Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Hyperventilatie provocatietest
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Hyperventilatie provocatietest

Inleiding
Binnenkort verwachten wij u op de longfunctieafdeling van Amphia voor één of meerdere longfunctieonderzoeken. Op de afsprakenbrief staat aangegeven op welke locatie u moet zijn. Vraag het anders voor de zekerheid na.

Wat is de hyperventilatieprovocatietest?
Tijdens dit onderzoek wordt gekeken of u mogelijk een verkeerde manier van ademhalen heeft. Door te snel of te diep te ademen kunnen vervelende klachten ontstaan. Aan de hand van dit onderzoek bekijkt de specialist of uw klachten worden veroorzaakt door hyperventileren.

Hoe kunt u zich voorbereiden?
Er is geen voorbereiding nodig.

Hoe wordt het onderzoek verricht?
Voorafgaande aan het onderzoek vult u een vragenlijst in. Aan het einde van het onderzoek wordt gekeken of u de klachten van de vragenlijst tijden het onderzoek herkend heeft. U begint met een rustige ademhaling door een mondstukje, daarna moet u 3 minuten snel en diep ademen. De analist zal dit aangeven. Daarna zal u weer gevraagd worden weer rustig te ademen. Aan het eind van het onderzoek wordt dan gevraagd of u klachten heeft gehad.

Hoe lang duurt het onderzoek?
Het onderzoek duurt in totaal maximaal 45 minuten.

Wanneer krijgt u de uitslag?
De specialist zal de resultaten van de onderzoeken met u bespreken tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist.

Longfunctieafdeling:

  • Locatie Molengracht Route 50, wachtruimte 2
    T (076) 595 30 30

Bent u ziek of verhinderd?
Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de longfunctieafdeling van de locatie waar het onderzoek plaats zou vinden.

Label