Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Neusbijholteoperatie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Neusbijholteoperatie

Inleiding
U bent bij de Keel- Neus- en Oorarts (KNO-arts) onder behandeling omdat u last heeft van uw neusbijholten. Uw arts heeft u verteld wat de aandoening inhoudt en wat er aan te doen is. In deze folder leest u de belangrijkste informatie. Heeft u na de uitleg van de arts en het lezen van de folder nog vragen? Neem dan contact met ons op. U vindt de telefoonnummers op de laatste pagina van deze folder. Bewaar deze folder goed. Er staat belangrijke informatie in over uw operatie. Plus adviezen die na de ingreep van belang zijn.

Wat zijn de neusbijholten?
De neusbijholten zijn de holle ruimten in het hoofd, boven en naast de neus. Deze bijholten staan in directe verbinding met de neusholte. De meest bekende zijn de twee voorhoofdholten boven de ogen en de twee kaakholten die zich achter de wangen bevinden. Minder bekend maar net zo belangrijk zijn de holten in het zeefbeen. Deze zeefbeenholten bestaan uit een systeem van vele kleine holten en bevinden zich aan beide kanten tussen de neusholte en de oogkas. De kaakholten en de voorhoofdsholten staan via dit zeefbeen met de neus in verbinding. Ten slotte is er nog de wiggebeensholte, ver achter boven in de neus.

Wanneer een operatie?
Als u last heeft van de neusbijholten uit zich dat vaak in pijn rond de ogen en de neus, druk op het hoofd bij het bukken, neusverstoppingen, vieze neuzen en soms koorts. Deze klachten worden meestal veroorzaakt door poliepvorming en terugkerende infecties. Als de klachten chronisch zijn of onvoldoende te behandelen met medicijnen, dan kan een operatie worden overwogen.

Opname

Opnamelocatie
Van een medewerker van de afdeling Opname hoort u wanneer en op welke locatie de operatie plaatsvindt. U ontvangt een telefoontje ter bevestiging van deze datum. Op de dag van de opname meldt u zich op de afgesproken locatie bij de receptie in de hal van het ziekenhuis.

Uitstellen van de operatie
Neusverstoppingen en/of verkoudheden zijn geen reden om de operatie af te zeggen. Heeft u koorts vlak voor de operatie (38,5 °C of hoger)? Neem dan wel zo snel mogelijk contact op met de polikliniek KNO om te overleggen of de operatie wel of niet door kan gaan.

Opnameduur
Het kan zijn dat u in dagopname wordt geopereerd. U gaat dan op dezelfde dag weer naar huis. Als u wordt opgenomen op de verpleegafdeling, dan kunt u meestal de volgende dag naar huis. Dit is vaak afhankelijk van de zwaarte van de ingreep. Als u wordt geopereerd omdat u last heeft van een chronische neusbijholtenontsteking, dan duurt de operatie een half uur tot een uur. Heeft u poliepen in uw neus of gaat het om een heroperatie, dan kan de ingreep tot negentig minuten duren.

1. Antistolling rond ingrepen:
Gebruikt u bloedverdunners?
Als u bloedverdunners (antistollingsmedicatie) gebruikt, meld dit dan aan uw behandelend arts. Hij/zij bespreekt met u of en wanneer u moet stoppen met deze medicatie.

2. Tromboseprofylaxe:
Om de kans op trombose (ongewenst bloedstolsel in een bloedvat) te verlagen krijgt u in sommige gevallen gedurende en/of na de opname een spuitje met bloedverdunner toegediend die de stolling van het bloed vermindert of vertraagt. Indien dit voor u van toepassing is zal uw behandelend arts dit met u bespreken.

Nuchter zijn en narcose
Voor de operatie moet u nuchter zijn. Informatie over nuchter zijn voor de operatie en narcose kunt u lezen in de folder ‘Anesthesie (verdoving) en pijnbestrijding tijdens en na uw operatie’.

De operatie
De ingreep kan aan één zijde of beide zijden tegelijkertijd plaatsvinden en gebeurt in principe onder narcose. Om goed zicht op het operatiegebied te hebben, gebruikt de KNO-arts een endoscoop. Dit is een klein, dun buisje met een uitgebreid stelsel van lenzen waardoor de neus aan de binnenkant nauwkeurig bekeken kan worden. De endoscoop wordt via de neusopening ingebracht.
De KNO-arts kan direct door endoscoop kijken of op een scherm waarop het beeld wordt getoond. Met behulp van speciale instrumenten opereert de ontstoken neusbijholten. Als de KNO-arts tijdens de operatie poliepen verwijdert, kan hij ook een soort navigatiesysteem gebruiken waardoor hij nog nauwkeuriger de plaats kan bepalen waar geopereerd moet worden in de neusbijholte. Na de operatie plaatst de arts neustampons die één tot drie dagen moeten blijven zitten. U krijgt een afspraakkaartje mee met daarop een datum en tijd waarop u de neus-tampons kan laten verwijderen. Dit kan even vervelend zijn.
De ingreep kan aan één zijde of beide zijden tegelijkertijd plaatsvinden en gebeurt in principe onder narcose. Om goed zicht op het operatiegebied te hebben, gebruikt de KNO-arts een endoscoop. Dit is een klein, dun buisje met een uitgebreid stelsel van lenzen waardoor de neus aan de binnenkant nauwkeurig bekeken kan worden. De endoscoop wordt via de neusopening ingebracht. De KNO-arts kan direct door endoscoop kijken of op een scherm waarop het beeld wordt getoond. Met behulp van speciale instrumenten opereert de ontstoken neusbijholten. Als de KNO-arts tijdens de operatie poliepen verwijdert, kan hij ook een soort navigatiesysteem gebruiken waardoor hij nog nauwkeuriger de plaats kan bepalen waar geopereerd moet worden in de neusbijholte. Na de operatie plaatst de arts neustampons die één tot drie dagen moeten blijven zitten. U krijgt een afspraakkaartje mee met daarop een datum en tijd waarop u de neus-tampons kan laten verwijderen. Dit kan even vervelend zijn.

Na de operatie

Weer thuis
Na de operatie is uw neus nog niet genezen. Eigenlijk begint de genezing dan pas, omdat de ontstekingsveroorzakers voor het eerst de neus kunnen verlaten. De pijn na de operatie is meestal gering en vaak goed te bestrijden met pijnstillers zoals paracetamol. De eerste dagen na de operatie heeft u kans dat er een beetje vers bloed of bloederig slijm uit de neus komst. Dit stopt meestal na enige tijd vanzelf.

Hersteladviezen
Dit zijn de richtlijnen na de operatie:

  • De eerste week na de operatie mag u niet bukken of zwaar tillen.
  • Verricht de eerste één à twee weken geen zware fysieke werkzaamheden of ga niet naar school. Uw arts adviseert u hierover in uw specifieke situatie.
  • Sport en zwem niet gedurende drie weken na de operatie.
  • Snuit de eerste weken na de operatie uw neus niet.

Nabehandeling
Over het algemeen ontstaan er na de operatie korsten in de neus. U moet daarom de dag na het verwijderen van de neustampons, de neus spoelen met een zoutwateroplossing. Dit houdt in dat u vier tot zes keer per dag enkele spuitjes met ongeveer 5 ml zoutwateroplossing voorzichtig in de neus spuit.
Dit snuift u op en snuit u weer uit. Het mag ook uit de hand of uit een glas. U maakt de zoutwateroplossing door een halve theelepel keukenzout op te lossen in een glas lauw water. U kunt ook fysiologisch zout gebruiken, dit is verkrijgbaar bij de apotheek. Het is mogelijk dat u in plaats van het spoelen met zout, Nisita neuszalf krijgt voorgeschreven en eventueel neusdruppels.
Soms schrijft de KNO-arts Otrivin neusspray voor om de doorstroom direct na de operatie te verbeteren.

In het geval van poliepen in de neusbijholten geeft de KNO-arts u een corticosteroïd (bijnierschorshormoon) neusspray of neusdruppels. Bij uitgebreide poliepvorming wordt soms in de periode rond de operatie gebruik gemaakt van corticosteroïden in tabletvorm. Om de neus te beschermen kan in de eerste periode na de operatie een antibioticum worden gegeven.

Resultaten
Ook na de ingreep kunt u nog steeds verkouden worden, maar de pijn en de neusverstoppingsklachten zijn vaak minder. Bij chronische neusbijholtenontstekingen wordt in bijna 90% een goed resultaat bereikt. In het geval van neuspoliepen is de kans aanwezig dat de poliepen weer terug komen, maar bij zorgvuldige nazorg is deze kans veel minder groot.

Complicaties
Bij iedere operatie is sprake van enig risico. De kans op complicaties bij dit soort operaties is echter klein, gemiddeld minder dan 1%. Complicaties die kunnen optreden zijn een bloeding van de oogkas, lekkage van hersenvocht of hersenvliesontsteking. Complicaties zoals nabloedingen en infecties zijn goed te bestrijden. Als één van deze complicaties optreedt kan het zijn dat u langer in het ziekenhuis opgenomen moet blijven.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist.

Polikliniek KNO:

  • Amphia Breda
    T (076) 595 10 10
  • Amphia Oosterhout
    T (0162) 32 74 35

Meer lezen over keel-, neus- en oorheelkunde bij Amphia?

Ga naar afdeling KNO (Keel-, Neus- en Oorheelkunde)

Label