Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Uw bezoek aan de polikliniek KNO
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Uw bezoek aan de polikliniek KNO

Welkom
Welkom op de polikliniek KNO (Keel-, Neus- en Oorheelkunde). Uw huisarts, specialist of audicien (hoortoestellen-specialist) heeft u naar ons doorverwezen. In deze brochure leest u wat u tijdens uw bezoek kunt verwachten.

Uw bezoek Het is belangrijk om goed te controleren op welke locatie u verwacht wordt en hoe laat. Neemt u bij uw bezoek het volgende mee:

 • De verwijsbrief van uw huisarts of specialist (let op: als u door de audicien naar ons verwezen wordt, moet u ook altijd een verwijsbrief van de huisarts hebben)
 • Een geldig verzekeringspasje dat u heeft gekregen van uw zorgverzekeraar.
 • Geldige legitimatie (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Ontvangstbalie KNO
Op de polikliniek KNO meldt u zich eerst bij de balie. Wij checken u dan in, zodat uw arts of de audiologieassistent weten dat u er bent. We controleren uw gegevens en ontvangen graag ook uw e-mailadres (als dit nog niet bij ons bekend is). Het kan voorkomen dat de wachttijd uitloopt. Als dit langer is dan 15 minuten, vertellen we u dat meteen aan de balie. Vervolgens mag u plaatsnemen in de wachtruimte. Het kan ook zijn dat we u vragen om plaats te nemen tegenover de kamer van de desbetreffende KNO-arts.

Wachttijden
De KNO-artsen, doktersassistenten en audiologieassistenten proberen de wachttijden zoveel mogelijk te beperken. Helaas is dit niet altijd te voorkomen. Het kan gebeuren dat:

 • een patiënt met spoed zorg nodig heeft, vanwege een acute klacht.
 • een patiënt al eerder op de polikliniek was voor een hoortest. Hij gaat terug naar de arts om de uitslag van de test te bespreken.
 • u te vroeg bent voor uw afspraak. Het lijkt dan of andere patiënten voorgaan.
 • een onderzoek of een behandeling uitloopt.

Om het wachten aangenamer te maken, liggen in de wachtkamer recente magazines en brengen onze gastvrouwen/-heren op bepaalde tijden koffie, thee en limonade voor de kinderen rond. De doktersassistentes doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de wachttijd.

Uw afspraak

 • Afspraak bij een KNO-arts
  Een afspraak bij de KNO-arts duurt vijf tot tien minuten. Hoe lang het precies duurt, hangt af van uw klachten. De arts vraagt naar de aard van uw klachten en informeert ook naar uw algemene gezondheid. Meestal voert hij een kort onderzoek uit om een goed beeld te krijgen. De arts kijkt daarbij alleen naar het keel-, neus-, oor- en halsgebied. Als dit nodig is, en er is voldoende tijd voor, gaat hij direct over tot een (poliklinische) behandeling. Des te eerder bent u van uw klachten af. Indien mogelijk zal de KNO-arts voorstellen om direct, dezelfde dag nog, een gehooronderzoek te doen. Dit wordt uitgevoerd door een van onze audiologieassistenten. Het kan ook zijn dat hij u, voor nader onderzoek, doorverwijst naar een andere afdeling of specialisme.
 • Afspraak bij een audiologieassistent
  De duur van uw afspraak hangt af van het soort onderzoek dat de audiologieassistent gaat doen. Het toononderzoek duurt ongeveer vijftien minuten en een toon- en spraakonderzoek duurt ongeveer een half uur. Na het onderzoek gaat u terug naar de arts om de uitslag te bespreken.

Na uw bezoek
Zoals eerder aangegeven kan het zijn dat de KNO-arts u doorverwijst naar een andere specialist. Het kan ook dat u een medische behandeling krijgt of dat u geopereerd gaat worden. In dat laatste geval verwijst uw arts u door naar het Voorbereidingsplein. Hier vult u onder andere een gezondheidsverklaring in en wordt uw bloeddruk gemeten. U krijgt informatieve gesprekken met bijvoorbeeld een anesthesiemedewerker en opnamemedewerker. Houdt u er rekening mee dat hierdoor uw afspraak in het ziekenhuis langer kan duren.

Verslag naar de huisarts
Als alle onderzoeken en behandelingen afgerond zijn dan wordt u van verdere behandeling ontslagen en hoeft u geen nieuwe controle afspraak te krijgen. De KNO-arts zal zijn bevindingen per brief naar de huisarts sturen.

Praktische zaken

 • Schrijf bepaalde vragen op voordat u op bezoek komt. Het kan zijn dat u deze door spanning vergeet te stellen.
 • Wij raden u aan om een familielid of goede bekende mee te nemen bij uw bezoek. Deze kan u eventueel helpen met het verhelderen van uw vragen en u heeft iemand met wie u kunt napraten. Twee personen horen meer dan één.
 • Op onze polikliniek komen veel kinderen. Zij gaan anders om met een ziekenhuisbezoek dan een volwassene. Houdt u rekening met elkaar.
 • De KNO-polikliniek heeft diverse folders met praktische informatie over de verschillende behandelingen.
 • Amphia is een opleidingsziekenhuis waar artsen worden opgeleid tot specialist. Het kan hierdoor voorkomen dat u door een arts-assistent of coassistent gezien wordt. Arts–assistenten zijn afgestudeerde artsen die opgeleid worden tot medisch specialist. Coassistenten zijn medisch studenten in de laatste fase van hun opleiding tot arts. Zij kunnen voor, tijdens of na uw consult overleg plegen met de medisch specialist.
 • Voor meer informatie, verwijzen wij u ook graag naar de volgende sites:

Op deze sites vindt u antwoorden op veel vragen.

Bereikbaarheid
Heeft u na uw bezoek aan onze poli nog vragen? Of u wilt een afspraak maken of verzetten? Dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer (076) 595 10 10. Wij helpen u graag.

Rechten en plichten
Iedere patiënt heeft rechten en plichten die vastliggen in de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). Zo heeft u recht op duidelijke informatie over uw aandoening, de diagnose en de behandelingsmogelijkheden. Ook moet u weten wat de gevolgen van een behandeling kunnen zijn en welke risico’s er aan verbonden zijn. Op basis van deze gegevens kunt u zelf beslissen of u de behandeling wel of niet wilt ondergaan. Alleen met uw toestemming, mag de arts de behandeling uitvoeren. Een uitzondering hierop zijn acute situaties waarin geen tijd of mogelijkheid is de patiënt om toestemming te vragen.

Ook heeft u recht op inzage, afschrift, correctie en verwijdering van uw medische gegevens. Houd rekening met een verwerkingstijd van gegevens van vier weken. 

Naast rechten heeft u als patiënt ook plichten. Er wordt van u verwacht dat u meewerkt aan de overeengekomen geneeskundige behandeling. Dit betekent: redelijke adviezen van de hulpverlener opvolgen en hem/haar duidelijk en volledig informeren over de voortgang van de behandeling. Het ziekenhuis rekent erop dat u een goede gang van zaken bevordert door uw behandelafspraken na te komen of tijdig te annuleren wanneer u verhinderd bent. U dient respect en begrip te tonen voor medepatiënten en medewerkers.

Klachten en suggesties
We hopen dat u tevreden bent over ons. Als u dit om wat voor reden dan ook niet bent, kunt u een klacht of suggestie indienen. Een klacht of probleem kunt u het beste rechtstreeks bespreken met degene die u daarvoor verantwoordelijk acht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij onze klachtenbemiddelaar. Voor meer informatie hierover gaat u naar onze folder: "Uw klachten en suggesties over Amphia"

Route en parkeren
Bezoekers kunnen gebruikmaken van het parkeerterrein bij het ziekenhuis. De kosten zijn afhankelijk van de parkeertijd. Als u slecht ter been bent, kunt u voor de ingang in- en uitstappen. Nabij de ingang zijn ook parkeerplaatsen voor vergunninghouders (invalidenparkeerplaatsen). Op onze website staat een routebeschrijving hoe u de diverse locaties van het ziekenhuis kan bereiken.

Tot slot
Deze folder geeft algemene informatie over een bezoek aan onze polikliniek. Informatie over behandelingen vindt u terug in andere folders of websites. Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan horen wij dit graag van u.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist.

Meer lezen over keel-, neus- en oorheelkunde bij Amphia?

Ga naar afdeling KNO (Keel-, Neus- en Oorheelkunde)

Label