Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

6 minuten looptest
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

6 minuten looptest

Inleiding
Binnenkort verwachten wij u op de longfunctieafdeling van Amphia voor één of meerdere longfunctieonderzoeken. Op de afsprakenbrief staat aangegeven op welke locatie u moet zijn. Vraag het anders voor de zekerheid na.

Wat is de 6 minuten looptest?
Bij deze test is het de bedoeling dat u gedurende 6 minuten zo ver mogelijk loopt, om te bepalen of u zich goed kunt inspannen.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

  • Zorg ervoor dat u van tevoren geen (zware) inspanning verricht.
  • Wanneer u loopt met een rollator of wandelstok, dient u de test ook met deze hulpmiddelen te lopen.

Hoe wordt het onderzoek verricht?
Voordat u gaat lopen wordt eerst gevraagd naar de mate van kortademigheid en vermoeidheid in de benen met behulp van de ‘Borgscore’. U krijgt een metertje aan de vinger, waarmee de hartfrequentie en het zuurstofgehalte in het bloed wordt gemeten en u gaat 6 minuten in een voor u zo’n hoog mogelijk tempo lopen in een rustige gang. Na 6 minuten wordt u nog een keer gevraagd naar de mate van kortademigheid en vermoeidheid in de benen. Hierna is het onderzoek beëindigd.

Hoe lang duurt het onderzoek?
Het onderzoek duurt in totaal maximaal 15 minuten.

Wanneer krijgt u de uitslag?
De specialist zal de resultaten van de onderzoeken met u bespreken tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist.

Longfunctieafdeling:

  • Amphia Breda, Route 50, wachtruimte 2
    T (076) 595 30 30
  • Amphia Oosterhout, Functieafdeling 53
    T (0162) 32 7295

Bent u ziek of verhinderd? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de longfunctieafdeling van de locatie waar het onderzoek plaats zou vinden.

Label