Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Nuchter zijn voor onderzoek voor diabetespatiënten
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Nuchter zijn voor onderzoek voor diabetespatiënten

Nuchter zijn voor onderzoek, hoe gaat u hiermee om als u diabetes heeft?

Binnenkort heeft u een afspraak voor een onderzoek in het ziekenhuis. Daarvoor mag u gedurende langere tijd niets eten. Uit ervaring weet u waarschijnlijk dat dit problemen op kan leveren voor uw bloedglucosespiegel. U kunt last krijgen van een aantal vervelende verschijnselen die wijzen op een te hoge of een te lage bloedglucosespiegel. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat u de instructies in deze folder nauwkeurig opvolgt, naast de andere voorbereidingen die u voor het onderzoek moet treffen. Deze folder met informatie is alleen bedoeld voor het gebruik van insuline bij diabetes mellitus en niet voor andere medicijnen.

De informatie geldt niet voor mensen met diabetes die hiervoor tabletten gebruiken of insuline in combinatie met tabletten gebruiken. De folder is uitsluitend bedoeld als aanvulling op mondelinge voorlichting!

De dag voor het onderzoek
De dag voor het onderzoek moet u al voorbereidingen treffen voor uw insulinedosering en de controle van uw bloedglucose.

  • In tabel 1 volgt u de aanwijzingen om op de avond voor het onderzoek uw bloedsuiker te optimaliseren.
  • In tabel 2 volgt u de aanwijzingen hoe u op de avond voor de dag van het onderzoek de insulinedosering moet aanpassen.

Tabel 1: Bloedglucosecontrole dag voor het onderzoek

Tijdstip Bloedglucosewaarde Actie
Controle voor de nacht lager dan 4,0 mmol neem 3 dextro tabletten in met ruim water en na een half uur opnieuw controle
  tussen de 4,0 en 6,0 mmol eet 30 gr koolhydraten = 2 porties fruit of 2 sneetjes brood of 2 glazen sap
  tussen de 6,0 en 8,0 mmol eet 15 gr koolhydraten =1 portie fruit of 1 snee brood of 1 glas sap
  tussen de 8,0 en 15,0 mmol goed
  hoger dan 15,0 mmol indien mogelijk zelf bijregelen of bij klachten van misselijkheid en braken contact opnemen met de huisartsenpost

 

Tabel 2: Insulinedosering dag voor het onderzoek

Insulinesoort Tijdstip waarop u normaal insuline spuit Dosering*
Kortwerkende insuline = Novorapid/Actrapid/Humalog/Apidra voor avondmaaltijd gebruikelijke dosering
Langwerkende insuline = Levemir/Insulatard/Lantus/Humuline NPH voor avondmaaltijd
-----------------------------voor slapen
75% van de gebruikelijke dosering
50% van de gebruikelijke dosering
Mix insuline = Novomix 30/Humalog mix 25 voor avondmaaltijd
-----------------------------voor slapen
75% van de gebruikelijke dosering
50% van de gebruikelijke dosering

*) zo nodig bij halve eenheden naar boven afronden.

De dag van het onderzoek

Ook op de dag van het onderzoek moet u maatregelen treffen voor de insulinedosering en de controle van uw bloedglucose. In onderstaande tabellen vindt u de richtlijnen. Let op: de insulinedoseringen voor (tabel 4) en na (tabel 5A en 5B) het onderzoek, staan in aparte tabellen.

Tabel 3: Bloedglucosecontrole gedurende dag van het onderzoek

Tijdstip Bloedglucosewaarde Actie
dagcurve prikken = nuchter/voor lunch/voor avondmaaltijd/voor slapen lager dan 4,0 mmol (hypo) 0,4dl ranja (=2cm)met water (ranja passeert de maag snel en is geen belemmering voor onderzoek)
  tussen de 4,0 en 10,0 mmol goed
  tussen de 10,0 en 15,0 mmol accepteren
  hoger dan 15,0 mmol indien mogelijk zelf bijregelen of bij klachten van misselijkheid en braken contact opnemen met diabetesverpleegkundige of praktijkondersteuner

 

Tabel 4: Insulinedosering voor het onderzoek
Let op: de dosering is afhankelijk van het tijdstip van het onderzoek

Tijdstip van het onderzoek Insulinesoort Tijdstip waarop u normaal insuline spuit Dosering
voor 12.00 uur, u bent nuchter vanaf 24.00 uur alle soorten insuline voor ontbijt geen insuline spuiten
na 12.00 uur, u gebruikt een licht ontbijt (=2 beschuiten met jam en een kop thee) alle soorten insuline voor ontbijt


------------------------ voor ontbijt
50% van de gebruikelijke dosering
------------------------geen insuline spuiten

 

Tabel 5A en 5B: Insulinedosering na het onderzoek
U volgt de aanwijzingen in:

  • tabel 5A als uw onderzoek vóór 12.00 uur plaatsvond;
  • tabel 5B als uw onderzoek ná 12.00 uur plaatsvond.

Tabel 5A: Vond het onderzoek voor 12.00 uur plaats?

Tijdstip onderzoek Insulinesoort Tijdstip waarop u insuline moet spuiten Dosering*
Het onderzoek heeft voor 12.00 uur plaats gevonden kortwerkende insuline= Novorapid/Actrapid/ Humalog/Apidra voor 1e maaltijd na onderzoek gebruikelijke dosering
  langwerkende insuline= Levemir/Insulatard Lantus/Humuline NPH voor 1e maaltijd na onderzoek 50% van de gebruikelijke dosering die u normaal spuit
  mix insuline= Novomix 30/Humalog mix 25 voor 1e maaltijd na onderzoek 50% van de gebruikelijke dosering die u normaal voor het ontbijt spuit
  alle soorten insuline voor alle volgende maaltijden gebruikelijke dosering hervatten

*) zo nodig bij halve eenheden naar boven afronden

Tabel 5B: Vond het onderzoek na 12.00 uur plaats?

Tijdstip onderzoek Insulinesoort Tijdstip waarop u insuline moet spuiten Dosering*
Het onderzoek heeft na 12.00 uur plaats gevonden alle soorten insuline voor avondmaaltijd gebruikelijke dosering hervatten
    voor slapen gebruikelijke dosering hervatten
  Uitzondering: bij 1x daags ’s morgens insuline spuiten voor avondmaaltijd 50% van de gebruikelijke dosering die u normaal voor het ontbijt spuit

*) zo nodig bij halve eenheden naar boven afronden

Druivensuiker-tabletten(dextro) meenemen
Wij adviseren u om druivensuiker-tabletten (dextro) mee te nemen wanneer u voor het onderzoek naar het ziekenhuis komt. Mochten de voorzorgsmaatregelen die in deze folder beschreven staan niet voldoende toereikend zijn, dan heeft u toch iets bij de hand om een hypo te voorkomen.

Vragen? 
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met uw diabetesverpleegkundige of uw behandelend specialist.

Meer lezen over interne geneeskunde bij Amphia?

Ga naar afdeling Interne Geneeskunde

Label