Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Lachgas sedatie informatie voor ouders
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Lachgas sedatie informatie voor ouders

Binnenkort ondergaat uw kind een behandeling met behulp van lachgassedatie in Amphia. Om uw kind en u zelf hier goed op voor te bereiden ontvangt u deze folder. Hoe werkt lachgassedatie? Hoe bereidt u uzelf en uw kind voor op de sedatie? Dat en meer leest u in deze folder.

Voor kinderen die onplezierige ingrepen moeten ondergaan en waarbij alleen technieken van psychologische gedragsbeïnvloeding tekortschieten of verwacht mag worden dat zij tekort zullen schieten om hun angst te verminderen heeft de kinderafdeling van Amphia de beschikking over de mogelijkheid van lachgassedatie. Dit is een volkomen veilige manier om kinderen te laten ontspannen en zich op zijn/haar gemak te laten voelen. Er is sprake van een (duidelijke) stemmingsverandering en het kind kan zelfs enigszins eufoor zijn. Angst en spanning voor de behandeling zijn (sterk) verminderd of zelfs verdwenen. Uw kind werkt mee met de behandeling, maar kan soms wat trager reageren op verzoeken. Als de sedatie na een paar minuten werkt, wordt de bedoelde ingreep gedaan. Na afloop daarvan stopt de lachgas toediening en krijgt uw kind een paar minuten de tijd het lachgas weer helemaal uit te ademen.

Dit is geen vorm van narcose, en uw kind blijft gewoon zelf ademen, alleen via een masker dat voor mond en neus gehouden wordt, waardoor naast zuurstof ook het lachgas toegediend wordt en ook weer uitgeademd en afgevoerd wordt.

De voorbereiding van uw kind op de sedatie is belangrijk. Uw kind krijgt sedatie omdat het angstig is, voorbereiding is het begin van het verminderen van de angst. Het is belangrijk dat uw kind vertrouwen krijgt in de methode. In het ziekenhuis worden u en uw kind voorbereid, maar indien mogelijk kunt u hier thuis al mee beginnen.

Waar bereid ik mijn kind op voor?
Lachgassedatie vindt plaats op de kinderafdeling van Amphia. De sedatie gebeurt door een “lachgas praktijkspecialist” dit kan een arts of verpleegkundige zijn die hierin geschoold is. Degene die de sedatie uitvoert komt voor de behandeling kennismaken en zal de procedure stap voor stap met u en uw kind doornemen, aangepast op het niveau van uw kind.

Oefenen met kapje en helpende gedachten of beelden Omdat uw kind tijdens behandeling een kapje op het gezicht krijgt waar het lachgas uitkomt is het goed om uw kind daarop voor te bereiden. Mocht het een geplande sedatie zijn dan kunt u thuis oefenen met het kapje door bijvoorbeeld uw kind met een plastic beker te laten spelen en die op zijn/haar gezicht te (laten) plaatsen. Het masker bedekt neus en mond. Laat uw kind oefenen met daar rustig in te ademen. Oudere kinderen kan het helpen vooraf een fijn gevoel of gedachte te laten kiezen. Bijvoorbeeld lekker drijven op de rug in het zwembad, net als op vakantie. Of samen met de poes op de bank knuffelen.

Wat u alvast aan uw kind kunt vertellen
Tijdens de behandeling heeft uw kind een zweverig gevoel. Het lijkt op slapen maar met het verschil dat je nog wel kunt reageren middels handgebaren. Na de ingreep herinneren de meeste kinderen zich niet wat er precies is gebeurt. De sedatie werkt het beste als het kind zich kan overgeven aan het dromerige gevoel en zich veilig voelt. Het is belangrijk dat er tijdens de sedatie weinig prikkels van buiten zijn. Meestal is het plezierig als er gedurende de procedure rustig een verhaal wordt voorgelezen. Dat kan door de verpleegkundige of een van de ouders/verzorgers gebeuren. De persoon die het lachgas toedient stelt regelmatig vragen aan uw kind om de mate van sedatie te beoordelen en daarom wordt gedurende de uitleg vooraf signalen afgesproken die uw kind gebruikt om te antwoorden zoals bijvoorbeeld het opsteken van de duim.

Als ouder/verzorger blijft u bij uw kind en laat middels fysiek contact (u houdt bijvoorbeeld uw hand op zijn/haar arm) weten dat u er bent. Telefoons moeten uit, de kamer is schemerig en de spullen van de behandeling staan niet in zicht van het kind.

Het lachgas apparaat maakt een brommend geluid.

Ook wordt uw kind aangesloten op een saturatiemeter. Dat is een apparaat dat de hoeveelheid zuurstof in de huid meet met een klein rood lichtje en zo houden we ook de hartslag van uw kind goed in de gaten. Een sedatie met lachgas maakt andere verdovingen niet overbodig. Lachgas werkt kort en plaatselijke verdovingen langer waardoor de pijnstillende werking langer is.

Hoe gaat de behandeling met lachgassedatie in zijn werk?
Voordat de lachgassedatie begint wordt eerst de aanpak, stap voor stap met u en uw kind besproken. De gezondheid en eventueel medicijngebruik van uw kind komt uitvoerig aan bod, net als de uit te voeren behandeling en de te verwachten effecten van de lachgassedatie. Ook de praktische gang van zaken wordt doorgenomen.

Voorafgaand aan de behandeling met lachgas adviseren we niet te veel te eten. Uw kind hoeft niet nuchter te zijn. Een licht ontbijt of een lichte lunch wordt aangeraden tot 2 uur voor de ingreep.

De behandeling stap voor stap

  • De behandeling begint met het passen van een masker, waarmee het mengsel van zuurstof en lachgas wordt toegediend. Het masker is door middel van twee slangen verbonden met een, speciaal voor deze behandeling ontworpen, apparaat en de fles met lachgas en zuurstof. Uw kind krijgt de saturatiemeter om de vinger.
  • De introductie begint met het toedienen van het mengsel lachgas/zuurstof. Tot het moment dat uw kind zich prettig en ontspannen voelt. Het begin hiervan is binnen 3-5 minuten. Bij dit optimale moment vindt de behandeling plaats. Gedurende de behandeling blijft de lachgas /zuurstof toediening doorgaan.
  • De hoeveelheid lachgas in het mengsel is 50% en de zuurstof is 50%. Ter vergelijking: In de lucht die we dagelijks inademen zit 21% zuurstof. De verhouding tussen lachgas en zuurstof is altijd gelijk.
  • De behandeling verloopt verder op normale wijze. Dit betekent dat een plaatselijke verdoving in de meeste gevallen ook plaatsvindt.
  • De lachgassedatie wordt afgesloten met het gedurende vijf minuten inademen van zuivere zuurstof.

Beleving van lachgassedatie
De beleving van lachgassedatie kan per kind wisselen. In het algemeen vertellen kinderen na de sedatie dat zij slaperig waren, het gevoel hadden te dromen. Sommigen hebben het over het gevoel in een ballon te zitten, een soort veilige plek waar ze de behandeling “los konden laten”. Zij herinneren zich bijna niks meer van de behandeling terwijl ze tijdens de sedatie wel contact blijven behouden. Hoewel na het inademen van lachgas het eerste gevoel wat onwennig en vreemd kan zijn, zal dit in de meeste gevallen na een paar minuten veranderen in een aangenaam, warm, ontspannen en/of zweverig gevoel; een prettig, loom en een beetje afwezig gevoel.

Het komt ook wel eens voor dat iemand het een onprettig gevoel blijft vinden. En er zijn soms ook kinderen die het zo spannend blijven vinden dat zij de sedatie niet willen ondergaan. Als zij het kapje niet op hun gezicht durven hebben probeert men het kind te kalmeren en het toch te laten ondergaan maar dit lukt niet altijd. In overleg met de arts kan dan gekozen worden voor een alternatieve behandelaanpak. Lachgas die op deze wijze gebruikt wordt (lage concentraties en behandelingen van niet langer dan een uur) is ongevaarlijk voor de gezondheid.

Wat gebeurt er na afloop van de behandeling?
Een groot voordeel van lachgassedatie is dat, wanneer het inademen van het lachgas wordt gestopt, de werking na die vijf minuten is afgelopen en dat er in vrijwel alle gevallen geen na-effecten merkbaar zijn.

Bijwerkingen
Net als elk geneesmiddel kan lachgas bijwerkingen hebben. De bijwerkingen kunnen zijn: duizeligheid, licht in het hoofd, euforie, misselijkheid en braken. Het wordt afgeraden het middel te gebruiken als u zwanger bent. Als u zwanger bent en bij uw kind wil blijven tijdens de sedatie kunt u dat bespreken met degene die de sedatie uitvoert.

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u die met uw behandelende arts bespreken. Als u nog vragen heeft kunt u deze mailen naar lachgasamphia@amphia.nl.

Meer lezen over kindergeneeskunde bij Amphia?

Ga naar afdeling Kindergeneeskunde

Label