Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Neurologie

Welkom bij de afdeling Neurologie van het Amphia Ziekenhuis. Onze afdeling behandelt patiënten met aandoeningen van het zenuwstelsel (hersenen, ruggenmerg en zenuwen) en de spieren. Bijvoorbeeld bij klachten als duizeligheid, dubbelzien, hoofdpijn, slaapstoornissen, uitstralende pijn in arm of been, (periodes van) bewustzijnsdaling, epilepsie, beroerte, hersentumoren, MS, Parkinson, spierzwakte of stoornissen van denken, gedrag of geheugen. Deze aandoeningen kunnen chronisch (blijvend) zijn, maar ook plotseling (acuut) beginnen. Ons multidisciplinair team van deskundige specialisten staat klaar om u te helpen.

Afdeling Neurologie bestaat uit een polikliniek, een verpleegafdeling en de Klinische Neurofysiologie, ook wel KNF genoemd.

De juiste zorg voor u
De afdeling Neurologie richt zich op verschillende soorten aandoeningen. Wij zijn extra gespecialiseerd in:

Beroerte

Krijgt u een beroerte (CVA/ TIA)? Een gespecialiseerd team draagt zorg voor de best mogelijke behandeling, zorg, revalidatie en begeleiding. Wilt u meer weten?

Naar Beroerte
Rollator in passage

Multiple Sclerose (MS)?

MS is een complexe neurologische aandoening, waarvoor u terecht kunt in het MS-centrum. Wilt u meer weten? 

Naar het MS-centrum
Uitleg arts aan patiënt

Geheugenproblemen?

Heeft u problemen met uw geheugen of gaan dingen anders dan u van uzelf gewend bent? Deze problemen hebben verschillende oorzaken. Wilt u meer weten? 

Naar de Geheugenpolikliniek
Ct-scan

Ziekte van Parkinson?

Wanneer u de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme heeft, behandelen we u op de Parkinson polikliniek. Wilt u meer weten?

Naar de Parkinson polikliniek
pratende mensen

Vaak last van hoofdpijn of migraine?

Bij het Hoofdpijncentrum helpen wij u graag met uw hoofdpijnklachten. Wilt u meer weten?

Naar het Hoofdpijncentrum
Hoofdpijn

Opname op verpleegafdeling

Wanneer u wordt opgenomen of geopereerd, komt u op onze verpleegafdeling terecht waar we ervoor zorgen dat u zich zo prettig mogelijk voelt. Alles over uw opname in Amphia kunt u hier vinden: https://www.amphia.nl/patienten-en-bezoekers/uw-afspraak/uw-opname?search_query=opname.
Wilt u meer weten over de verpleegafdeling neurologie? Lees hier verder.

Welkom op de verpleegafdeling neurologie. Onze afdeling bestaat uit de acute Brain Care Unit, de algemene neurologie en de dagbehandeling. Afhankelijk van de reden van opname wordt u op één van deze onderdelen opgenomen.

Brain Care Unit

De Brain Care Unit (BCU) is uitgerust met monitoren om de beste zorg te kunnen leveren in de acute fase zoals een beroerte. Als u op onze Brain Care Unit ligt na een beroerte, dan houden we u goed in de gaten. We kijken naar uw neurologische functies, bijvoorbeeld uw bewustzijn, spierkracht, gevoel en spraak. Maar ook naar uw vitale functies zoals uw hartritme, hartslag, bloeddruk en temperatuur. We helpen u zo goed mogelijk bij het beter worden. Snel beginnen met revalideren is daarbij belangrijk. Dit betekent zelf oefenen, of met een therapeut, verpleegkundige of een familielid. Met verschillende zorgverleners begeleiden we u hierbij. Zo proberen we het herstel te bevorderen en de kans op problemen en klachten kleiner te maken. Er kunnen verschillende medische apparaten gebruikt worden om uw toestand te monitoren en behandelen, zoals een duplex,  elektro-encefalogram (EEG), CT- of MRI-scan In andere ziekenhuizen wordt dit onderdeel van de verpleegafdeling ook wel de Stroke Unit genoemd.

De algemene neurologie,is  bedoeld voor de neurologische patiënt in een minder acute fase en de laag complexe neurochirurgische patiënt. Voor deze laatste categorie werken wij samen met neurochirurgen uit het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg.

Een ander onderdeel is de dagbehandeling. Daar kunt u opgenomen worden voor een TIA-screening, waarbij de patiënt in een dagdeel alle onderzoeken en uitslag met behandelplan krijgt met betrekking tot zijn klachten. Daarnaast zijn deze bedden bestemd voor onder andere lumbaalpuncties en infusietherapie.

Snelle behandeling en revalidatie

Onze teamleden hebben ruime ervaring in het behandelen van verschillende neurologische aandoeningen en gebruiken de modernste technologieën en apparatuur om nauwkeurige diagnoses te stellen en effectieve behandelingen te bieden.

Het streven is u niet langer opgenomen te houden dan strikt noodzakelijk. Snelle en goede diagnostisering zorgen ervoor dat uw behandeling meteen ingezet kan worden. Onderzoek heeft aangetoond dat snelle start van behandeling een positief effect heeft op uw herstel, elke dag in bed is een dag waarop u mogelijk minder fit wordt. U draagt bij ons overdag liefst uw gewone kleding en bent u zoveel mogelijk uit bed en in beweging. Dit wordt begeleid door verpleegkundigen en fysiotherapeuten. Op de afdeling zelf is ook een oefenruimte waar uitgebreider met u geoefend kan worden door de fysiotherapeut of ergotherapeut. Indien nodig zal uw behandelteam versterkt worden door een logopedist.

Afhankelijk van de duur en intensiteit van uw behandeling gaat u na opname naar huis, eventueel met zorg en therapie of als dat niet mogelijk is wordt de behandeling voortgezet in een andere zorginstelling. Tijdens de opname wordt met het hele team van verschillende disciplines gekeken hoe en waar u het best kunt herstellen. De maatschappelijk werker of ontslagcoördinator zullen indien nodig met u dit gesprek aangaan om samen de mogelijkheden af te wegen. 

Het behandelteam
Gedurende uw opname zult u veel verschillende zorgverleners ontmoeten. Uw medisch specialist is de neuroloog. Ligt u langere tijd opgenomen, dan zijn meerdere neurologen verantwoordelijk voor u.  

Uw familie mag helpen

Vanuit de verpleging kan de vraag aan familie komen om mee te helpen aan de zorg van een patiënt. Bijvoorbeeld in de vorm van:

  • Ondersteunen bij de beweging als dit mogelijk is.
  • Patiënt ondersteunen bij eten en drinken.
  • Voorbereiden op het ontslag naar huis zoals inzetten van thuiszorg en het regelen van eventuele hulpmiddelen.
  • Wanneer de patiënt onrustig of valgevaarlijk is kan gevraagd worden aan familie om ook buiten de bezoektijden aanwezig te zijn en indien nodig te blijven slapen.  

Het is belangrijk dat familieleden overleggen met de verpleegkundige over hoe ze het beste kunnen helpen en welke taken ze kunnen uitvoeren. Het is ook belangrijk dat de patiënt niet overbelast raakt en de zorg wordt afgewisseld met voldoende rust en ontspanning.

Samenwerking

We werken samen met verschillende soorten artsen en andere zorgmedewerkers, binnen en buiten Amphia. We werken samen met bijvoorbeeld:

  • revalidatiecentrum Revant 
  • het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg (de afdeling Neurochirurgie)
  • de zorgorganisaties die samenwerken onder de naam Stroke Service Breda (samenwerking voor mensen met een beroerte).

Neurologie Research

Op onze afdeling werken wij mee aan medisch wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met een neurologische aandoening. Door steeds onderzoek te doen, kunnen nieuwe behandelingen worden ontwikkeld en kunnen bestaande behandelingen worden verbeterd. Op deze manier hopen we de last van deze aandoeningen voor patiënten te verminderen en de zorg te verbeteren. Patiënten kunnen in sommige gevallen gevraagd worden om deel te nemen aan een onderzoek. Bijvoorbeeld om te helpen bij de ontwikkeling van nieuwe behandelingen of om de oorzaken van bepaalde aandoeningen beter te begrijpen. Dit gebeurt altijd op vrijwillige basis en patiënten hebben het recht om deelname te weigeren.

Research

Polikliniek Neurologie

Als u van uw huisarts of specialist een verwijzing heeft gekregen, komt u naar de polikliniek Neurologie in ons ziekenhuis. Lees hier meer over de polikliniek Neurologie.

In de spreekkamer wordt eerst in een gesprek uw probleem besproken. Hierna vindt meestal lichamelijk onderzoek plaats waarbij onder meer wordt gekeken naar uw ogen, spierkracht, bewegingspatroon en reflexen. Dit onderzoek is niet onaangenaam.

Soms is het nodig aanvullende onderzoeken te verrichten zoals laboratoriumonderzoek beeldvormend onderzoek (MRI, CT). Dit wordt meestal niet op dezelfde dag gedaan. U krijgt hiervoor een vervolgafspraak.

Voor een eerste bezoek heeft u altijd een verwijzing nodig van uw arts of huisarts. Zodra u een doorverwijzing heeft krijgt u van ons bericht over een afspraak. Als u een afspraak heeft gemaakt, ontvangt u een e-mail. U kunt uw afspraak terugvinden in patiëntenportaal mijnAmphia. U leest daar wanneer en waar u wordt verwacht. Een afspraak wijzigen is mogelijk. Een nieuwe afspraak maken kan bij drukte enige tijd duren

Op de polikliniek wordt u geholpen door doktersassistenten, verpleegkundig specialisten Verpleegkundig Specialisten link naar: Folder Verpleegkundig Specialist AGZ Patiënten def.indd (cstor.eu) en neurologen.

Bezoekt u ons voor uw kinderen, dan helpen we u op de polikliniek door de Kinderneurologie.

Klinische Neurofysiologische (KNF)

De afdeling klinische neurofysiologie (KNF) maakt deel uit van de polikliniek neurologie. Deze afdelingen verrichten onderzoeken om het stellen van een diagnose makkelijker te maken of om het verloop van een ziekte bij te houden.

Meer informatie voor u

Heeft u nog vragen? Bel gerust naar de afdeling. We helpen u graag verder!

Afdelingsnummer:
(076) 595 30 26

Label