Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Uw bezoek aan Amphia en COVID-19. Lees hier meer over de aangepaste zorg en maatregelen.
Bodyplethysmografie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Bodyplethysmografie

Inleiding
Binnenkort verwachten wij u op de longfunctieafdeling van Amphia voor één of meerdere longfunctieonderzoeken. Op de afsprakenbrief staat aangegeven op welke locatie u moet zijn. Vraag het anders voor de zekerheid na.

Wat houdt het onderzoek bodyplethysmografie in?
Door dit onderzoek wordt uw totale longinhoud en weerstand van de luchtwegen bepaald.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

  • Komt u voor de eerste keer, dan moet u bepaalde medicijnen tijdelijk stoppen. Welke medicatie dat is, kunt u zien op de bijgevoegde of opgestuurde lijst.
  • Bent u al eerder geweest dan moet u uw eventuele medicatie gewoon doorgebruiken

Hoe wordt het onderzoek verricht?
Tijdens dit onderzoek zit u in een glazen cabine. De deur gaat dicht; deze kunt u echter zelf altijd openen. U zult gevraagd worden om verschillende ademhalingsoefeningen te doen, die door de analist vooraf en tijdens de oefeningen uitgelegd wordt. Hierna kunt u de cabine weer uit.

Hoe lang duurt het onderzoek?
Het onderzoek duurt in totaal maximaal 15 minuten. Wanneer de analist het onderzoek herhaalt na toediening van medicatie, dan duurt het onderzoek maximaal 30 minuten.

Wanneer krijgt u de uitslag?
De specialist zal de resultaten van de onderzoeken met u bespreken tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist.

Longfunctieafdeling:

  • Locatie Molengracht Route 50, wachtruimte 2
    T (076) 595 30 30
  • Locatie Pasteurlaan, Functieafdeling 53
    T (0162) 32 72 95

Bent u ziek of verhinderd?
Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de longfunctieafdeling van de locatie waar het onderzoek plaats zou vinden