Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Nierbiopsie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Nierbiopsie

Inleiding
Binnenkort wordt u in ons ziekenhuis verwacht voor een nierbiopsie. Voor dit onderzoek wordt u 1 nacht opgenomen. In deze folder staat dit onderzoek uitgelegd. Bovendien wordt beschreven wat u voorafgaande aan het onderzoek moet doen en laten en hoe u zelf het beste aan het onderzoek kunt meewerken.

Wat is een nierbiopsie?
Er wordt bij u een nierbiopsie verricht. Dit houdt in dat er met behulp van een biopsienaald een klein stukje weefsel uit de nier wordt genomen. Een nierbiopt is van grote waarde bij het stellen van de diagnose bij een afwijkende nierfunctie.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?
De nierbiopsie wordt verricht door de radioloog. De radioloog vraagt u om op uw buik te gaan liggen. De radioloog lokaliseert met behulp van een echoapparaat de nieren. De radioloog beslist vervolgens uit welke nier (de linker of rechter) hij het biopt neemt, waarna hij plaatselijke verdoving geeft. In het algemeen zijn bij een nierziekte beide nieren in gelijke mate aangedaan.

De nieren bewegen mee met de ademhaling. Daarom vraagt de radioloog u om diep in te ademen en daarna uw ademhaling vast te houden. Met een speciale naald haalt hij door de huid een biopt uit de nier. Hij neemt hierbij een stukje nierweefsel van ongeveer 1cm lengte en 1mm doorsnede af. Meestal zijn 1 tot 4 pogingen nodig om voldoende nierweefsel te verkrijgen om een adequate diagnose te stellen.

Wat gebeurt er na het onderzoek?
Na het nemen van het nierbiopt kunt u weer op uw rug liggen. Hierna gaat u terug naar de verpleegafdeling. Op de verpleegafdeling heeft u strikte bedrust gedurende 6 uren. De bloeddruk wordt regelmatig gecontroleerd. U blijft opgenomen tot de volgende dag. Indien er geen complicaties ontstaan kunt u de volgende dag naar huis.

De uitslag
Het duurt 1 tot 2 weken voordat de patholooganatoom het biopt adequaat heeft beoordeeld. Daarom volgt er ongeveer 2 weken na het nemen van het biopt een poliklinische afspraak bij de dokter.

Mogelijke complicaties In de nieren zitten veel bloedvaatjes. De voornaamste complicatie na het nemen van een nierbiopt is het optreden van een nabloeding, waardoor het bloedgehalte (hemoglobinegehalte) en soms ook de bloeddruk kan dalen. Om deze reden blijft u na het nemen van het nierbiopt opgenomen tot de volgende dag, en wordt de bloeddruk regelmatig gecontroleerd. Een ernstige nabloeding treedt op bij ongeveer 1 % van de patiënten bij wie een biopt wordt genomen. Uw dokter controleert vooraf of er bij u een verhoogd risico bestaat op het optreden van een complicatie en heeft daarbij gecontroleerd of de bloedstolling en de bloeddruk goed zijn.

Gebruikt u bloedverdunners? Als u bloedverdunners (antistollingsmedicatie) gebruikt, meld dit dan aan uw behandelend arts. Hij/ zij bespreekt met u of en wanneer u moet stoppen met deze medicijnen.

Privacy
​U heeft recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Bij een gesprek met de zorgverleners mogen geen anderen aanwezig zijn als u dat niet wil. Dit geldt ook voor een behandeling. Amphia heeft een privacyreglement en een privacy statement. Deze kunt u inzien op www.amphia.nl/disclaimer/privacy. Hierin is geregeld hoe wij met uw gegevens omgaan en welke rechten en plichten daarbij horen. Soms geven wij gegevens over u door aan derden. Bijvoorbeeld aan uw huisarts of wanneer u ergens anders nog wordt behandeld of begeleid. Ook voor kwaliteitscontrole gebruiken we uw gegevens, bijvoorbeeld voor kwaliteitsregisters. Die registers kunnen niet zien dat die gegevens van u zijn. Het is dus anoniem. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor kwaliteitscontrole? Geef het aan”.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het afnemen van de nierbiopt, neem dan contact op met de Polikliniek Interne Geneeskunde.

Meer lezen over interne geneeskunde bij Amphia?

Ga naar afdeling Interne Geneeskunde

Label