Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Eetstoornissen en verblijf op de kinderafdeling
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Eetstoornissen en verblijf op de kinderafdeling

Waarom deze folder?
Deze informatie helpt je om je voor te bereiden op je verblijf op de kinderafdeling. De kinderarts op de polikliniek heeft samen met jou en je ouders/ verzorgers besloten tot opname. De opname heeft als doel ervoor te zorgen dat je gezondheidstoestand verbeterd. De opname duurt minimaal 2 weken tot maximaal 4 weken.

Contract & tekenen

Het contract
Wanneer de kinderarts (in overleg met jou en je ouders/ verzorgers) besluit tot opname, ontvang je een afspraak voor een eerste gesprek op de afdeling. Dit is het zgn. voorgesprek. In het voorgesprek ontvang je een contract. We verwachten van je dat je deze thuis leest, voor opname. In dit contract staan afspraken die de kinderarts voor jou heeft opgesteld. Dit contract geldt voor de beginfase van je opname. De afspraken gaan over je behandeling en het verblijf op de afdeling. Hierbij kun je denken aan afspraken rondom voeding, bewegen, gebruik computer en mobiele telefoon. Deze afspraken worden verwerkt in een dagprogramma. Dit biedt je namelijk een dagritme met een vaste structuur tijdens de opname. De kinderarts kan het contract wekelijks in overleg met jou bijstellen.

Tekenen van het contract
Je zult begrijpen dat jouw medewerking aan je behandeling en de opname erg belangrijk is voor het resultaat. Door het contract te tekenen geef je aan, dat je ervoor kiest om aan de behandeling mee te werken. Afhankelijk van je leeftijd, vragen we jouw ouders/verzorgers het contract ook te tekenen. Dit gebeurt op de dag van de opname. Het is erg belangrijk dat jij je houdt aan het contract.

Waar bestaat het behandelteam uit?

 • de kinderarts;
 • de eerste verantwoordelijke kinderverpleegkundigen;
 • de eerste verantwoordelijke pedagogisch hulpverleners;
 • de kinderverpleegkundige;
 • de pedagogische medewerker;
 • de diëtist;
 • de kinderfysiotherapeut (zo nodig);
 • de medisch maatschappelijk werkende (zo nodig);
 • psychologen van de GGZ ( Geestelijke Gezondheidszorg)

Wat kun je verwachten van het behandelteam?

 • Kinderarts
  Er zijn 2 kinderartsen met het aandachtsgebied eetstoornissen. Zij zijn verantwoordelijk voor het medisch beleid. Eén keer per week heb je een evaluatiegesprek met een kinderarts. De arts bespreekt met je of de behandeling je gezondheidstoestand verbeterd. Tijdens dit gesprek is er de mogelijkheid om samen nieuwe afspraken te maken. Bij dit gesprek mogen je ouders/ verzorgers aanwezig zijn.
 • Eerste verantwoordelijke kinderverpleegkundige
  Verschillende kinderverpleegkundigen begeleiden je tijdens het verblijf. Twee eerste verantwoordelijke verpleegkundigen zijn jouw vaste aanspreekpersonen. Aarzel niet om al je vragen te stellen aan hen. Of het nu gaat om je lichamelijke gezondheid of over hoe je je voelt. Ze kan je bijvoorbeeld ook, heel praktisch, helpen om een lijstje te maken met vragen voor de kinderarts. Ze zijn er om jou te begeleiden.
   
 • Eerste verantwoordelijke pedagogisch hulpverlener
  Twee eerste verantwoordelijke pedagogisch hulpverleners zijn samen met de eerste verantwoordelijke verpleegkundigen aanspreekpunt voor al jouw vragen en die van jouw ouders/verzorgers. Tijdens de opname zorgt de pedagogisch hulpverlener voor een dagprogramma. Dit doet ze samen met jou en je ouders/verzorgers. Het dagprogramma zorgt voor een dagritme met een vaste structuur en het geeft je inzicht in je dagelijkse bezigheden.

  Dagelijks komt of de eerst verantwoordelijke verpleegkundige of de pedagogisch hulpverlener bij je langs om te bespreken hoe het met je gaat. Bijvoorbeeld over: hoe voelt het om op de afdeling te zijn? Wat vind je van je dagprogramma? Hoe voelt het om de afspraken over de voeding na te komen? Hoe gaat het met je? Het gaat dus om alles rondom je verblijf, je dagprogramma en de behandeling. De eerst verantwoordelijke verpleegkundige en/of pedagogische hulpverlener zijn aanwezig bij het wekelijkse evaluatiegesprek met de kinderarts.
   
 • Kinderverpleegkundigen
  Op de afdeling werken kinderverpleegkundigen. De kinderverpleegkundige die voor jou zorgt zit bij de eetmomenten en controleert je lichamelijke controles. Zoals: gewicht, pols, temperatuur en bloeddruk. Per dag zorgen er 3 kinderverpleegkundigen voor jou. Iemand overdag, ’s avonds en ’s nachts
  We proberen zoveel mogelijk een eerste verantwoordelijke kinderverpleegkundige voor jou te laten zorgen. Omdat deze kinderverpleegkundige uitgebreid op de hoogte is over jouw situatie.
   
 • Pedagogische zorg 
  De pedagogische zorg bestaat uit: pedagogisch hulpverleners (zie eerste verantwoordelijke pedagogisch hulpverlener) en pedagogisch medewerkers. Samen zorgen zij ervoor dat je tijdens het verblijf een dagritme aangeboden krijgt. En dat deze aangepast wordt wanneer dat nodig is. De pedagogisch medewerker begeleidt je in de speelkamer/ huiskamer en zorgt ervoor dat je voldoende materiaal op je kamer hebt waar jij je mee kan vermaken.
   
 • Diëtist
  De diëtist is een deskundige die gespecialiseerd is op het gebied van voeding. De diëtiste bespreekt regelmatig met je welke voeding je gebruikt, hoe vaak, hoeveel en in welke vorm. De diëtiste maakt hier samen met jou afspraken over. De diëtiste noteert de afspraken en geeft ze door aan het behandelteam. Één keer per week wordt de dieetlijst samen met jou aangepast.
   
 • Kinderfysiotherapeut
  De kinderarts kan de kinderfysiotherapeut eventueel vragen om je te begeleiden bij bewegingsoefeningen.
   
 • Medisch maatschappelijk werker
  Een maatschappelijk werkende kan ondersteuning bieden aan jou en jouw ouders. Een eetstoornis van een gezinslid beinvloedt ook andere gezinsleden. Mocht er naast de begeleiding van de GGZ behoefte zijn aan extra ondersteuning van een medisch maatschappelijk werker, dan schakelen we deze in.
   
 • Psychologen GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)
  Het behandelteam van de kinderafdeling werkt intensief samen met het behandelteam voor eetstoornissen van de GGZ. De individueel behandelaar van de GGZ voert minimaal één keer per week een gesprek met jou. Ook je ouders/ verzorgers, eventuele broers/zussen krijgen begeleiding. Gevoelens rondom je opname en de eetstoornis zijn onderwerpen van gesprek.

Voorzieningen op de kinderafdeling
Je ligt op een éénpersoonskamer. Deze kamer is voorzien van een televisie en een dvd-speler. Elke kamer heeft een eigen doucheruimte. Het toilet in de doucheruimte is afgesloten. Je maakt gebruik van een po. Op deze manier kunnen de verpleegkundigen jouw urine en ontlastingspatroon goed in de gaten houden. De doucheruimte is gesloten.

De verpleegkundige maakt de ruimte voor je open als je hier gebruik van wilt maken. De wastafel op de kamer is ook afgesloten.

Speelkamer / huiskamer
Dit is een ruimte op de kinderafdeling. Het is een gezellige ruimte waar je op vaste tijden (in overleg met de kinderarts) naar toe mag. Hier kan je van alles doen. Zoals: creatief bezig zijn met verschillend materiaal, spelletjes spelen, computeren, televisie/dvd kijken.

Afspraken rondom de voeding
Meestal streven we naar een gewichtstoename van een 0.5 kg per week. Je lichaam is vocht en voeding tekort gekomen gedurende een lange periode. Hierdoor houdt je lichaam meer vocht vast, in de eerste periode. Dit betekent dat de gewichtstoename de eerste week wat hoger kan zijn. Deze toename wordt in een latere fase weer minder.

 • De diëtiste maakt samen met jou een voedingsschema bestaande uit 3 hoofd maaltijden en 3 tussendoortjes. De verpleegkundige of pedagogisch hulpver- lener biedt deze aan op vaste tijden.
 • Op een voedingslijst geef je ’s ochtends aan welke warme maaltijd je ’s avonds wilt eten. De verpleegkundige helpt je hierbij.
 • De verpleegkundige of pedagogisch hulpverlener schept de maaltijd voor je op en smeert/belegt eventueel je brood.
 • Je eet op je kamer samen met de verpleegkundige / pedagogisch hulpverlener.
 • Het eetmoment duurt maximaal 20 minuten.
 • Voor elke maaltijd geldt hetzelfde;
  - Ben je na 10 minuten nog niet met het eten gestart, dan krijg je drinkvoeding aangeboden.
  - Als de voeding niet helemaal op is, dan krijg je het aangevuld met drinkvoeding.
 • - Als je na 10 minuten nog niet begonnen bent met de drinkvoeding, dan krijg je een sonde en start de sondevoeding.
  - Als de drinkvoeding niet helemaal op is, dan wordt de rest aangevuld met sondevoeding.
 • De verpleegkundige brengt de sonde eventueel bij ieder eetmoment opnieuw in en verwijdert de sonde weer.

Afspraken rondom het wegen
De verpleegkundige weegt je op een vast moment. Dit gebeurt telkens op dezelfde manier, met dezelfde weegschaal.

Afspraken rondom bewegen en bewegingsruimte

 • In het voorgesprek maken we met jou duidelijke afspraken over waar je mag bewegen: in je eigen kamer, naar de speelkamer, buiten op de speelplaats.
 • In je dagprogramma staat wanneer en hoe vaak je per dag naar de speelkamer gaat.

Multidisciplinair overleg
De volgende zorgverleners voeren 1 keer per week dit overleg: de kinderarts, de kinderverpleegkundige, de pedagogisch hulpverlener, de diëtist, de maatschappelijk werker, de kinderfysiotherapeut, de kinderpsycholoog en op uitnodiging de klinisch psycholoog van het GGZ. Samen bespreken zij jouw situatie en als het nodig is, passen zij afspraken aan. De kinderarts bespreekt met jou de aanpassingen.

Wanneer zijn de bezoektijden?
Over de bezoektijden maakt de kinderarts afspraken met jou. In het wekelijkse gesprek kan de kinderarts deze afspraken eventueel aanpassen. De bezoektijden gelden voor ouders / verzorgers, broers / zussen en overig bezoek.

Vragen?
Voor vragen kun je bellen naar de kinderafdeling.

Meer lezen over kindergeneeskunde bij Amphia?

Ga naar afdeling Kindergeneeskunde

Label