Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Duplex halsslagaders
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Duplex halsslagaders

Inleiding
Op de polikliniek Klinische Neurofysiologie (KNF) worden onderzoeken verricht, die informatie kunnen geven over de werking van het zenuwstelsel, de spieren en bepaalde bloedvaten.

Wat is een duplex?
De duplex is een onderzoek waarbij de bloedvaten worden onderzocht en in het bijzonder de slagaders die zich in de hals bevinden. Met behulp van geluidsgolven wordt er een echo gemaakt. Zo kunnen de vorm, de ligging en de eventuele onregelmatigheden van de slagader in beeld gebracht worden. Tevens wordt de snelheid waarmee het bloed stroomt gemeten.

Voorbereiding
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een laborant. Hij/zij zal u vragen om de hals te ontbloten en plat op het onderzoeksbed te gaan liggen. Op de hals wordt gel aangebracht om de geluidsgolven goed voort te geleiden.

Onderzoek
Met een taster (een soort meetinstrument) wordt er over de huid bewogen. De registratie is zichtbaar op een beeldscherm. Af en toe hoort u gelijktijdig het geluid dat door het stromende bloed wordt teruggekaatst. Tijdens het onderzoek moet u het hoofd iets gedraaid houden en mag u niet praten, om een zo optimaal mogelijke meting te verkrijgen. Het licht in de kamer is gedimd. Het onderzoek is pijnloos en volstrekt ongevaarlijk. U krijgt geen inspuitingen in de bloedvaten.

Duur van het onderzoek
Uit ervaring blijkt dat de tijdsduur van het onderzoek sterk afhankelijk is van wat er precies gemeten moet worden. Meestal duurt dit onderzoek, circa 15 tot 30 minuten.

Uitslag
De uitslag hoort u van uw specialist op de polikliniek. Als het goed is, heeft u hiervoor reeds een afspraak gemaakt.

Belangrijk!
In het belang van het onderzoek vragen wij u het volgende:

  • Kies voor gemakkelijk zittende kleding, het is vooral van belang dat de hals tot aan het sleutelbeen goed bereikbaar is voor de metingen.
  • Geen huid-/haarverzorgingsmiddelen op de hals te gebruiken.
  • Uw oorbellen en halssieraden van te voren uit te doen (laat ze thuis).

Vragen?
Heeft u nog vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist. 

Meer lezen over neurologie bij Amphia?

Ga naar afdeling Neurologie

Label