Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Spirometrie voor en na inspanning
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Spirometrie voor en na inspanning

Inleiding
Binnenkort verwachten wij u op de longfunctieafdeling van Amphia voor één of meerdere longfunctieonderzoeken. Op de afsprakenbrief staat aangegeven op welke locatie u moet zijn. Vraag het anders voor de zekerheid na.

Wat is spirometrie voor en na inspanning?
Bij een inspanningstest wordt er gekeken of er een kortademigheid optreedt bij inspanning.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

  • Zo min mogelijk inspanning verrichten voorafgaande aan de test. Dus niet te voet of met de fiets komen.
  • Met bepaalde medicijnen moet u tijdelijk stoppen. Welke medicatie dat is, kunt u zien op de bijgevoegde of opgestuurde lijst.

Hoe wordt het onderzoek verricht?
De analist zal u vragen om rustig zo ver mogelijk uit te blazen en vervolgens rustig zo diep mogelijk in te ademen. Vervolgens zal u gevraagd worden om zo diep mogelijk in te ademen en vervolgens zo krachtig en zo lang mogelijk uit te blazen, waarna u weer zo krachtig en zo diep mogelijk moet inademen. Hierna vindt er een inspanning op de fiets plaats, waarna er op verschillende tijdstippen een krachtige oefening geblazen moet worden. Wanneer het nodig is krijgt u hierna medicatie om u weer te laten herstellen.

Hoe lang duurt het onderzoek?
Het onderzoek duurt maximaal 30 minuten. Wanneer de analist u medicatie geeft, duurt het onderzoek maximaal 45 minuten.

Wanneer krijgt u de uitslag?
De specialist zal de resultaten van de onderzoeken met u bespreken tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist.

Longfunctieafdeling:

  • Locatie Molengracht Route 50, wachtruimte 2
    T (076) 595 30 30

Bent u ziek of verhinderd?
Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de longfunctieafdeling van de locatie waar het onderzoek plaats zou vinden.

 

Label