Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

6 thioguanine Lanvis®
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

6 thioguanine Lanvis®

Inleiding
Uw behandelend arts of verpleegkundig specialist MDL heeft met u gesproken over het gebruik van 6-thioguanine (ook bekend als Lanvis®). In deze folder krijgt u informatie over de werking en het gebruik van deze medicijnen en over wat u moet doen bij bijwerkingen. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel deze dan aan uw behandelend arts of verpleegkundig specialist MDL.

Deze folder is geen vervanging van de bijsluiter.

Algemeen
Tot nu toe is de oorzaak van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa onbekend. Elke behandeling van deze ziekten met medicijnen is gericht op het onderdrukken van de ontstekingsactiviteit. Dit leidt tot vermindering van klachten en verkleint de kans op de complicaties die zich bij deze ziekten kunnen voordoen. De ziekte geneest niet definitief door de behandeling. Na het verminderen of stoppen van deze medicijnen, kunnen de klachten weer terugkomen.

Werking
Uw behandelend arts of verpleegkundig specialist MDL schrijft 6-thioguanine voor wanneer andere medicijnen niet of onvoldoende hebben geholpen of wanneer het niet lukt om de prednison te staken. 6-thioguanine behoort tot de groep van immunosuppressiva; geneesmiddelen die de natuurlijke lichaamsafweer onderdrukken. Zo wordt de ontsteking in de darm of lever afgeremd. Het duurt ongeveer zes tot acht weken voordat u merkt dat de 6-thioguanine werkt.

Gebruiksaanwijzing
6-thioguanine is verkrijgbaar in tabletten van 40 mg. De voorgeschreven hoeveelheid wordt bepaald door uw lichaamsgewicht. U kunt de medicatie in één dosering per dag innemen. Om de bijwerkingen zo veel mogelijk te beperken, kunt u de tabletten het beste innemen tijdens een maaltijd. Slik de tabletten in hun geheel door met water.

Bijwerkingen
Binnen enkele uren of dagen na de inname van 6-thioguanine kunt u last krijgen van:

 • Misselijkheid, braken, verminderde eetlust, diarree en/of koorts.
 • Huiduitslag (vooral onder invloed van zonlicht en/of een zonnebank).
 • In een enkel geval kan een alvleesklierontsteking optreden. Dit kan zich uiten door hevige, constante pijn boven in de buik, eventueel uitstralend naar of in de rug.

Gebruikt u voor langere tijd 6-thioguanine, dan kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

 • Een verhoogde kans op infecties (aanhoudende koorts en keelklachten). Dit wordt veroorzaakt door het effect van het medicijn op het beenmerg waar bloedcellen worden aangemaakt. Er kan een storing optreden in de aanmaak van de witte bloedlichaampjes, die belangrijk zijn voor de afweer tegen infecties.
 • Bloedarmoede als gevolg van verminderde aanmaak van rode bloedcellen.
 • Spontaan verschijnende blauwe plekken als gevolg van een verminderde aanmaak van bloedplaatjes.
 • Stoornissen in de leverfunctie. Meestal geeft deze bijwerking geen klachten, soms ontstaat er geelzucht.
 • Wratten die worden veroorzaakt door een virus. Uw verminderde weerstand zorgt ervoor dat u hier gevoeliger voor bent.

Belangrijk

 • Om vroegtijdige signalen van lever- of beenmergbeschadiging op te sporen, controleert uw arts regelmatig uw bloed. Houd u daarom goed aan de afspraak voor bloedonderzoek.
 • Waarschuw uw behandelend arts of verpleegkundig specialist MDL wanneer u last heeft van bovenstaande verschijnselen en bij andere lichamelijke veranderingen tijdens de behandeling.

Is uw behandelend arts of verpleegkundig specialist MDL door omstandigheden moeilijk bereikbaar, waarschuw dan uw huisarts.

 • Bij ernstige bijwerkingen moet u, na overleg met uw arts, stoppen met 6-thioguanine.

Zwangerschap en borstvoeding
Overleg wanneer u een zwangerschapswens heeft, met uw behandelend arts of verpleegkundig specialist MDL.

Aanvullend

 • 6-thioguanine bevat lactose. Dit kan soms diarree veroorzaken.
 • Omdat u door het gebruik van 6-thioguanine een verhoogd risico loopt op leverbeschadiging, is het verstandig om voorzichtig te zijn met alcohol. Gebruik bij voorkeur niet meer dan één alcoholische consumptie per dag.
 • Zyloric (=allopurinol), een middel tegen jicht, versterkt de werking en bijwerkingen van 6-thioguanine aanzienlijk. Raadpleeg uw arts. Deze vermindert dan de dosis 6-thioguanine.
 • Wees voorzichtig met de zon en de zonnebank. De combinatie hiervan met 6-thioguanine kan huiduitslag veroorzaken.
 • Om te controleren of er geen leverbeschadiging optreedt, wordt er jaarlijks een echo van uw lever gemaakt. Daarnaast wordt na één en na drie jaar gebruik een leverpunctie verricht om leverbeschadiging uit te sluiten.

Algemene tips

 • Houd u aan de voorgeschreven dosis en verander deze nooit zelf.
 • Stop liever niet zelf met de behandeling. Als u last heeft van bijwerkingen, overleg altijd eerst met uw behandelend MDL-arts of verpleegkundig specialist MDL.
 • Heeft u vragen over uw medicijnen, raadpleeg dan uw apotheker. Stelt deze een aanpassing van uw medicatie voor, bespreek dit dan eerst met uw MDL-arts of verpleegkundig specialist MDL.
 • Wilt u eerder dan gepland uw behandelend arts of verpleegkundig specialist MDL spreken? Maak dan een afspraak met de polikliniek MDL voor een telefonisch overleg.
 • U kunt ook mailen met de verpleegkundig specialist MDL: npmdl@amphia.nl. Vermeld hierbij altijd uw geboortedatum of patiëntennummer.

Tot slot

 • Heeft u andere klachten, neem dan contact op met uw huisarts. Hij kan indien nodig overleggen met uw behandelend arts.
 • Zijn uw problemen of vragen niet dringend, overleg deze dan met uw behandelend arts of verpleegkundig specialist tijdens uw volgende controlebezoek.

Telefoonnummers polikliniek Maag-, darm- en leverziekten

 • Amphia Breda:
  Telefoonnummer: (076) 595 30 22 (maandag tot en met vrijdag)
 • Amphia Oosterhout:
  Telefoonnummer: (0162) 32 70 51 (maandag tot en met vrijdag)

Meer lezen over maag-, darm- en leverziekten in Amphia?

Ga naar afdeling MDL

Label