Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Nierfalentraject
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Nierfalentraject

Uw behandelend nefroloog (een arts gespecialiseerd in nierziekten) heeft u verteld dat uw nieren niet goed meer werken.

De nieren zorgen onder meer voor het verwijderen van afvalstoffen en vocht. Wanneer er problemen met de nieren zijn, blijven deze afvalstoffen achter in het lichaam. U kunt daar klachten van krijgen. De kans is groot dat u in de toekomst behandeld moet worden voor uw nierproblemen door middel van een nierfunctievervangende behandeling (dialyse of transplantatie). Of u maakt de keuze af te zien van deze behandeling (conservatieve behandeling).

Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de nierfunctievervangende behandeling komt u vanaf nu in het nierfalentraject. In deze informatiebrief leest u wat in het nierfalentraject gebeurt en met welke zorgverleners u te maken kunt krijgen.

Het nierfalenteam
In Amphia geven verschillende personen de voorlichting over de nierfunctievervangende behandeling. Deze personen vormen samen het nierfalenteam.

De behandelend nefroloog
Deze legt uit welke nierziekte u heeft, welke behandelmogelijkheden er zijn en de te verwachten start van de eventuele nierfunctie vervangende behandeling.
Er zijn vijf nefrologen:

  •  Dr. R.C. Bakker
  •  Mevrouw Dr. P.W.G. du Buf-Vereijken
  •  Mevrouw Dr. T.T. Cnossen
  •  Dr. R.W. van Etten
  •  Dr. E.M.  Spithoven

De verpleegkundig specialist
De verpleegkundig specialist zal u net als de nefroloog op de polikliniek controleren, begeleiden en u extra uitleg geven over nierfalen en de behandeling.

De diëtist
De diëtist legt uit welke mogelijkheden er in deze fase zijn met betrekking tot eten en drinken.

De medisch maatschappelijk werker
De medisch maatschappelijk werker bespreekt met u de gevolgen van uw ziekte en behandeling voor uzelf en uw naaste omgeving.

De nierfalenverpleegkundige
Dit is een dialyseverpleegkundige die u de verschillende behandelmogelijkheden uitlegt. U kunt met al uw vragen bij hem of haar terecht.

Om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden hebben de leden van het nierfalenteam regelmatig contact en overleg met elkaar.

De ziekenhuisapotheker
Jaarlijks heeft u een controle afspraak bij de apotheker op de nierfalen poli om samen uw medicatie door te spreken. Er wordt gekeken of er nog zaken in uw medicatie verbeterd kunnen worden en of er mogelijk sprake is van bijwerkingen.

Het voorlichtingstraject
Het voorlichtingstraject bestaat uit gesprekken en schriftelijke informatie . Bij de gesprekken maken we gebruik van foto’s en filmpjes en krijgt u verwijzingen naar internet sites waar u betrouwbare informatie kunt vinden. Het doel is om u zo volledig en tijdig mogelijk te informeren, zodat u een juiste keuze kunt maken in de verschillende behandelingsmogelijkheden.

De nefroloog meldt u aan bij de maatschappelijk werker. Deze belt u voor het maken van een afspraak, liefst bij u thuis omdat er ook thuisbehandelingen zijn. Zij bespreekt met u wat de mogelijkheden zijn, wat de voor- en nadelen van die mogelijkheden zijn en wat dat betekent in uw situatie. Daarna wordt in overleg met de nefroloog het vervolg van de voorlichting besproken.

Deze voorlichting en begeleiding kan uit diverse mogelijkheden bestaan.

  • Een gesprek met de transplantatieverpleegkundige als transplantatie tot de mogelijkheden behoort.
  • Gesprekken met de nierfalenverpleegkundige over de verschillende soorten dialysebehandelingen, thuis of in het ziekenhuis.
  • Mogelijk heeft u al contact met de diëtist. Wanneer dit niet het geval is neemt deze op korte termijn contact met u op.
  • Voor mensen boven de 70 of mensen met meerdere medische problemen kan er een onderzoek plaatsvinden waarbij het geestelijk en lichamelijk functioneren in kaart wordt gebracht.

U blijft met regelmaat tot de start van de gekozen behandeling gecontroleerd worden op de nierfalen polikliniek.

De nierfalen polikliniek (carousselpoli)
Alle nefrologen hebben een vaste polikliniektijd voor patiënten met een verminderde nierfunctie. Bij het maken van een vervolgafspraak bij de nefroloog ontvangt u een bevestiging. Direct aansluitend aan deze vervolgafspraak wordt er, afhankelijk van uw situatie en wat nodig is, ook een gesprek ingepland met de diëtiste, de maatschappelijk werker en/of de nierfalen verpleegkundige. Ruim 1 week voor uw afspraak op de carrousel poli ontvangt u een bericht door wie u uitgenodigd bent.

Tijdens deze bezoeken wordt u verder voorbereid op de toekomstige behandeling. Daarnaast kunt u terecht met al uw vragen.

Tip: schrijf uw vragen op, dan vergeet u ze niet te stellen!

Meer informatie
Bekijk de onderstaande video's voor meer informatie over uw behandeling
Nieren bewegen CNS 
Nieren kalium 
Pil tegen fosfaat (www.flip.nl)

Privacy
​U heeft recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Bij een gesprek met de zorgverleners mogen geen anderen aanwezig zijn als u dat niet wil. Dit geldt ook voor een behandeling. Amphia heeft een privacyreglement en een privacy statement. Deze kunt u inzien op www.amphia.nl/disclaimer/privacy. Hierin is geregeld hoe wij met uw gegevens omgaan en welke rechten en plichten daarbij horen. Soms geven wij gegevens over u door aan derden. Bijvoorbeeld aan uw huisarts of wanneer u ergens anders nog wordt behandeld of begeleid. Ook voor kwaliteitscontrole gebruiken we uw gegevens, bijvoorbeeld voor kwaliteitsregisters. Die registers kunnen niet zien dat die gegevens van u zijn. Het is dus anoniem. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor kwaliteitscontrole? Geef het aan”.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatiebrief nog vragen? U kunt deze altijd stellen aan uw behandelend nefroloog. Of neem contact op met de nierfalenverpleegkundige (076) 595 4221 of (076) 595 4216 of via email: Dialyse-Nierfalen@amphia.nl

De Nierstichting: www.nierstichting.nl

Nederlandse vereniging voor nierpatiënten (NVN) www.nvn.nl

Online platform voor nierpatiënten, nier donoren en naasten met betrouwbare informatie van ervaringsdeskundigen. www.nieren.nl

Meer lezen over interne geneeskunde bij Amphia?

Ga naar afdeling Interne Geneeskunde

Label