Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Kinderafdeling Amphia
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Kinderafdeling Amphia

Welkom op de kinderafdeling in Amphia
Amphia is gevestigd op verschillende locaties. Met twee vestigingen in Breda, één in Oosterhout en een poli in Etten-Leur behoort Amphia tot de grootste ziekenhuizen in Nederland en biedt zorgverlening aan voor vrijwel alle medisch specialismen. Op het gebied van zorgverlening wordt nadrukkelijk gestreefd naar persoonlijke zorg, kwaliteit en zorgvernieuwing. Dit streven sluit nauw aan bij de naamgeving van het ziekenhuis, die staat voor het bieden van gastvrijheid en het omringen met zorg. Alle medewerkers van het ziekenhuis willen hieraan graag invulling geven tijdens uw verblijf in Amphia.

Door een ziekenhuisopname moet uw kind noodgedwongen zijn/haar vertrouwde thuissituatie tijdelijk verruilen voor een verblijf in een voor hem/haar vreemde ziekenhuisomgeving. Deze brochure geeft u informatie over de gang van zaken in het ziekenhuis en de wijze waarop u en uw kind zich het beste kunnen voorbereiden op de opname.

Met vragen over ziekte en behandeling kunt u tijdens de opname terecht bij de behandelend arts(en) van uw kind of de verpleegkundige van de kinderafdeling waar uw kind wordt opgenomen.

Wij doen ons best om het verblijf van uw kind in het Amphia Ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Algemeen
In deze brochure is geen informatie opgenomen over onderzoeken en behandelingen. Die krijgen uw kind en u vooraf of tijdens de opname van de behandelend arts en andere zorgverleners. Van een aantal onderzoeken zijn voorlichtingsfolders beschikbaar. U kunt hiernaar vragen bij de verpleegkundigen tijdens de opname of vooraf op de polikliniek.

Voorbereiding
Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. In het meest gunstige geval weet u van tevoren dat uw kind wordt opgenomen. Het is belangrijk dat uw kind goed voorbereid is op de opname in het ziekenhuis. Een baby kunt u natuurlijk niet voorbereiden, maar een peuter, kleuter of ouder kind kunt u duidelijk uitleggen waarom hij/zij naar het ziekenhuis moet en wat daar gaat gebeuren.

Tips om uw kind op de opname voor te bereiden

 • Vertel een paar keer aan uw kind over het ziekenhuis en wat er gaat gebeuren. Vooral jonge kinderen hebben behoefte aan herhaling. Juist door de herhaling raakt uw kind vertrouwd met de informatie.
 • Naarmate een kind ouder is, kunt u meer vertellen over de opname. Houd de uitleg echter zo eenvoudig mogelijk. Ook oudere kinderen zullen zeker niet alles in één keer kunnen onthouden, praat dus regelmatig over de opname.
 • De kans is groot dat peuters en kleuters gaan fantaseren over de medische ingrepen. Benadruk daarom de nare dingen niet, maar vertel er wel eerlijk over.
 • Ook tijdens het verblijf in het ziekenhuis is het belangrijk dat u met uw kind praat over zijn/haar ervaringen in het ziekenhuis. Blijf steeds eerlijk vertellen wat er nog moet gebeuren in het ziekenhuis.
 • Pak samen met uw kind de spullen in om mee te nemen. Vergeet hierbij vooral niet om lievelingsspeelgoed mee te nemen. Kinderen ondervinden grote steun aan vertrouwd speelgoed.
 • Het kan voorkomen dat de voorbereiding thuis problemen geeft. Kinderen kunnen erg zenuwachtig worden. In het ziekenhuis wordt hier aandacht aan besteed door de pedagogisch medewerker.
 • Betrek bij de voorbereiding ook de andere kinderen uit het gezin. Voor hen is het belangrijk te weten wat er met hun broertje of zusje gaat gebeuren. Bovendien begrijpen ze dan beter waarom hun broertje/zusje gedurende deze tijd meer aandacht krijgt.
 • Als uw kind wordt opgenomen op een kamer waar meerdere kinderen liggen, houden wij rekening met de leeftijd van de kinderen. Toch kan het voorkomen dat uw kind met kinderen samen ligt waarbij er een verschil in leeftijd is. Dit is vooral bij een dagopname.

Oproep voor opname
Bij een bezoek aan de medisch specialist is gebleken dat opname in het ziekenhuis nodig is. Uw kind is vervolgens ingeschreven bij het opnamebureau. Indien nodig zijn afspraken gemaakt voor vooronderzoek. Soms spreekt de arts al in een vroeg stadium een voorlopige opnamedatum met uw kind en u af. De definitieve datum staat echter nog niet vast. Uw kind en u worden drie tot zeven dagen van tevoren op de hoogte gebracht van de definitieve datum en tijd van opname. Wanneer u geen voorlopige datum voor behandeling of opname heeft gekregen, wordt u ± één week voor de geplande datum door de afdeling opname gebeld. Helaas kan het soms voorkomen dat, door onvoorziene omstandigheden zoals een spoedopname, de opname geen doorgang kan vinden. Uiteraard proberen wij u dan zo snel mogelijk te berichten.

Indien er zich belangrijke wijzigingen in de gezondheidstoestand van uw kind voordoen, kunt u het beste contact opnemen met de huisarts van uw kind. Deze kan uw kind zonodig terugverwijzen naar de behandelend specialist.

Als uw kind om welke reden dan ook de afspraak voor opname niet kan nakomen, verzoeken wij u direct contact op te nemen met het ziekenhuis. Amphia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot een uitgestelde opname, operatie of behandeling.

Wachtlijst
Voor veel specialismen is er voor opname een wachtlijst. De wachtlijst is onder andere afhankelijk van:

 • de urgentie van de ingreep of behandeling;
 • de hoeveelheid beschikbare bedden op de kinderafdeling;
 • de beschikbaarheid van de specialist;
 • de ruimte binnen onderzoek- en behandelafdelingen.

Daarnaast spelen factoren zoals het aantal spoedopnamen een vertragende rol. De plaats van uw kind op de wachtlijst is afhankelijk van de urgentie en de volgorde van aanmelding. De wachttijden variëren per specialisme.

Wat neemt u mee voor uw kind?

 • 'dagelijkse' kleding, ondergoed, pyjama's en pantoffels;
 • eventuele dieetvoorschriften;
 • eventuele medicijnen;
 • school- en leesboeken;
 • drinkflesje of drinkbeker voor jonge kinderen;
 • knuffel waaraan het kind gehecht is;
 • eventueel foto's van thuis;
 • toiletartikelen (tandenborstel, kam en of borstel).

Contactpersoon
De informatie over de gezondheid van uw kind is privé. Deze informatie wordt alleen aan uw kind of u gegeven. Wij verzoeken u om binnen uw familie- en vriendenkring één contactpersoon aan te wijzen met wie u de gezondheid van uw kind bespreekt. Vraag dan aan uw familie en naasten om bij voorkeur bij deze contactpersoon te informeren naar de gezondheidstoestand van uw kind.

Het verblijf
Opname
Op de afgesproken datum en tijdstip van opname kunt u zich melden bij de receptie. Vervolgens gaat u samen met uw kind naar de kinderafdeling. Neemt u op de dag van opname de papieren van de ziektekostenverzekering en het legitimatiebewijs van uw kind mee.

Aankomst op de afdeling
Een belangrijk onderdeel van de visie van de kinderafdeling is dat de thuissituatie zoveel mogelijk wordt gerespecteerd. Een verpleegkundige houdt een gesprek met u en uw kind. Wij hebben informatie nodig zodat wij zoveel mogelijk rekening kunnen houden met de verlangens en behoeften van uw kind.

Uw kind en u krijgen informatie over de opname. Is uw kind overgevoelig voor bepaalde etenswaren, medicijnen, jodium of andere stoffen, laat dit dan aan de verpleegkundige weten. De verpleegkundige maakt ook een bandje vast om de pols of enkel van uw kind. Op dit bandje staan de belangrijkste identificatiegegevens. Ook krijgt u een korte rondleiding over de afdeling.

Op de eerste opnamedag hebben wij enige tijd nodig om alles rondom de opname te regelen. Uw kind vindt het zeker fijn als u deze dag wat langer blijft. We raden u daarom aan om geen andere kinderen mee te nemen. Door thuis voor goede opvang te zorgen, kunt u in alle rust bij uw kind zijn.

Gemengd verplegen
Op de Kinderafdeling van het Amphia Ziekenhuis is sprake van gemengd verplegen. Dat betekent dat zowel jongens als meisjes op één kamer worden verpleegd. Gemengd verplegen geeft de mogelijkheid flexibel en optimaal gebruik te maken van de beddencapaciteit en voorkomt onnodig overplaatsen van patiënten naar andere kamers.

Verpleging en behandeling
Het ziekenhuis streeft een patiëntgericht zorgmodel na. Dit betekent dat iedere patiënt een 'eigen' verpleegkundige krijgt toegewezen. Gedurende de opname van uw kind is die verpleegkundige verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg. Deze verpleegkundige is tevens aanspreekpunt voor uw kind en u. Met deze verpleegkundige kunt u afspraken maken over wat u zelf wilt doen bij:

 • de verzorging van uw kind zoals wassen, eten en drinken geven;
 • het begeleiden voor en na een operatie en narcose;
 • het meegaan en indien mogelijk bijwonen van onderzoeken;
 • het blijven overnachten bij uw kind. Bovenstaande mogelijkheden worden u aangeboden. Afhankelijk van de opnamereden kunt u natuurlijk zelf bepalen wat uw aandeel zal zijn in de verzorging van uw kind.

Één van de ouders/verzorgers kan aanwezig zijn bij de inleiding van de narcose en bij het ontwaken op de uitslaapkamer. We hebben de ervaring dat kinderen dit erg fijn vinden, maar u hoeft dit zeker niet als een verplichting te zien. Mocht u dit willen dan leest u in de folder ‘Anesthesie bij kinderen’ meer informatie over de kledingvoorschriften op de operatiekamer.

De Kinderafdeling

Kinderen worden op een 1 persoonskamer opgenomen als:

 • het kind andere kinderen zou kunnen besmetten;
 • het kind een verminderde weerstand heeft;
 • brandwonden aanwezig zijn;
 • het kind extra rust nodig heeft; het kind te ziek is om op zaal te liggen.

Mochten er voor uw kind isolatievoorschriften van toepassing zijn is het belangrijk de volgende regels in acht te nemen:

 • houdt de deuren gesloten;
 • handen wassen en/of desinfecteren bij het verlaten van de kamer (handhygiëne is overigens altijd raadzaam);
 • altijd de richtlijnen volgen die op de deur van de kamer hangen.
 • niet meer dan twee bezoekers op de kamer.

Medicijnen
Het is belangrijk dat de specialist weet welke medicijnen uw kind thuis gebruikt. Wij verzoeken u alle medicijnen die uw kind gebruikt mee te nemen naar het ziekenhuis. De medicijnen die uw kind tijdens de opname nodig heeft, krijgt hij/zij van het ziekenhuis. Laat uw kind geen medicijnen innemen zonder overleg met uw specialist of verpleegkundige. Een combinatie van medicijnen kan gevaarlijk zijn.

Rooming in
Eén van de ouders/verzorgers mag blijven slapen. U slaapt dan in de kamer bij uw kind. Zorgt u voor gepaste nachtkleding?
De verpleegkundige vertelt van welk toilet en douche u gebruik kunt maken. De logeerbedden horen om 8.00 uur opgeklapt in de kamer of in de badkamer van een kamer te staan. Dan kunt u samen met uw kind gaan eten.

Wanneer u even weggaat, doet u dat dan nooit zonder afscheid te nemen van uw kind. Kinderen voelen zich vaak angstig en verdrietig. Kondig uw vertrek een paar minuten van tevoren aan en vertel uw kind dat u snel weer terugkomt en wanneer u er weer bent. Stel uw kind vooral niet teleur door deze afspraak niet na te komen. Wanneer u echt vertrekt, doet u dat dan zonder al te veel dralen. Waarschuw gerust een verpleegkundige of de pedagogisch medewerker zodat die uw kind kan opvangen. Laat het altijd even weten wanneer u weggaat en wanneer u weer terugkomt.

U kunt altijd bellen, ook 's nachts, om te vragen hoe het gaat!

Maaltijden voor uw kind
De voedingsassistente en de medewerkers van de keuken proberen iedere dag lekker en gezond eten te combineren met de wensen van uw kind. Het ziekenhuis werkt met een menukeuzeformulier. Uw kind kan kiezen uit een ruim assortiment voedingsmiddelen. Met vragen, wensen, klachten of suggesties kunt u terecht bij de voedingsassistente.

Dieet
Als uw kind een bepaald dieet volgt, willen wij dat graag weten. U kunt dit tijdens het opnamegesprek doorgeven aan de verpleegkundige. Wij zullen hier dan rekening mee houden.

Maaltijden voor uzelf
Ouders/ verzorgers kunnen voor hun maaltijden terecht in de horecashop, het personeelsrestaurant of door het kopen van maaltijdbonnen bij de receptie. Er wordt dan een keuzemenu lijst uitgereikt. Deze kan ingevuld worden en bij de afdelinskeuken ingeleverd worden. De voedingsassistente zorgt voor het brengen van de gekozen maaltijd.

MRSA bacterie
Als uw kind de afgelopen twee maanden in een buitenlands ziekenhuis is behandeld óf als uw kind woonachtig is op een varkens/ vleeskalverenhouderij, is het belangrijk dat u dit vertelt vóór het bezoek en/of opname aan het ziekenhuis. Uw kind kan dan namelijk een bepaalde bacterie, MRSA geheten, bij zich dragen. De behandeling wordt hierop afgestemd. Is bovenstaande situatie voor uw kind van toepassing, neem dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact op met het ziekenhuis. Omdat Amphia een strikt hygiënebeleid voert, kan dit tot gevolg hebben dat tijdens het verblijf isolatiemaatregelen getroffen moeten worden en uw kind in een box zal worden verpleegd.

Voorzieningen
In Amphia zijn allerlei voorzieningen om uw kind en u tijdens het verblijf van dienst te zijn.

Bezoek
Voor ouders/verzorgers zijn er geen regels wat betreft bezoektijden. U kunt 24 uur per dag bij uw kind aanwezig zijn. Eén van de ouders/verzorgers kan blijven overnachten. 

Het bezoekuur is voor veel patiënten een belangrijk moment. Toch kan dat bezoek een extra belasting voor uw kind, u en soms voor medepatiënten betekenen. Daarom willen we drukte op de patiëntenkamers vermijden en u vragen niet meer dan drie bezoekers tegelijk te ontvangen. Wij raden u aan, om in ieder geval met familie en vrienden te overleggen hoe het bezoek het beste kan worden gespreid.

Speelkamer bij Amphia Breda

 • De speelkamer is elke dag geopend, in overleg is een pedagogisch medewerker aanwezig.
 • De (opgenomen) kinderen die naar de speelkamer gaan, hebben hiervoor altijd toestemming nodig van de kinderarts.
 • De kinderen zijn samen met hun ouders en eventuele broertjes/zusjes de hele dag welkom in de speelkamer. Broertjes/zusjes blijven de verantwoordelijkheid van de ouders.
 • Kinderen kunnen als ze dat willen in de speelkamer eten.
 • Voor kinderen die niet naar de speelkamer kunnen, zullen de pedagogisch medewerkers langskomen op de kamer.

Met welke zorgverleners kunnen u en uw kind te maken krijgen?
De medisch specialist Tijdens de opname heeft de medisch specialist in de behandeling van uw kind een centrale rol. De medisch specialist overlegt met uw kind en u welke onderzoeken en behandelingen nodig zijn. Wanneer bepaalde zaken niet duidelijk zijn, vraag dan om aanvullende informatie. Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent.

Op de afdeling liggen kinderen van diverse specialismen. In principe wordt er iedere dag visite gelopen door de (dienstdoende) arts of arts-assistent van het specialisme waar uw kind voor is opgenomen. Wilt u een gesprek met de arts? De verpleegkundige kan dit voor u regelen.

Wanneer dat nodig is, overlegt de medisch specialist ook met andere deskundigen over de behandeling, bijvoorbeeld in een multidisciplinair overleg. Uitslagen van onderzoeken en behandelingen worden met u besproken.
Het kan voorkomen dat ook de medisch specialist niet op al uw vragen direct een antwoord heeft. Onderzoeken kunnen veel tijd vergen en de medisch specialist kan pas vertellen wat er aan de hand is, als alle resultaten bekend zijn.
 

De arts-assistent en co-assistent
Behalve specialisten werken er in het ziekenhuis ook arts-assistenten.
Sommige arts-assistenten zijn in opleiding voor specialist, anderen zijn basisarts. Hiernaast zijn er studenten in opleiding voor arts (co-assistenten).
De behandelend specialist blijft echter verantwoordelijk voor de medische zorg.

Kinderverpleegkundigen
Op iedere afdeling werkt een team van kinderverpleegkundigen. Dit team is verantwoordelijk voor alle aspecten van de verpleegkundige zorg, zoals informatie geven, voorbereiden op een onderzoek of operatie, lichamelijke zorg verlenen en deze zorg afstemmen met artsen en andere zorgverleners.

Als er iets gebeurt dat u niet begrijpt of waar u het niet mee eens bent, bespreek dit dan met de verpleegkundigen.

In Amphia werken ook kinderverpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in een bepaald vakgebied.

Pedagogisch medewerkers
Op de afdeling zijn pedagogisch medewerkers werkzaam. Zij geven begeleiding ten aanzien van de verwerking van de ziekenhuisopname van uw kind. Daarnaast bereiden zij kind en ouders/verzorgers voor op medische handelingen (bijvoorbeeld narcose). Zij streven er naar om bepaalde leefpatronen in stand te houden door middel van het aanbieden van dagstructuur.
De pedagogisch medewerker kan ouders/ verzorgers adviseren omtrent pedagogische zorg (bijvoorbeeld eetproblemen, slaapproblemen, hechting). Mocht uw kind gedurende langere tijd op de afdeling blijven, dan regelt de pedagogisch medewerker samen met u de onderwijsvoorzieningen. De pedagogisch medewerker is aanwezig van maandag tot en vrijdag tussen 8:00 en 16:30 uur.

De diëtiste
Als de specialist een dieet voorschrijft, zorgt een diëtiste ervoor dat de voeding van uw kind verantwoord wordt samengesteld. Wanneer u vragen heeft over het dieet, kan de verpleegkundige u in contact brengen met de diëtiste.

Tolk
Bij communicatieproblemen tussen anderstalige patiënten en medewerkers van het ziekenhuis, kan het Tolkencentrum hulp bieden. Meestal wordt de hulp van een tolk via de telefoon ingeroepen.

Cliniclowns
De Cliniclowns zijn er voor kinderen die het moeilijk hebben door ziekte, trauma of handicap. Cliniclowns bieden hen afleiding en plezier waardoor zij het ziek zijn even kunnen vergeten (voor meer informatie http://www.cliniclowns.nl). De Cliniclowns bezoeken de kinderafdeling bij Amphia Breda.

Goed om te weten

Cliëntenraad
Op 1 juni 1996 is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) in werking getreden. Deze wet biedt, door het verplichtstellen van patiëntenadviesraden, een structuur voor medezeggenschap van patiënten bij het totstandkomen van besluiten van het ziekenhuis. De WMCZ wil mensen die afhankelijk zijn van zorg, invloed geven op de zorgverlening.

Ook in Amphia is een Cliëntenraad actief.
De voornaamste taak van de Cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van patiënten van het ziekenhuis. Zij brengt over het ziekenhuisbeleid gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur. Met name gaat het over onderwerpen die belangrijk zijn voor patiënten van Amphia. Door de adviezen van de Cliëntenraad te volgen kan de zorgverlening afgestemd worden op de behoeften en wensen van de cliënten.

De Cliëntenraad stelt het op prijs om opmerkingen of suggesties van patiënten te krijgen.
U kunt schrijven naar:

 • Cliëntenraad Amphia
  Postbus 90158, 4800 RK Breda
  E-mail: CR@amphia.nl

Ethiek
In de Commissie Medische Ethiek zitten medewerkers uit verschillende vakgebieden van het ziekenhuis. Het doel van de commissie is het bevorderen van de kwaliteit van zorg vanuit een ethisch gezichtspunt. De commissie adviseert, gevraagd en ongevraagd en bevorderd de communicatie over ethische onderwerpen.

Gegevensverstrekking aan derden
Het verstrekken van gegevens aan derden valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WPB). Door de ziekenhuisopname wordt uw kind automatisch ingeschreven in de opnameregistratie. Beperkte gegevens uit deze registratie kunnen worden verstrekt aan bezoekers van patiënten (bijvoorbeeld: waar ligt mevrouw Jansen?) en aan uw huisarts.

Bij de zorgadministratie is vastgelegd aan welke instanties uw gegevens worden verstrekt. Bijvoorbeeld: is de diagnose kanker gesteld, dan wordt de patiënt opgenomen in de registratie van de Integrale Kanker Centra.

Indien u bezwaar heeft tegen inschrijven van de gegevens van uw kind dan kunt u dit rechtstreeks kenbaar maken aan de verpleegkundige. Ook kunt wenden tot het hoofd van de zorgadministratie.

Klachten
Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. Laat ons uw onvrede weten! Uw ervaring is zowel voor u als voor ons van belang. Voor u omdat er iets gebeurt met uw klacht, voor Amphia is het een advies om onze zorg te verbeteren.

Er zijn verschillende manieren om een klacht te uiten. Een klacht of probleem kunt u het beste rechtstreeks bespreken met degene die de oorzaak is van uw onvrede. In een gesprek kunnen veel misverstanden worden rechtgezet en klachten worden opgelost. Verloopt dit gesprek niet naar wens, of durft u het gesprek niet aan, dan kunt u terechtbij de klachtenbemiddelaar. De klachtenbemiddelaar bemiddelt tussen u en de betrokken zorgverlener. Uw klacht wordt kenbaar gemaakt aan betrokkene en de mogelijkheden voor een oplossing worden verkend.

Wanneer u niet tevreden bent na het bemiddelingstraject en u een expliciet oordeel over uw klacht wenst kunt u zich wenden tot de klachtencommissie in Amphia of tot de Geschilleninstantie Zorg. Indien u van mening bent dat u als gevolg van medisch handelen danwel nalaten, schade heeft ondervonden, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de Raad van Bestuur. In samenspraak met de schadeverzekeringsmaatschappij wordt uw klacht behandeld.

Niet-reanimeerbeleid
Reanimeren is een techniek waarmee in sommige gevallen, een ontijdig overlijden kan worden voorkomen en bestaat tenminste uit hartmassage en kunstmatige beademing. In Amphia wordt in beginsel gestart met reanimatie, tenzij een besluit is genomen om niet te reanimeren. Een besluit om niet te reanimeren, kortweg NR besluit genoemd, kan op verschillende gronden worden genomen. Soms is het de patiënt zelf die aangeeft niet gereanimeerd te willen worden, soms kan de arts - na afweging van relevante informatie - zo’n beslissing nemen.
Het besluit wordt besproken met -en toegelicht aan de bij de hulpverlening aan de patiënt betrokkenen. De arts legt het besluit vast in het dossier.

Orgaan- en weefseldonatie
Orgaan- en weefseldonatie is gebonden aan wettelijke regels, de wet op de Orgaandonatie (WOD), en kent een zogenaamd ‘volledig beslissysteem’. Iedereen van 12 jaar en ouder kan zijn of haar wens wat betreft donatie laten opnemen in het landelijk ‘Donorregister’.
Indien de toestand van de patiënt daar aanleiding toe geeft, raadpleegt de arts altijd het ‘Donorregister’.

Wanneer iemand bij leven geen gebruik heeft gemaakt van de registratiemogelijkheid, wordt de nabestaanden om toestemming voor donatie gevraagd. Het is dus van belang dat familie op de hoogte is van deze wens/keuze. Aan het ziekenhuis is een donatiefunctionaris verbonden.

Persoonsregistratie en privacyreglement
Bij inschrijving voor opname worden de persoonsgegevens van uw kind geregistreerd. In het privacyreglement is geregeld op welke wijze wij met de persoonsgegevens omgaan.

De behandelend medisch specialist en de bij de hulpverlening aan de patiënt betrokkenen hebben inzage in alle gegevens die in het ziekenhuis over u zijn vastgelegd en van belang zijn voor uw behandeling. De specialist kan ook uitslagen aan huisartsen ter beschikking stellen. Wij gaan uit van uw toestemming met deze werkwijze. Indien u bovenstaande inzage, uitwisseling of gebruik van gegevens voor onderzoek niet wenst, kunt u hiertegen bezwaar aantekenen bij de behandelend arts.

Alle ziekenhuismedewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken waarvan zij beroepshalve kennis nemen. U kunt erop rekenen dat deze gegevens niet zonder uw toestemming worden verstrekt aan derden.

Het dossier is eigendom van het ziekenhuis. Wel zijn hierop voor u en/of uw kind bepaalde rechten van toepassing, zoals het inzagerecht. U en/of uw kind kunnen op verzoek en in overleg met de behandelend arts het medisch dossier inzien.

 • Kinderen tot twaalf jaar: u heeft recht op inzage in het medisch dossier van uw kind.
 • Kinderen van twaalf tot zestien jaar: zowel u als uw kind heeft recht op inzage in het medisch dossier. 
 • Jongeren van zestien jaar en ouder: een jongere kan inzage in het medisch dossier vragen. U mag alleen het medisch dossier inzien als uw kind hiermee instemt.

Het verzoek om inzage wordt in principe altijd door de arts ingewilligd tenzij dit bijvoorbeeld de privacy van anderen schendt. Het is mogelijk kopieën te krijgen van de gegevens uit het dossier. Hier zijn enige kosten aan verbonden. Als u een afschrift uit het (medisch) dossier wilt ontvangen dan kunt u dit via onze website opvragen.

Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO)
Net als volwassenen hebben kinderen patiëntenrechten. Patiëntenrechten gelden voor alle handelingen in de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld handelingen door een arts, fysiotherapeut, tandarts of logopedist. Patiëntenrechten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). De WGBO onderscheidt drie leeftijdsgroepen:

 • kinderen tot twaalf jaar;
 • kinderen van twaalf tot zestien jaar;
 • jongeren van zestien tot achttien jaar.

Kinderen onder de achttien jaar zijn minderjarig. Voor de wet zijn zij niet zelfstandig. Zij staan onder gezag, meestal van hun ouders. In de gezondheidszorg is de leeftijd dat kinderen zelfstandig kunnen handelen echter op zestien gesteld.

Één van de belangrijkste patiëntenrechten is het recht op informatie. Informatie over de ziekte, de onderzoeken, de behandelingen en de gevolgen en de risico's van behandelingen.

Als u en/of uw kind vindt dat u nog niet voldoende informatie heeft, kunt u de arts hierom vragen. Daar staat tegenover dat we van u en/of uw kind verwachten dat u de informatie geeft die noodzakelijk is voor het goed uitvoeren van de behandeling en het onderzoek. Voor ieder onderzoek en voor iedere ingreep die een hulpverlener uitvoert, is toestemming van u en/of uw kind nodig.
In een acute situatie kan het echter gebeuren dat er geen tijd is om vooraf te overleggen. De hulpverlener mag dan behandelen zonder toestemming van u en/of uw kind.

Kinderen tot twaalf jaar
Een kind tot twaalf jaar mag niet zelf beslissen over een behandeling of operatie. Als ouder beslist u voor uw kind. Zowel u als uw kind heeft recht op informatie. U heeft recht op volledige informatie op basis waarvan u een beslissing kunt nemen. Uw kind heeft recht op een duidelijke uitleg, op een voor hem of haar begrijpelijke manier. Een behandeling kan voor uw kind ingrijpend zijn, daarom is het raadzaam uw kind hier zoveel mogelijk bij te betrekken.

Kinderen van twaalf tot zestien jaar
Kinderen van twaalf tot zestien jaar weten heel goed wat zij willen. Als het gaat om een medische behandeling wordt hun mening serieus genomen. Het gaat immers om een beslissing over hun eigen lichaam. Daarom geven zowel uw kind als u zelf toestemming voor een onderzoek of behandeling. Als u en uw kind het niet met elkaar eens zijn, probeert de behandelaar u op één lijn te brengen.

Jongeren vanaf zestien jaar
Vanaf zestien jaar mogen jongeren zelf beslissingen nemen over hun medische behandeling. Zij hebben dezelfde patiëntenrechten als volwassenen. Een jongere heeft recht op volledige informatie en geeft zelf toestemming voor een behandeling. In overleg met de jongere kunnen ook de ouders/ verzorgers worden geïnformeerd. Een jongere kan zelf de afspraken maken met de behandelaar. Dit maakt hem of haar ook verantwoordelijk voor de financiële gevolgen. Meestal worden deze kosten vergoed door de ziektekostenverzekering. Is dit niet het geval, dan moet de jongere dit zelf betalen. Als uw kind dit niet kan, bent u als ouder in principe verplicht de rekening te voldoen. De verplichting om de kosten van verzorging en opvoeding te betalen blijft voor u namelijk bestaan tot uw kind achttien jaar is.
Naast rechten hebben u en uw kind als patiënt ook plichten.

Verwacht wordt, dat u:

 • meewerkt aan de overeengekomen geneeskundige behandeling. Bijvoorbeeld door binnen redelijke grenzen de adviezen van de hulpverlener op te volgen en hem duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven.
 • een goede gang van zaken in het ziekenhuis mede bevordert. Bijvoorbeeld door uw behandelafspraken of opnamedatum tijdig te annuleren wanner u verhinderd bent.
 • respect en begrip heeft voor medepatiënten en medewerkers en rekening houdt met hun belangen.

Stichting Kind en Ziekenhuis heeft een website ontwikkeld waar de WGBO nader wordt toegelicht: www.jadokterneedokter.nl.

Wetenschappelijk onderzoek
In Amphia vindt wetenschappelijk onderzoek plaats, waarbij soms de medewerking van patiënten nodig is. Het is dus mogelijk dat uw kind gevraagd wordt mee te werken aan een dergelijk onderzoek. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming wordt uw kind nooit bij zo'n onderzoek betrokken.

Het onderzoek mag pas uitgevoerd worden als aan bepaalde zorgvuldigheidseisen is voldaan. De Adviescommissie Mensgebonden Onderzoek Amphia (AMOA) beoordeelt of aan alle eisen is voldaan en adviseert de Raad van Bestuur van Amphia hierover. Uiteindelijk beslist de Raad van Bestuur of het onderzoek al dan niet plaats zal vinden.
Anonieme patiëntgegevens kunnen overigens wel worden gebruikt voor onderzoek of registratie.

Stichting Kind en Ziekenhuis
De Stichting Kind en Ziekenhuis heeft tot doel het welzijn te bevorderen van het kind vóór, tijdens en na een opname in het ziekenhuis. Kind en Ziekenhuis streeft ernaar dat de zorg die kinderen in het ziekenhuis krijgen, in alle opzichten op hen is afgestemd. Het gaat dan om de medische behandelingen en de verpleegkundige zorg die het kind krijgt én, niet in de laatste plaats, om het klimaat dat het kind in het ziekenhuis omgeeft. De regionale en lokale werkgroepen onderhouden contacten met de ziekenhuizen in hun werkgebied.

Daarnaast organiseren zij voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders/verzorgers. Bij het landelijk bureau van de stichting is voor belangstellenden documentatie beschikbaar over tal van onderwerpen die verband houden met het thema 'kind en ziekenhuis'.

 • Stichting Kind en Ziekenhuis
  Adres: Churchillaan 11, 3527 GV Utrecht
  Postbus 197, 3500 AD Utrecht
  Telefoon: (030) 291 67 36
  www.kindenziekenhuis.nl

U kunt uw ervaring met ons ziekenhuis delen met Stichting Kind en Ziekenhuis via de website.

Ontslag
Vaak is het moeilijk om de duur van de opname te voorspellen. Zodra bekend is wanneer uw kind naar huis mag, hoort u dat van ons.
Wanneer uw kind naar huis mag, vindt er een ontslaggesprek plaats. Hier wordt de opname, het ontslag en de nazorg in de thuissituatie besproken.
U krijgt informatie over eventuele verdere behandeling thuis mee. Verder krijgt u nog tips en adviezen mee voor thuis. Ook ontvangt u eventuele recepten voor als uw kind medicijnen nodig heeft en een afspraak voor de polikliniek.
U kunt uw ervaringen delen met Stichting Kind en Ziekenhuis via de website www.kindenziekenhuis.nl.

Eenmaal thuis is uw kind vaak niet meteen weer in zijn oude doen. Het kan veel aandacht vragen en zich soms geprikkeld gedragen. Rusteloosheid en veel huilen komt ook vaak voor. Sommige kinderen die pas thuis zijn, dromen angstig en raken snel in paniek. Kleine kinderen dribbelen achter hun moeder aan om er zeker van te zijn dat ze echt niet weggaat.

Sommige kinderen worden onzindelijk. Broertjes en/of zusjes moeten vaak ook wennen aan de eventuele veranderde situatie.

Meestal zijn de problemen van tijdelijke aard. Benader uw kind(eren) met begrip en geduld. U kunt uw kind helpen de ervaringen te verwerkingen door te praten over de gebeurtenissen in het ziekenhuis.

De specialist brengt de huisarts van uw kind op de hoogte van het verloop van zijn/haar ziekte, de behandeling in het ziekenhuis en de eventuele nazorg. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat aangeven. Aangezien de huisarts niet altijd direct op de hoogte is van uw ontslag, doet u er goed aan deze daarover zo spoedig mogelijk te informeren.

Financiële afhandeling
Als u uw kind voor opname in het ziekenhuis meldt, moet u de meest recente polis of verzekeringspapieren meenemen. Op basis van deze gegevens kunnen wij controleren of deze gegevens in ons systeem bekend zijn. Zo niet dan worden de gegevens ingevoerd. Indien u twijfelt hoe uw kind is verzekerd, kunt u het beste vooraf contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij.
De kosten voor opname worden in principe direct bij de verzekeraar in rekening gebracht. Wanneer de door u verstrekte informatie niet correct is of de zorgverzekeraar geeft geen vergoeding, zijn wij genoodzaakt om de kosten bij u in rekening te brengen.
Het kan voorkomen dat u de nota zelf wilt betalen. Omdat onze verpleegtarieven regelmatig wijzigen, adviseren wij u om vooraf te informeren naar onze actuele verpleegtarieven.

Uw mening is belangrijk
Raad van Bestuur en medewerkers van Amphia hopen dat uw verblijf in het ziekenhuis prettig zal verlopen. Soms ontgaan ons echter zaken die u wel heeft bemerkt. Wij stellen het erg op prijs wanneer u ons daarop wilt wijzen. Uw opmerkingen kunnen voor ons en voor toekomstige patiënten van belang zijn.

Online kan een patiënten enquête ingevuld worden.

Tot slot
U kunt uw ervaringen en vragen over uw verblijf in het ziekenhuis altijd bespreken met de verpleegkundige van de afdeling. Wij wensen uw kind en u een prettig verblijf toe op de kinderafdeling in Amphia.

Meer lezen over kindergeneeskunde bij Amphia?

Ga naar afdeling Kindergeneeskunde

Label