Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Provocatietest pinda open
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Provocatietest pinda open

U leest deze folder omdat uw kind misschien een pinda-allergie heeft. Binnenkort vindt een test plaats om vast te stellen of het inderdaad een allergie is. U leest hier wat een allergie is én wat de test inhoudt.

Wat is een allergie?
Een allergie is een overgevoeligheidsreactie van het afweersysteem. Het lichaam reageert op stoffen van buiten het lichaam, die normaal niet een dergelijke reactie geven. Bij een allergische reactie komen stoffen als histamine vrij. Deze veroorzaken de allergische klachten.

Verschijnselen van een allergie
Kinderen kunnen op heel veel verschillende manieren op pinda’s reageren. Bijvoorbeeld met:

  • huidverschijnselen: rode vlekjes, galbulten;
  • verschijnselen van de luchtwegen: bijvoorbeeld niezen of piepen bij de ademhaling, of een plotseling optredende loopneus;
  • verschijnselen van de maag en darmen: braken, darmkrampen, diarree;
  • algemene verschijnselen: bijvoorbeeld dikke ogen, hevig huilen; een anafylaxie. Dat is een heftige reactie van het hele lichaam waarbij het kind vaak eerst rood en daarna bleek wordt. Bovendien voelt het klam en zweterig aan. Vaak zijn er ook benauwdheidsklachten en heeft het kind gezwollen ogen.

Andere oorzaken
Bij veel van deze verschijnselen kun je denken aan een voedselallergie. Maar elk van de verschijnselen kan ook een andere oorzaak hebben. Om een voorbeeld te geven: de meeste kinderen met een loopneus hebben last van een verkoudheid en niet van voedselallergie. En ook niet alle huilende baby’s hebben een voedselallergie. Tenzij het een heftige reactie (anafylaxie) is, dit wijst bijna altijd op een voedselallergie.

Allergietest onbetrouwbaar
Vroeger dachten ze vaak dat een voedselallergie kon worden vastgesteld met een allergietest. Bijvoorbeeld via bloedonderzoek, of een huidpriktest. Helaas zijn deze tests onbetrouwbaar voor het vaststellen van voedselallergie. Want wat betekent een resultaat bij een bepaald voedingsmiddel tijdens de allergietest in het bloed of op de huidpriktest? Dit wijst er alleen op dat het kind IgE-antistoffen in zijn bloed heeft (in medische termen: het toont een sensibilisatie aan).

De meeste kinderen met een sensibilisatie voor een bepaald voedingsmiddel krijgen helemaal geen klachten als ze het voedingsmiddel eten of drinken. Deze kinderen met sensibilisatie maar zonder klachten noemen we tolerant.

Aantonen is belangrijk
Bij verdenking op een allergie krijgt een kind vaak een dieet zónder het verdachte voedingsmiddel (een eliminatie-dieet). Maar als er niet echt sprake is van een allergie, dan krijgt het kind bepaalde noodzakelijke voedingsmiddelen misschien niet binnen. Dit kan dan weer de ontwikkeling van latere allergische klachten uitlokken. Daarom is aantonen van de allergie zo belangrijk.

Open provocatietest
Om uit te zoeken of uw kind allergisch reageert op pinda kijken we wat er gebeurt als uw kind een bepaald voedingsmiddel gebruikt waarin pinda, of sporen van pinda zijn verwerkt. Dit gebeurt door middel van een uitlokkingstest (open provocatietest). Een kind met een allergie voor een pinda zal zijn allergie ‘laten zien’ als hij het betreffende voedingsmiddel binnen krijgt.

Testdag
Uw kind krijgt tijdens de testdag in acht stappen – met tussenposen van een half uur – steeds iets meer pinda toegediend. De pinda is verwerkt in een cupcake/kruidkoek. Na toediening volgt een observatie periode van 2 uur. De testdag duurt ongeveer 7 uur, mits uw kind alles goed verdraagt en er geen ernstige reacties ontstaan. Hij/zij zal middels een dagopname verblijven op de dagbehandeling van de kinderafdeling Tijdens de test mag uw kind even niets anders eten of drinken.

Wat dient u mee te nemen?
Trek uw kind op de dag van de test gemakkelijk zittende kleding aan. Neem ook reservekleding mee. Enkele dagen na de test, nemen we telefonisch contact met u op om te evalueren hoe het thuis is gegaan. U hoort dan ook of uw kind producten kan eten waar sporen van pinda’s in zijn verwerkt.

Heeft u nog vragen? Stuur een e-mail naar: kinderlonggeneeskunde@amphia.nl. Wilt u daar uw telefoonnummer bij vermelden, zodat we u eventueel kunnen bellen?

Op de testdag dient u zich te melden op de polikliniek Kindergeneeskunde van Amphia.

Meer lezen over kindergeneeskunde bij Amphia?

Ga naar afdeling Kindergeneeskunde

Label