hiervoor, tenzij u aan hebt gegeven bezwaar daartegen te hebben. In dat geval zullen wij nader met u overleggen.


​U heeft recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Bij een gesprek met de zorgverleners mogen geen anderen aanwezig zijn als u dat niet wil. Dit geldt ook voor een behandeling. Amphia heeft een privacyreglement en een privacy statement. Deze kunt u inzien op www.amphia.nl/disclaimer/privacy. Hierin is geregeld hoe wij met uw gegevens omgaan en welke rechten en plichten daarbij horen. Soms geven wij gegevens over u door aan derden. Bijvoorbeeld aan uw huisarts of wanneer u ergens anders nog wordt behandeld of begeleid. Ook voor kwaliteitscontrole gebruiken we uw gegevens, bijvoorbeeld voor kwaliteitsregisters. Die registers kunnen niet zien dat die gegevens van u zijn. Het is dus anoniem. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor kwaliteitscontrole? Geef het aan”.

Bereikbaarheid
Medisch maatschappelijk werker Nefrologie bevindt zich op de dialyseafdeling. Meld u zich bij het secretariaat van de Dialyseafdeling.

Contact
Een arts , verpleegkundige of diëtist kan u verwijzen naar medisch maatschappelijk werk Nefrologie. Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen.

Medisch maatschappelijk werk Nefrologie T (076) 595 42 02

Dialyseafdeling T (076) 595 36 18.

Meer lezen over interne geneeskunde bij Amphia?

Ga naar afdeling Interne Geneeskunde

Label