Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Nazorg na een shuntoperatie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Nazorg na een shuntoperatie

Inleiding
In deze folder staan een aantal belangrijke aandachtspunten om een geplaatste shunt zo lang mogelijk te behouden.

Napijn
De verdoving is enkele uren tot een dag na de operatie uitgewerkt. Er kan napijn optreden. Hiervoor kunt u een tablet paracetamol volgens voorschrift nemen. Verder kan de shuntarm na de operatie gespannen en wat dikker aanvoelen. Dit is normaal en trekt na een aantal dagen weg. Het helpt om de arm hoog te houden, bijvoorbeeld met behulp van een kussen. Door een verminderde bloeddoorstroming naar de hand kunt u last krijgen van een koude, bleke hand met tintelingen en/of pijn.

Wassen

  • Het is belangrijk om het verband de eerste 24 uur na de operatie te laten zitten.
  • Douchen mag na 24 uur.
  • Houd de wond droog.
  • Baden is toegestaan na het verwijderen van de hechtingen.

Hechtingen

Na de operatie wordt de AV - fistel regelmatig gecontroleerd door de verpleegkundige van de verpleegafdeling. Als u met ontslag gaat krijgt u instructies van de (shunt)verpleegkundige hoe u de AV - fistel zelf kunt controleren. Na ongeveer 10 à 14 dagen mogen de hechtingen verwijderd worden. Dit gebeurt op de dialyse afdeling of op de chirurgische polikliniek. Er worden ook vaak oplosbare hechtingen gebruikt, deze hoeven niet te worden verwijderd.

Oefeningen
Na het verwijderen van de hechtingen kunt u de ontwikkeling van de shunt bevorderen door het knijpen in een knijpballetje. Een paar maal per dag tien à twintig keer knijpen is voldoende. Forceer niets, het knijpen mag niet pijnlijk zijn.

Aandachtspunten
Het is belangrijk om op de juiste manier met uw shunt om te gaan en deze te controleren.

  • Vermijd afknelling van de arm.
  • Draag geen strak zittende kleding, horloges of sieraden. Draag geen zware tassen aan de shuntarm.
  • Het is belangrijk dat u geen bloeddruk laat meten en geen bloed laat afnemen uit de shuntarm.
  • Probeer wondjes aan de arm te voorkomen in verband met infectiegevaar. Korstjes aan de shuntarm niet openkrabben.
  • Bij jeuk aan de shuntarm: zachtjes wrijven met de vingertoppen (niet met de nagels).

Controle
Omdat er stolling kan plaatsvinden in de shunt, is het van belang dat u dagelijks controleert of de shunt nog goed werkt. Dit doet u door aan de shunt te voelen met uw vingertoppen en naar de shunt te luisteren met een stethoscoop. Als de shunt goed functioneert, voelt u een trilling en hoort u een ruis. Als u geen trilling of ruis meer waarneemt, neem dan contact op met de Dialyseafdeling.

Belangrijk
Bij aanhoudende klachten is het verstandig contact op te nemen met de Dialyseafdeling.

Informatie
Meer informatie kunt u terug vinden in het informatieboekje ‘Toegang tot de bloedbaan’.

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Amphia:
Dialyseafdeling (076) 595 36 18
Shuntwerkgroep Amphia (076) 595 52 54

Privacy
​U heeft recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Bij een gesprek met de zorgverleners mogen geen anderen aanwezig zijn als u dat niet wil. Dit geldt ook voor een behandeling. Amphia heeft een privacyreglement en een privacy statement. Deze kunt u inzien op www.amphia.nl/disclaimer/privacy. Hierin is geregeld hoe wij met uw gegevens omgaan en welke rechten en plichten daarbij horen. Soms geven wij gegevens over u door aan derden. Bijvoorbeeld aan uw huisarts of wanneer u ergens anders nog wordt behandeld of begeleid. Ook voor kwaliteitscontrole gebruiken we uw gegevens, bijvoorbeeld voor kwaliteitsregisters. Die registers kunnen niet zien dat die gegevens van u zijn. Het is dus anoniem. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor kwaliteitscontrole? Geef het aan”.

Meer lezen over interne geneeskunde bij Amphia?

Ga naar afdeling Interne Geneeskunde

Label