Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Dagopname op de kinderafdeling
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Dagopname op de kinderafdeling

Kinderwebsite

Ben je een kind? En kom je naar Amphia? Lees meer op onze website speciaal voor kinderen!

Ga naar de kinderwebsite

Wij proberen de informatie in deze brochure zo actueel mogelijk te houden. Toch kan het zijn dat er iets is veranderd of informatie niet compleet is. Daarom adviseren we u om ook onze website te raadplegen: www.amphia.nl. Waar in deze brochure ouder staat kan ook ouders of verzorger(s) gelezen worden.

Checklist Kinderdagbehandeling

Voorbereiding:

 • Uw kind, afhankelijk van de leeftijd, vertellen over de komende ingreep;
 • Oppas regelen voor eventuele andere kind(eren);
 • Bij verhindering/ziekte ziekenhuis informeren;
 • Check op welke locatie u en kind zich moeten melden.

Opname dag:

 • NUCHTER houden van uw kind volgens afspraak;
 • Sieraden (en eventuele piercing) afdoen;
 • Lenzen uitlaten of een doosje meenemen om de lenzen in te bewaren tijdens de ingreep;
 • Make up/ nagellak verwijderen;
 • Medicatie, die uw kind gebruikt, meebrengen;
 • Zo nodig thuis al geven, als dit is afgesproken door de anesthesioloog of arts.

Tip: scheur deze checklist uit de folder en hang deze op een zichtbare plaats thuis op, zodat u de dag voor de opname van uw kind deze nogmaals kunt lezen. Op deze manier zijn u en uw kind goed voorbereid op de opname.

Inleiding
U heeft met de specialist afgesproken dat uw kind binnenkort opgenomen wordt voor een dagbehandeling. Deze folder geeft u informatie over de gang van zaken tijdens een dagopname in Amphia. Het bevat geen informatie over ingrepen en onderzoeken. Medische informatie over de behandeling van uw kind, krijgt u van de specialist. Indien beschikbaar heeft u ook schriftelijke informatie gekregen. Bijvoorbeeld een folder.

Heeft u tijdens uw verblijf vragen over de behandeling van uw kind, stel deze dan aan de verpleegkundige of arts.

Het is van belang dat u deze folder leest, zodat u weet wat u kunt verwachten en welke voorbereidingen u moet treffen. U heeft zelf namelijk een belangrijke taak in het goede verloop van de opname en het herstel van uw kind.

Wat is een dagopname?
Een dagopname is een opname in het ziekenhuis die minder dan één dag duurt. Uw kind wordt ’s ochtends of ’s middags opgenomen en gaat dezelfde dag weer naar huis. Als ouder mag u de hele opname bij uw kind blijven.

 

Het is heel belangrijk dat uw kind nuchter is voor de opname. Dit betekent dat hij of zij niets mag eten (en drinken) vanaf een bepaalde tijd. Zie hiervoor het boekje: 'anesthesie bij kinderen'. De operatie gaat niet door als uw kind niet nuchter is.


Op die éne dag krijgt uw kind een medische behandeling zoals een operatie of een onderzoek. Daarna blijft uw kind nog enige tijd in het ziekenhuis ter observatie. Hoe lang dit precies is, hangt af van een aantal zaken. Bijvoorbeeld de ingreep (operatie of behandeling) die uw kind ondergaan heeft, het type verdoving en de gezondheidstoestand van uw kind.

In het algemeen mag uw kind enkele uren na de operatie of behandeling weer naar huis.

Verhindering
Als uw kind de dag voor de opname ziek is of koorts heeft, belt u dan naar het specialisme waar uw kind voor opgenomen wordt. De medewerkers van deze afdeling treden in overleg met de behandelaar om te beoordelen of de ingreep wel of niet door kan gaan. Zo nodig wordt een nieuwe afspraak voor uw kind gemaakt.

Als u om wat voor reden dan ook de ingreep niet door wil laten gaan, bel dan zo snel mogelijk naar het specialisme waar uw kind voor opgenomen wordt of naar de opname. Zij kunnen de afspraak voor uw kind afzeggen, zodat een andere patiënt geholpen kan worden.

Het is mogelijk dat door onvoorziene omstandigheden vanuit het ziekenhuis, zoals een spoedopname, de opname van uw kind niet door kan gaan.

Hierover zullen wij u zo snel mogelijk informeren en een nieuwe afspraak maken. Indien er zich belangrijke wijzigingen in de gezondheidstoestand van uw kind voordoen, kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts.

Amphia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot een uitgestelde opname, operatie of behandeling.

Tips om uw kind op de opname voor te bereiden

 • Vertel herhaalde malen aan uw kind over het ziekenhuis en wat er gaat gebeuren. Vooral jonge kinderen hebben behoefte aan herhaling. Juist door de herhaling raakt uw kind vertrouwd met de informatie.
 • Naarmate een kind ouder is, kunt u meer vertellen over de opname. Houd de uitleg echter zo eenvoudig mogelijk. Ook oudere kinderen zullen zeker niet alles in één keer kunnen onthouden, praat dus regelmatig over de opname.
 • De kans is groot dat peuters en kleuters gaan fantaseren over de medische ingrepen. Benadruk daarom de nare dingen niet, maar vertel er wel eerlijk over.
 • Ook tijdens het verblijf in het ziekenhuis is het belangrijk dat u met uw kind praat over zijn/haar ervaringen in het ziekenhuis. Blijf steeds eerlijk vertellen wat er nog moet gebeuren in het ziekenhuis.
 • Pak samen met uw kind de spullen in om mee te nemen. Vergeet hierbij vooral niet om de lievelingsknuffel mee te nemen.
 • Het kan voorkomen dat de voorbereiding thuis problemen geeft. Kinderen kunnen erg zenuwachtig worden. In het ziekenhuis wordt hier aandacht aan besteed door de kinderverpleegkundige.
 • Betrek bij de voorbereiding ook de andere kinderen uit het gezin. Voor hen is het belangrijk te weten wat er met hun broertje of zusje gaat gebeuren. Bovendien begrijpen ze dan beter waarom hun broertje/zusje gedurende deze tijd meer aandacht krijgt.
 • Uw kind wordt opgenomen op een kamer waar meerdere kinderen liggen. Hierbij houden wij rekening met de leeftijd van de kinderen. Toch kan het voorkomen dat uw kind met kinderen samen ligt waarbij er een verschil in leeftijd is. Op één kamer worden zowel jongens als meisjes verpleegd.
 • Bij de voorbereiding kunt u gebruik maken van de voorbereidingsfilmpjes op de kinderwebsite:  www.amphia.nl/kinderen.

Wat neemt u mee?

 • ‘dagelijkse kleding’, ondergoed en pantoffels
 • eventueel een extra set kleding en ondergoed
 • eventuele medicijnen
 • drinkfles of drinkbeker voor jonge kinderen
 • knuffel waaraan uw kind gehecht is

Om schade, zoekraken en diefstal te voorkomen adviseren wij u om kostbare en kwetsbare spullen niet mee te nemen. Het ziekenhuis sluit aansprakelijkheid voor diefstal, schade of zoekraken van uw eigendommen uit.

GSM
In het ziekenhuis mag u uw GSM gebruiken. Houdt er wel rekening mee dat GSM's ziekenhuisapparatuur kunnen beïnvloeden. Neem daarom 1½ meter afstand in acht of schakel uw GSM volledig uit. In sommige ruimten in het ziekenhuis, zoals de operatieafdeling, is het niet toegestaan ingeschakelde GSM's mee te nemen. Dit staat dan ook aangegeven. Houdt ook rekening met uw medepatiënten; zij kunnen het als storend ervaren.
Bij Amphia kunt u gebruik maken van gratis wifi.

Globale dagindeling tijdens de opname

 • Aankomst in het ziekenhuis.
 • De medewerkers van de receptie wijzen u en uw kind de weg naar de afdeling
 • De secretaresse of de kinderverpleegkundige verwelkomt u en uw kind op de afdeling en vertelt op welke kamer uw kind opgenomen wordt.
 • De kinderverpleegkundige voert een opnamegesprek met u en uw kind en geeft informatie over het verloop van de dag.
 • Uw kind en u worden door de pedagogisch medewerkster of de kinderverpleegkundige voorbereid op de narcose en de ingreep.
 • Uw kind ondergaat de ingreep of behandeling.
 • Bij terugkomst op de kamer krijgt uw kind drinken en eventueel eten aangeboden. U kunt uiteraard ook drinken en eten van thuis meenemen.
 • De kinderverpleegkundige komt regelmatig informeren hoe het gaat met uw kind en controleert, indien aanwezig, de wond.
 • De kinderverpleegkundige geeft u informatie over de nazorg en vertelt u wanneer uw kind mee naar huis mag.
 • U krijgt een vervolgafspraak bij de arts van uw kind en zo nodig een recept mee en vervolgens mag uw kind weer mee naar huis.

De opnamedag

Aankomst
U meldt zich op de afgesproken datum en tijd bij de receptie van de locatie waar uw kind opgenomen wordt. Let op; dit kan een andere locatie zijn dan waar u op de polikliniek bent geweest!
De medewerkers van de receptie wijzen u de weg naar de afdeling waar uw kind moet zijn. Als u de weg al weet, kunt u zich direct op de afdeling melden.

Het is van belang dat uw kind zich op tijd meldt voor opname. Zo kunnen eventuele voorbereidingen voor de ingreep op tijd beginnen en kan de tijdsplanning nageleefd worden. Het is mogelijk dat, als u veel later dan de afgesproken tijd komt, uw kind niet meer geholpen wordt.
Als uw kind op de dag van de opname verhinderd is, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling opname en de afdeling waar uw kind opgenomen zal worden.

Verpleging en behandeling
De verpleegkundige die u en uw kind begeleidt zal gedurende de dag zoveel mogelijk dezelfde zijn. Tevens is zij/hij uw aanspreekpunt. De medisch specialisten zijn verantwoordelijk voor de medische behandeling van uw kind. Omdat zij nauw samenwerken, is het mogelijk dat een andere arts uw kind behandelt dan uw eigen arts.

Ook kunt u tijdens de opname verschillende artsen en arts-assistenten aan het bed van uw kind krijgen.

Opname gesprek
Op de afdeling meldt u zich met uw kind bij de balie. De kinderverpleegkundige voert met u en uw kind een opnamegesprek. Uw kind krijgt een polsbandje met zijn/haar naam en geboortedatum erop. Dit is bedoeld als identificatiemiddel. Vervolgens wordt het verloop van de dag aan u en uw kind vertelt. Als u vragen heeft, is dit gesprek een goed moment om ze te stellen. Maar ook tijdens de rest van uw verblijf kunt u of uw kind altijd vragen stellen. Schrijf uw vragen op zodat u ze niet vergeet te stellen.

MRSA bacterie
In een aantal gevallen loopt u of uw kind het risico een bepaalde ziekenhuisbacterie, MRSA geheten, bij u te dragen. U of uw kind ondervindt daar meestal zelf geen hinder van, maar deze bacterie kan gevaarlijk zijn voor andere patiënten. Om verspreiding van MRSA tegen te gaan, wordt u gevraagd of u tot een MRSArisicogroep behoort. Is één van de onderstaande situaties voor u of uw kind van toepassing, neem dan vóór het bezoek aan het ziekenhuis telefonisch contact op:

 • U of uw kind bent de afgelopen twee maanden in een buitenlands ziekenhuis opgenomen of behandeld.
 • U heeft beroepsmatig contact met levende varkens en/of vleeskalveren of u of uw kind zijn woonachtig op een varkens- / vleeskalveren bedrijf.
 • Uw kind heeft in een ander Nederlands ziekenhuis gelegen waar MRSA was uitgebroken.
 • Uw kind is huisgenoot van een MRSA-positieve persoon.

Voorbereiding op de ingreep
Meestal gaat uw kind voor zijn/haar behandeling of onderzoek van de afdeling af, bijvoorbeeld naar het operatiekamercomplex (OK) of de functieafdeling.
Uw kind krijgt een ziekenhuis pyjama aan.
Sieraden, lenzen en piercings die uw kind nog in heeft, moeten uit. Ook nagellak en make-up dienen verwijderd te zijn.
Voor bepaalde ingrepen zullen nog extra voorbereidingen getroffen moeten worden. Dit horen u en uw kind van de kinderverpleegkundige of de behandelend arts van uw kind.

Ter voorbereiding laat de kinderverpleegkundige aan uw kind en u een fotoboek of film zien waarbij uitgelegd wordt hoe de dag verder verloopt. Zodra uw kind aan de beurt is, wordt uw kind, samen met een ouder, door de kinderverpleegkundige naar de OK of functieafdeling gebracht. Houdt er rekening mee dat dit niet direct na aankomst op de afdeling is. Door voorbereiding, spoedoperaties en uitloop van vorige ingrepen of onderzoeken kan dit even duren. Tijdens het wachten wordt uw kind gevraagd op de kamer te blijven.

Ëén van de ouders kan aanwezig zijn bij de inleiding van de narcose en bij het ontwaken op de uitslaapkamer. We hebben de ervaring dat kinderen dit erg fijn vinden, maar u hoeft dit zeker niet als een verplichting te zien. U kunt hierover meer lezen in de folder ‘Anesthesie bij kinderen’.

Na de ingreep
Na de ingreep brengt de anesthesioloog en de anesthesiemedewerker uw kind naar de uitslaapkamer. Hierover kunt u meer lezen in de folder ‘Anesthesie bij kinderen’.

Bezoek
Vanwege de korte duur van de opname, is bij een dagbehandeling geen bezoek mogelijk. Dit houdt ook in dat het niet de bedoeling is dat broertjes / zusjes meekomen naar het ziekenhuis. De belangrijkste reden hiervoor is de rust van uw kind. U kunt alle aandacht aan uw opgenomen kind geven. Daarnaast spelen organisatorische redenen op de afdeling ook mee.

Ontslag
U hoort van de kinderverpleegkundige wanneer uw kind met ontslag mag. Zij zal tevens de nazorg met u doorspreken. Bij een dagopname kan het zijn, dat de arts uw kind voor ontslag nog even wil zien. Het is mogelijk dat u en uw kind hier even op moeten wachten. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat uw kind bij een dagopname niet dezelfde dag naar huis kan. Uw arts legt u uit waarom dat zo is. Uw kind wordt dan overgeplaatst naar de Kinderafdeling.

Op de afdeling is een gastenboek aanwezig waarin u uw ervaring en verbeterpunten kunt noteren. U kunt uw ervaring ook delen met Stichting Kind en Ziekenhuis via de website www.kinderziekenhuis.nl.

Eenmaal thuis is uw kind vaak niet meteen weer in zijn oude doen. Het kan veel aandacht vragen en zich soms geprikkeld gedragen. Rusteloosheid en veel huilen komt ook vaak voor. Sommige kinderen die pas thuis zijn, dromen angstig en raken snel in paniek.

Kleine kinderen dribbelen achter hun moeder aan om er zeker van te zijn dat ze echt niet weggaat. Sommige kinderen zijn niet zindelijk meer terwijl ze dat voor de opname wel waren.
Broertjes en/of zusjes moeten vaak ook wennen aan de eventuele veranderde situatie.
Meestal zijn de problemen van tijdelijke aard.

De specialist brengt de huisarts van uw kind op de hoogte van het verloop van zijn/haar ziekte, de behandeling in het ziekenhuis en de eventuele nazorg. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat aangeven.
Aangezien de huisarts niet altijd direct op de hoogte is van uw ontslag, doet u er goed aan deze daarover zo spoedig mogelijk te informeren.
Enige tijd na de opname moet u voor controle terugkomen bij de specialist. Deze afspraak is waarschijnlijk al voor u gemaakt, anders moet u er even naar vragen. Vragen die u dan nog heeft, kunt u dan stellen. Schrijf uw vragen op, zodat u niet vergeet ze te stellen. Dringende vragen kunt u aan uw huisarts stellen.

Voorzieningen in Amphia

Horecashop
In de centrale hal vindt u een horecashop. Hier kunt u dranken, eenvoudige maaltijden en snacks kopen die u daar kunt nuttigen. Daarnaast zijn er bloemen, fruit, cosmetica, speelgoed en tijdschriften te koop.

Parkeren
Bij Amphia kunt u betaald parkeren. De kosten zijn afhankelijk van de parkeertijd. Binnen en buiten staan parkeerbetaalautomaten. Kijk voor de tarieven op www.amphia.nl/bezoekers/parkeren.

Roken
In het ziekenhuis en buiten op de terreinen van Amphia is roken niet toegestaan.

Rechten en plichten
Iedere patiënt heeft rechten die wettelijk geregeld zijn in de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). Zo hebben alle patiënten recht op duidelijke informatie over hun ziekte, de diagnose en de behandelingsmogelijkheden. Ook moeten patiënten weten wat de gevolgen van een behandeling kunnen zijn en welke risico's eraan verbonden zijn. Op basis van deze gegevens moet de patiënt zelf beslissen of hij of zij de behandeling wel of niet wil ondergaan. Pas als de patiënt toestemming heeft gegeven, mag de arts de behandeling uitvoeren.

Een uitzondering hierop zijn acute situaties waarin geen tijd of mogelijkheid is om de patiënt om toestemming te vragen. Ook heeft u recht op inzage, afschrift, correctie en verwijdering van uw medische gegevens. Houdt rekening met een verwerkingstijd van vier weken.

Naast rechten heeft u als patiënt ook plichten. U moet meewerken aan de overeengekomen geneeskundige behandeling, door redelijke adviezen van de hulpverlener op te volgen en hem/haar duidelijk en volledig te informeren. U moet een goede gang van zaken in het ziekenhuis bevorderen door uw behandelafspraken na te komen of tijdig te annuleren wanneer u verhinderd bent. U moet respect en begrip tonen voor medepatiënten en medewerkers en de gebruikelijke fatsoensregels in acht nemen.

Klachten, aansprakelijkstellingen, inspanningsverbintenis en complimenten
Amphia streeft ernaar om u de best mogelijke zorg te leveren. Elke dag weer. Wanneer u niet tevreden bent over de gang van zaken in het ziekenhuis horen we dit graag. Met uw opmerkingen in de hand werken we aan verbeteringen.
Of bent u juist heel tevreden? Laat het ons ook weten. Want dan weten we dat we op de goede weg zijn. En voor de medewerkers van Amphia zijn uw complimenten de mooiste beloning die zij kunnen krijgen.
U kunt uw klachten en complimenten bespreken met de verpleegkundigen of achterlaten via onze website uw vraag of mening.

Bij wie kunt u met een klacht terecht? Een probleem of klacht kunt u het beste rechtstreeks bespreken met degene die u hiervoor verantwoordelijk vindt. Verloopt dit gesprek niet naar wens, dan kunt u uw klacht melden bij onze klachtenbemiddelaar. Dit kan mondeling en schriftelijk via onze website www.amphia.nl > uw vraag of mening.

Als u vindt dat u schade hebt ondervonden als gevolg van medisch handelen of nalaten, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de Raad van Bestuur. Uw klacht wordt dan samen met de schadeverzekeringsmaatschappij behandeld.
Wanneer u tevreden bent over Amphia horen we dit ook graag.
Complimenten aan een arts, verpleegkundige of andere medewerker kunt u persoonlijk of schriftelijk geven.

Inspanningsverbintenis
Behandelingen en onderzoeken worden in Amphia met de grootste zorg uitgevoerd. Doordat er echter altijd onvoorziene complicaties kunnen optreden, kan een goed resultaat niet worden gegarandeerd. In een enkel geval dat een resultaat wel kan worden gegarandeerd, gebeurt dit vooraf schriftelijk.

Reanimatiebeleid
Reanimeren is een behandeling die kan worden toegepast bij een patiënt met acuut falen van bloedsomloop en/of ademhaling en bestaat tenminste uit hartmassage en/of beademing. Zonder ingrijpen zal de dood op zeer korte termijn (enkele minuten) intreden. In Amphia wordt de patiënt altijd gereanimeerd, tenzij de patiënt mondeling en/of schriftelijk aangeeft dit niet te willen of tenzij reanimeren medisch zinloos wordt geacht door de behandelende arts. De patiënt kan de wens om wel of niet gereanimeerd te willen worden te allen tijde herroepen. Een besluit tot niet reanimeren houdt geen enkele andere beperking in van medisch handelen. Dat wil zeggen dat een patiënt die het besluit heeft genomen dat hij niet gereanimeerd wil worden, precies dezelfde behandeling en verzorging krijgt als andere patiënten. Indien u niet bij opname al wordt geïnformeerd en tevens de vraag met betrekking tot reanimatie krijgt voorgelegd, richt u zich dan voor meer informatie tot uw arts of verpleegkundige.

Lichaamsmateriaal
Het kan zijn dat voor onderzoek of behandeling bij u op enig moment lichaamsmateriaal (bijvoorbeeld bloed, urine, sputum, uitstrijkjes enzovoort) wordt afgenomen. Het materiaal dat overblijft als het onderzoek of de behandeling is voltooid, kan verder worden gebruikt voor opleidings- of kwaliteitsdoeleinden. In dat geval wordt het materiaal geanonimiseerd (niet tot uw persoon herleidbaar). Mocht u desondanks bezwaar daartegen hebben, dan kunt u dat kenbaar maken bij uw specialist. Hij draagt er in dat geval zorg voor dat uw lichaamsmateriaal niet verder wordt gebruikt.

Privacy en bescherming van gegevens
U heeft er recht op dat uw persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk wordt gerespecteerd. Daarom vindt een onderzoek of behandeling bij voorkeur in een rustige ruimte plaats, zodat niet iedere willekeurige voorbijganger, bezoeker of patiënt u kan zien of horen. Ook moet u vertrouwelijk met een hulpverlener kunnen spreken.
Uw medische en administratieve gegevens behoren met respect behandeld te worden. Het is niet de bedoeling dat onbevoegden zomaar uw gegevens kunnen inzien. Uw dossier komt na afloop van uw behandeling in het centraal medisch archief van Amphia. Uw gegevens kunnen van belang zijn voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek, onderwijs of statistiek. Zonder uw medeweten mogen in principe geen gegevens op naam worden verstrekt. Uw toestemming is niet nodig als gegevens anoniem zijn, oftewel 'niet tot uw persoon herleidbaar'. Amphia verstrekt dergelijke niet herleidbare gegevens, aan instanties die deze gegevens landelijk bewerken.
In het kader van de privacybescherming is er de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Hierin staan de regels over het omgaan met patiëntgegevens. Binnen Amphia zijn deze regels opgenomen in het privacyreglement. U kunt contact opnemen met de afdeling Zorgadministratie van Amphia via e-mail: privacymanagement@amphia.nl

Cliëntenraad
Op 1 juni 1996 is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) in werking getreden. Door het verplicht stellen van cliëntenraden is er een structuur voor medezeggenschap van patiënten bij het Tot stand komen van besluiten van het ziekenhuis. De voornaamste taak van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van patiënten in het ziekenhuis. Zij stelt opmerkingen en suggesties van patiënten op prijs. E-mail: cliëntenraad@amphia.nl.

Tolk
Bij communicatieproblemen tussen anderstalige patiënten en medewerkers van het ziekenhuis, kan het Tolk- en Vertaalcentrum hulp bieden. Meestal wordt de hulp van een tolk via de telefoon ingeroepen.
Met de luidsprekende telefoon van de specialist of verpleegkundige is alles verstaanbaar voor zowel de tolk als voor de deelnemers aan het gesprek. In bijzondere gevallen kan ook een persoonlijke tolk worden ingeschakeld.

Meer lezen over kindergeneeskunde bij Amphia?

Ga naar afdeling Kindergeneeskunde

Label