Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Jonge kinderen met afbuigende groeicurve, niet goed gedijen (failure to thrive)
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Jonge kinderen met afbuigende groeicurve, niet goed gedijen (failure to thrive)

Informatie voor ouders/verzorgers
Hier leest u informatie over de behandeling van jonge kinderen met een afbuigende groeicurve, die niet goed gedijen. Met 'failure to thrive' wordt bedoeld dat het kind een opvallend lager gewicht heeft dan verwacht mag worden en/of dat het kind opvallend minder in gewicht toeneemt. 'Failure to thrive' is een verschijnsel dat vrij vaak voorkomt en dan met name in de eerste twee levensjaren van het kind, hoewel het ook op andere momenten in de kindertijd voor kan komen. 'Failure to thrive' is geen vaststaande diagnose maar een beschrijving van een fysieke staat.

Alle kinderen weigeren wel eens om te eten, dat hoort bij de normale ontwikkeling van het eetpatroon van een kind. Soms komt het echter voor dat een kind bij iedere maaltijd weigert te eten. Dit noemen we een chronische vorm van voedselweigering. Chronisch betekent dat iets een tijd lang duurt. Dit kan zorgen en problemen opleveren en heeft vaak een grote invloed op het gezinsleven. Het kan zijn dat u aan uzelf gaat twijfelen en onbegrip ervaart bij familie en vrienden. Wanneer uw kind wordt opgenomen voor failure to thrive schakelt de kinderarts een samenwerkend team in om u en uw kind hierin te begeleiden.

Korte opname in het ziekenhuis
Uw kind is onder behandeling van de kinderarts. Uit onderzoek of gesprekken is al gebleken dat medische oorzaken zijn uitgesloten. Bij failure to thrive kunnen ook interactieproblemen een rol spelen. Vaak is het lastig om daar in de thuissituatie zicht op te krijgen. Daarom bestaat er de mogelijkheid om u te ondersteunen tijdens een kortdurende opname. Deze vindt plaats op de kinderafdeling, route 27A in Amphia.

Samenwerkend medisch team
Dit team bestaat uit een kinderarts, kinderverpleegkundige, kinderdiëtist en een medisch pedagogisch zorgverlener (MPZ), eventueel aangevuld met een logopedist ervaren met eetproblemen, een fysiotherapeut en/of GZ-psycholoog. De taak van iedere hulpverlener is adviseren vanuit zijn/haar vakgebied in de behandeling van uw kind. Samen streven zij ernaar om samen met u een normaal eetpatroon te ontwikkelen bij uw kind. Hiervoor is een protocol ontwikkeld.

Taken van de betrokken hulpverleners:

  • Verpleegkundige: heeft een observerende en begeleidende taak naar kind en ouders toe. Daarnaast heeft de verpleegkundige een coördinerende taak en ziet erop toe dat de zorg voor het kind op passende wijze met de betrokken hulpverleners, ouders en het kind wordt afgestemd.
  • Medisch pedagogisch zorgverlener: heeft een observerende en begeleidende rol naar kind en ouder en geeft adviezen die te maken hebben met opvoeding. Zorgt voor het opstellen van het dagprogramma in overleg met ouders.
  • Diëtiste: bewaakt de hoeveelheid van de dagelijkse voeding, berekend de voedingsbehoefte en regelt zo nodig aanvullende dieetproducten. Ze maakt samen met u een voedingsplan wat ook haalbaar is voor thuis.
  • Logopediste: kijkt naar de motorische en sensorische mogelijkheden en bijzonderheden bij het eten en drinken, zo nodig naar het slikproces. Bij bijzonderheden adviseert de logopedist over lichaamshouding, materiaalkeuze en (samenstelling van) de voeding.

Doel van de behandeling
Het doel van de behandeling is om uw kind te stimuleren tot het eten van voedsel passend bij de leeftijd en ontwikkelingsfase en om eventuele afwijkende patronen te doorbreken. Een ander doel is het terugdringen van factoren die het eetprobleem veroorzaken of in stand houden.

Uw rol als ouder
We zijn ons ervan bewust dat het eetprobleem van uw kind voor u een grote zorg is. U voelt zich verantwoordelijk voor de gezondheid van uw kind. Dit kan veel spanningen met zich meebrengen. Daarom besteden we veel aandacht aan de begeleiding van ouders tijdens de opname. We vragen u mee te mogen kijken in de zorg van uw kind, hierbij observeert de verpleegkundige of medisch pedagogisch zorgverlener het eetmoment. Dit kan voor u onnatuurlijk aanvoelen, maar soms is het nodig om gewoontes in de reactie tussen u en uw kind te herkennen en te veranderen.

Hoe ziet de opnamedag eruit
De opname start op zondag en zal minimaal 6 tot maximaal 14 dagen duren. Indien mogelijk wordt uw kind opgenomen op een eenpersoonskamer. Er volgt een uitgebreid opnamegesprek waarin voedingsmomenten (hoofdmaaltijden en tussendoortjes), weegmomenten, afdelingsregels en een rondleiding over de afdeling aan de orde komen. Op de dag van opname tot en met dinsdagochtend kijkt de kinderverpleegkundige of de medisch pedagogisch zorgverlener mee met de voedingsmomenten, waarin ouders/verzorgers de voeding geven. Daarna wordt er een dagprogramma opgesteld waarin de medisch pedagogisch zorgverlener samen met u de gemaakte afspraken vastlegt. In overleg met de arts en indien u dat wilt bestaat er de mogelijkheid om bij uw kind op de kamer te blijven slapen.

We willen het liefst dat u alle maaltijden zelf meeneemt, net zoals thuis. Uw kind is gewend aan vaste producten en mogelijk ook speciale merken. Door deze van thuis mee te nemen, is het voor uw kind nog meer zoals thuis. Ook de warme maaltijden zijn in het ziekenhuis anders dan dat u ze thuis maakt. Om de beste zorg te kunnen geven, vragen we u hier rekening mee te houden.

Maar u kunt ook kiezen voor het eten van het ziekenhuis. Dan kunt u op een tablet eten bestellen voor uw kind en u zelf. Eenzelfde maaltijd op hetzelfde moment. Uw maaltijdlijsten zijn tegen betaling verkrijgbaar bij de receptie.

Tijdens de opname is het belangrijk om aandacht te besteden aan de omgevingsfactoren. Een kindvriendelijke omgeving heeft een positieve invloed op het eetgedrag van uw kind. Als u thuis samen aan tafel eet, doe dat dan tijdens deze opname ook. Zo is het vertrouwd voor uw kind. U mag ook borden/ bestek en bekers van thuis meenemen.

Opname in een ziekenhuis heeft veel impact op kinderen en dat ouders hun kind in die situatie willen verwennen is begrijpelijk, maar niet de bedoeling. Het doel van de opname mag niet uit het oog verloren worden.

Wat kunt u verwachten
Iedere dag nadat de verpleegkundige en de medisch pedagogisch zorgverlener overleg hebben gehad met de arts volgt er een terugkoppeling aan u. Op dinsdag na het overleg met het samenwerkend medische team volgt een uitgebreide terugkoppeling aan u. Er zal dan ook een plan opgesteld worden om u te helpen bij het eten van uw kind.

Vragen?
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan vinden we het fijn als u ze stelt. U kunt hiervoor terecht bij de verpleegkundige of kinderarts.

Meer lezen over kindergeneeskunde bij Amphia?

Ga naar afdeling Kindergeneeskunde

Label