Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Adalimumab Maag Darm en Leverziekten
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Adalimumab Maag Darm en Leverziekten

Inleiding
Samen met uw behandelend maag-, darm-, lever (MDL) arts is besloten om met adalimumab te starten. Hierbij geven wij u informatie over dit geneesmiddel. Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u deze aan uw behandelend MDLarts, verpleegkundig specialist MDL of apotheker stellen.

Deze folder is geen vervanging van de bijsluiter.

Hoe werkt adalimumab?
Adalimumab is gemaakt van menselijke eiwitten en blokkeert de effecten van Tumor Necrosis Factor alfa (TNFalfa). TNF is een normaal voorkomend ontstekingseiwit in het menselijk lichaam. Dit ontstekingseiwit speelt een belangrijke rol bij het activeren van het ontstekingsproces bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Adalimumab remt het ontstekingsproces en daardoor zullen de klachten verminderen. Adalimumab heeft meestal binnen enkele weken effect.

Onderzoek
Voor de start met adalimumab zal uw behandelend MDL-arts of verpleegkundig specialist MDL een röntgenfoto van uw longen laten maken en een Mantoux-test (huidtest) laten uitvoeren. Dit om een eventueel eerder contact met tuberculose op het spoor te komen. Mocht er eerder contact met TBC geweest zijn, dan dienen er voor toediening van adalumimab voorzorgsmaatregelen genomen te worden. Tevens wordt er bloedonderzoek gedaan om uit te sluiten dat u hepatitis B heeft.

Hoe gebruikt u adalimumab?
Adalimumab wordt toegediend via onderhuidse injecties. De toediening kent een startdosering en een onderhoudsdosering. Deze injecties kunt u uzelf toedienen of u kunt dit laten doen door een partner/ huisgenoot of professionele hulpverlener. Om dit te leren krijgt u een afspraak bij de verpleegkundig specialist.

Adalimumab moet bewaard worden in de koelkast (niet in het diepvriesvak). Bij vragen over het gebruik van adalimumab tijdens vakanties kunt u contact opnemen met de verpleegkundig specialist. Als u een injectie bent vergeten, kunt u ook het beste even bellen met de verpleegkundig specialist.

Waarschuwing
Aangezien het dopje van de spuit latex bevat, kan dit ernstige allergische reacties geven bij mensen die er gevoelig voor zijn. Patiënten met een bestaande overgevoeligheid voor latex moeten aanraking met de binnenkant van de dop vermijden.

Mogelijke bijwerkingen
De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

 • Pijn en/of huidreacties op de injectieplaats.
 • Infecties, vooral verkoudheid en voorhoofdsholteontstekingen.
 • Hoofdpijn, duizeligheid.
 • Misselijkheid, diarree.
 • Hoesten, keelpijn.
 • Moeheid.
 • Koorts.

De volgende bijwerkingen komen soms voor:

 • Angst, depressie, slaperig gevoel, moeite met slapen.
 • Smaakverstoringen.
 • Gezichtsproblemen, oogontsteking.
 • Oorproblemen.
 • Astma, kortademigheid.
 • Spierzwakte.

De volgende bijwerkingen komen zelden voor:

 • Ernstige infecties. Mocht u klachten krijgen die op een ernstige infectie kunnen wijzen, zoals hoge koorts, hoesten of forse benauwdheid dan is het belangrijk om contact op te nemen met een MDL- arts.
 • Stoornissen in de aanmaak van uw bloed-cellen; uw bloed wordt hierop regelmatig gecontroleerd.
 • Bij patiënten met hartfalen kan tijdens het gebruik van anti-TNF blokkerende middelen verergering van het hartfalen optreden.

Vaccinaties
Vaccinaties met een verzwakt levend vaccin worden afgeraden. De griepprik kunt u wel gewoon halen.

Zwangerschap en borstvoeding
Overleg indien u een zwangerschapswens heeft met uw behandelend MDL- arts of verpleegkundig specialist MDL.

Aanvullend
Als u overweegt op vakantie te gaan naar tropische landen of landen waar veel besmettelijke ziekten voorkomen, is het verstandig dit van te voren te bespreken met uw MDL- arts of verpleegkundig specialist MDL. U bent door het gebruik van adalimumab gevoeliger voor infecties.

Indien u een operatie moet ondergaan, dient u dit tevoren te melden bij uw behandelend arts omdat er dan mogelijk enkele injecties moeten worden overgeslagen.

Algemene tips

 • Houdt u zich aan de voorgeschreven dosis en verander deze nooit op eigen initiatief;
 • Stop liever niet zelf met de behandeling. Als u last heeft van bijwerkingen, overleg altijd eerst met uw behandelend MDL-arts of verpleegkundig specialist MDL.
 • Heeft u vragen over uw medicijnen, raadpleeg uw apotheker. Stelt deze aanpassing van uw medicatie voor, dient u dit eerst te bespreken met uw MDL arts / verpleegkundig specialist MDL.
 • Wilt u eerder dan gepland uw behandelend arts of verpleegkundig specialist MDL spreken, maak dan een afspraak met de polikliniek MDL voor een telefonisch overleg.
 • U kunt ook mailen met de verpleegkundig specialist MDL: npmdl@amphia.nl, meld hierbij dan altijd uw geboortedatum of patiëntennummer.

Tot slot

 • Heeft u andere klachten, neem dan contact op met uw huisarts. De huisarts kan zonodig met uw behandelend arts overleggen.
 • Zijn uw problemen of vragen niet dringend, overleg deze dan met uw behandelend arts of verpleegkundig specialist tijdens uw controlebezoek.

Telefoonnummers polikliniek maag-, darm- en leverziekten

Locatie Molengracht
Telefoonnummer: (076) 595 50 71
(maandag t/m vrijdag)

Meer lezen over maag-, darm- en leverziekten in Amphia?

Ga naar afdeling MDL

Label