Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Spirometrie voor en na inspanning
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Spirometrie voor en na inspanning

Inleiding
Binnenkort wordt u in ons ziekenhuis verwacht voor een spirometrie voor en na inspanning. Deze vindt plaats op de afdeling longgeneeskunde van het Amphia ziekenhuis in Breda.

In deze folder leest u waar het onderzoek voor is en hoe het onderzoek verloopt.

Wat is spirometrie voor en na inspanning?
Bij dit onderzoek wordt er gekeken of er benauwdheid optreedt wanneer u zich inspant. Deze benauwdheid kan tijdens of na het sporten optreden. Om dit goed te kunnen meten gaat u tijdens dit onderzoek fietsen.

1. Voorbereiding

Een goede voorbereiding is belangrijk. Daarom vragen wij u onderstaande informatie aandachtig door te lezen.

Het is belangrijk dat u vooraf bepaalde medicijnen niet inneemt. Allergietabletten en hooikoortstabletten horen hier ook bij.

Voor een compleet overzicht leest u de folder: medicatiegebruik longfunctieonderzoek.

Wanneer u deze medicatie wel heeft gebruikt kan het onderzoek niet doorgaan!

Daarnaast vragen wij u het volgende:

  • Verricht geen zware inspanning binnen vier uurvoor het onderzoek.
  • Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint. Kom daarom op tijd!
  • Draag makkelijk zittende kleding.
  • Rook niet binnen 1 uur voor de test. Hiermee wordt ook vapen, e-sigaret- en waterpijpgebruik bedoeld.
  • Gebruik geen bedwelmende middelen binnen 8 uur voor het onderzoek.

Neemt u contact met ons op in de volgende gevallen:

  • Als u twijfelt of u moet stoppen met medicatie.
  • Als het stoppen van de medicijnen problemen voor u oplevert.
  • Als u andere medicijnen voor de longen gebruikt dan in de folder staan beschreven.
  • Wanneer u in de afgelopen zes weken de volgende soorten medicatie heeft gebruikt:

Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur, op telefoonnummer 076 595 3030.

Bent u ziek, verhinderd of heeft u nog vragen?
Bel ons, wij helpen u graag. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur, op telefoonnummer 076 595 3030.

Meer lezen over longgeneeskunde bij Amphia?

Ga naar afdeling Longgeneeskunde

Label