Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Video Interactie Begeleiding
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Video Interactie Begeleiding

Er zijn verschillende redenen, waarom u, als ouder/ verzorger(s) met uw kind in het ziekenhuis terecht komt. In het Amphia Ziekenhuis is het mogelijk om begeleiding en ondersteuning te krijgen met behulp van video-opnamen. Dit heet video-interactiebegeleiding. Dit is een extra service die wij bieden tijdens het verblijf van uw kind in Amphia. Tijdens dit verblijf kunnen wij één of zo nodig meer opnames maken, afhankelijk van de indicatie. De kinderarts, verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers kunnen u doorverwijzen naar de video-interactiebegeleiding.

Wat is video-interactiebegeleiding (VIB)?
De video-interactiebegeleider (VIB-er) maakt een korte video-opname (+/- 5 minuten) van u en uw kind tijdens een ontspannen contactmoment, bijvoorbeeld tijdens de verzorging of spel.

De VIB-er kijkt deze video-opname samen met u terug. Hij/zij laat aan de hand van de beelden zien welke signalen uw kind geeft om met u contact te maken. Bij het terugkijken wordt vooral gelet op en uitleg gegeven over:

  • Positieve interacties tussen ouders en kind.
  • Welke initiatieven neemt het kind?

Voor wie is video-interactiebegeleiding bedoeld?
Wij bieden deze methode onder andere aan bij:

  • Kinderen die overmatig huilen.
  • Kinderen met slaap- of eetproblemen.
  • Kinderen met poep en/of plasproblemen.
  • Kinderen die ernstig of langdurig ziek zijn of blijvend letsel hebben opgelopen.
  • Als u zelf vragen heeft over de ontwikkeling van en/of de omgang met uw kind.

Privacy
De beelden die gemaakt worden vallen binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij hebben dan ook toestemming nodig van u als ouder/ verzorger(s) om de beelden te maken en te gebruiken. In overleg met u wordt bekeken wat nadien met de opnames gedaan wordt.

Vragen?
Neem dan contact op met de kinderafdeling van Amphia, afdeling pedagogische zorg via telefoonnummer (076) 595 13 21.

Aanbevolen website: www.stichtinglichaamstaal.nl

Meer lezen over kindergeneeskunde bij Amphia?

Ga naar afdeling Kindergeneeskunde

Label