Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Nachtdialyse
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Nachtdialyse

Inleiding
De dialyseafdeling van Amphia biedt de mogelijkheid van nachtelijke (hemo)dialyse. Dit houdt in dat patiënten 4 nachten per week in het ziekenhuis slapen en dialyseren. In deze folder staat informatie over deze vorm van dialyseren. U krijgt informatie over het waarom van ’s nachts dialyseren, de werkwijze, de voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor nachtdialyse en tenslotte de voor- en nadelen van nachtdialyse.

Waarom nachtdialyse?
De meeste Nederlandse dialysepatiënten komen driemaal per week gedurende 3-5 uur, overdag naar het ziekenhuis voor hemodialyse. Deze behandeling leidt tot grote schommelingen van allerlei processen in het lichaam. Dialysepatiënten kunnen hierdoor veel klachten hebben, moeten grote hoeveelheden medicijnen innemen en hebben een streng dieet.

Het idee achter nachtelijke hemodialyse is, dat patiënten beter behandeld worden als zij vaker en langer gedialyseerd worden, waarbij bovendien een ‘langzamere’ dialysetechniek gebruikt wordt.

Nachtdialysepatiënten voelen zich over het algemeen beter; zij hebben meer eetlust, slapen beter en hebben minder jeuk. Daarnaast zijn er minder schommelingen in vocht en in de afvalstoffen in het bloed en is er een beter geregelde bloeddruk.

Doordat de dialysetechniek anders is (‘langzamer’) worden de dialyses beter verdragen.

Voor de patiënt leidt deze manier van dialyseren tot minder dieetbeperkingen en minder medicijngebruik (o.a. fosfaatbinders, bloeddrukverlagers).

Hoe verloopt nachtelijke hemodialyse?
Gedurende 4 nachten per week wordt u 7 à 8 uur gedialyseerd. Het gaat om de nachten van maandag op dinsdag, van dinsdag op woensdag, van donderdag op vrijdag en van vrijdag op zaterdag.

U wordt in een bed gedialyseerd in plaats van in een dialysestoel en u slaapt tijdens de dialyse. Vóór en na het aansluiten wordt u gecontroleerd (gewicht, bloeddruk, eventuele klachten of bijzonderheden, et cetera). Daarbuiten alleen bij bijzonderheden of alarm op de machine.

Ten behoeve van uw nachtrust is het heel belangrijk dat de verpleegkundigen zo min mogelijk op zaal zijn. Uw veiligheid moet echter gegarandeerd zijn. U kunt via een ‘zusteroproepsysteem’ de verpleegkundigen, die niet op zaal zijn, waarschuwen.

Veranderingen, zoals wijzigingen in bloedstroomsnelheid of de aan- en afvoerdrukken van het bloed, moeten wel door de verpleegkundigen kunnen worden opgemerkt. Hiertoe is een alarmsysteem op afstand aangelegd. Het bewakingssysteem dient uitsluitend om op afstand, op een computer de alarmen te kunnen opmerken. Om lekkage van bloed via de vaattoegang (shunt of catheter) of losraken van een naald, tijdig te kunnen signaleren zijn er speciale ‘lekwekkers’ aangesloten. De lekwekker geeft het alarmsignaal door aan het alarmsysteem op afstand. De naalden in de shuntarm worden gefixeerd om te voorkomen dat ze verplaatsen of eruit gaan.

Tijdens de nachtdialyse wordt gebruik gemaakt van een dialysaat (badwater) met een andere samenstelling, en de stroomsnelheid van bloed en dialysaat staan lager ingesteld.

Uw bed wordt verder uit elkaar geplaatst dan de stoelen overdag, om een betere nachtrust te garanderen. Voor iedere patiënt is privacy belangrijk, zo ook voor u als nachtelijke hemodialysepatiënt. Daarom zijn verduisteringsgordijnen en tussenschotten aangebracht. Die maken dat u zich, zonder gezien te worden, kunt omkleden en kan slapen. Tevens geeft het u de mogelijkheid met een eigen lamp nog wat te lezen of TV te kijken, zonder hierdoor uw medepatiënten in hun (nacht)rust te storen.

Waar moet u aan voldoen om in aanmerking te komen voor nachtdialyse

  • U kunt zichzelf wassen en omkleden en bent mobiel.
  • Er is een goede toegang tot de bloedbaan door middel van een shunt of een catheter.
  • U kunt zelf de shunt afdrukken.
  • Wij kunnen goed met u communiceren en afspraken met u maken.
  • U stoort uw medepatiënten niet in hun nachtrust (bijvoorbeeld door snurken).
  • U heeft minstens een half jaar stabiele dagdialyses.

Indien u in het ziekenhuis opgenomen wordt of er andere gezondheidsproblemen zijn, wordt u in principe overdag gedialyseerd.

Wat zijn de voordelen van nachtdialyse?
De dialyses worden in het algemeen beter verdragen door de meer ‘geleidelijke’ manier van dialyseren. Door de langere dialyseduur is er meer tijd om het vocht te kunnen onttrekken. Maar, dit betekent niet dat u geen vochtbeperking meer heeft!

Mede doordat het onttrekken van vocht zo geleidelijk gaat, zijn er minder bloeddrukdalingen tijdens dialyse. Tevens wordt een betere bloeddrukcontrole bereikt en is de dialyse minder belastend voor hart en bloedvaten.

Door de langere dialyseduur worden de afvalstoffen effectiever verwijderd. Hierdoor verbeteren de bloeduitslagen, zijn er minder beperkingen in het dieet nodig en hoeft u minder medicijnen te slikken. Over het algemeen gaan patiënten zich beter voelen.

Na een gewenningsperiode is er vaak een vermindering van slaapproblemen. Ook klachten als onrustige benen kunnen verminderen.

Tot slot krijgt u overdag meer vrijheid.

De nadelen van nachtdialyse
De patiënten die ‘s nachts dialyseren slapen 4 nachten per week in het ziekenhuis en brengen er het laatste deel van de avond door. Dit kan lastig zijn voor de partner die dan alleen is. Er is in een ziekenhuis minder privacy dan thuis het geval is.

De andere manier van dialyseren kan in het begin een ‘katergevoel’ geven. De patiënt moet de tijd nemen om te wennen. Tevens zal het voor patiënten wennen zijn om ‘s nachts in een ziekenhuis te slapen, gekoppeld aan de machine, gedurende 7 à 8 uur.

Er is minder contact met medepatiënten en verpleegkundigen. En, voor controle bij uw nefroloog moet u overdag terugkomen.

Hoe kom ik in aanmerking om ’s nachts te dialyseren?
Als u overdag dialyseert of in het nierfalentraject zit en in aanmerking wenst te komen voor dialyse in de nacht, dan kunt u dat aangeven bij uw nefroloog of dialyseverpleegkundige van de nierfalenpolikliniek.

Als u voldoet aan alle genoemde voorwaarden wordt u op de wachtlijst geplaatst.

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen en/of opmerkingen hebben over nachtelijke hemodialyse, dan kunt u contact opnemen met de dialyseafdeling van Amphia. Telefoonnummer: (076) 595 3618.

Privacy
​U heeft recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Bij een gesprek met de zorgverleners mogen geen anderen aanwezig zijn als u dat niet wil. Dit geldt ook voor een behandeling. Amphia heeft een privacyreglement en een privacy statement. Deze kunt u inzien op www.amphia.nl/disclaimer/privacy. Hierin is geregeld hoe wij met uw gegevens omgaan en welke rechten en plichten daarbij horen. Soms geven wij gegevens over u door aan derden. Bijvoorbeeld aan uw huisarts of wanneer u ergens anders nog wordt behandeld of begeleid. Ook voor kwaliteitscontrole gebruiken we uw gegevens, bijvoorbeeld voor kwaliteitsregisters. Die registers kunnen niet zien dat die gegevens van u zijn. Het is dus anoniem. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor kwaliteitscontrole? Geef het aan”.

Meer lezen over interne geneeskunde bij Amphia?

Ga naar afdeling Interne Geneeskunde

Label