Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Afdeling Maag darm en leverziekten
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Afdeling Maag darm en leverziekten

Welkom op de verpleegafdeling maag-, darm- en leverziekten. U bent opgenomen op route 54A op locatie Molengracht. 

De afdeling en verpleegkundigen
Op route 54A zijn 20 eenpersoonskamer. Er wordt op de afdeling patiëntgericht verpleegd. Per dienst is er één verpleegkundige die verantwoordelijk is voor uw zorg. Op het whiteboard op uw kamer ziet u welke verpleegkundige per dienst voor u zorgt. Bij deze verpleegkundige kunt u terecht met al uw vragen. Er werken ook stagiaires onder toezicht van een gediplomeerd verpleegkundige. Informatieverstrekking betreffende de patiënt verloopt via de patiënt en/of de eerste contactpersoon van de patiënt. 

MDL-artsen en arts-assistenten
Dagelijks zijn er MDL-artsen, arts-assistenten en co-assistenten aanwezig. Op het whiteboard op uw kamer staat welke MDL-arts die week uw hoofdbehandelaar is. De hoofdbehandelaar wisselt elke dinsdag. In het weekend loopt de MDL-arts de visite. Doordeweeks verzorgt de arts-assistent de dagelijkse artsenvisite. Een arts-assistent is een afgestudeerde basisarts, al dan niet  in opleiding tot medisch specialist. Zij werken onder supervisie van de MDL-arts. Soms zijn er co-assistenten aanwezig. Zij zijn student geneeskunde, aan het einde van de opleiding tot basisarts. 

Overige zorgverleners
Het kan zijn dat gedurende de opname andere zorgverleners betrokken worden bij de behandeling. Voorbeelden hiervan zijn de diëtiste, fysiotherapeut of maatschappelijk werker. De service-assistent verzorgt de schoonmaak van de afdeling. De gastvrouw/-heer verzorgt voor u de voeding. De gastvrouw/-heer loopt regelmatig bij u binnen, gelieve aan hen de vragen omtrent voeding en de Ipad te stellen.

Informatieverstrekking
Informatie betreffende uw gezondheidstoestand wordt uiteraard met u besproken. Het is ook mogelijk om een familiegesprek aan te vragen met de arts-assistent van de afdeling. Hierbij mag ook uw familie aanwezig zijn. U kunt hiervoor een afspraak maken met de verpleegkundige die voor u zorgt. Indien uw familie telefonisch naar u wil informeren, verzoeken wij hen vriendelijk na 10.00 uur te bellen in verband met de verzorging van de patiënten. Wij verstrekken alleen informatie aan uw eerste contactpersoon. Het is de bedoeling dat zij de informatie doorgeven aan verdere familieleden.

Bezoektijden
U bent elke dag van harte welkom tussen 11.00 en 20.00 uur.

 • Bezoek is fijn en belangrijk, maar rust ook. Daarom vragen we om met niet meer dan twee bezoekers tegelijk langs te komen.
 • In verband met het zorgproces, zoals artsenvisite en verzorging van de patiënt, kan de verpleegkundige vragen of uw bezoek de kamer wilt verlaten. We rekenen op uw begrip hiervoor.
 • In de restaurants kunt u koffie of thee kopen. Op de afdeling is er voor bezoekers geen koffie of thee beschikbaar.

Belangrijke punten

 • Heeft u vragen dan kunt u altijd terecht bij de verpleegkundige die voor u zorgt.
 • Wij verzoeken u rekening te houden met de privacy en rust van andere patiënten op de afdeling.
 • Wij adviseren u om waardevolle zaken (zoals portemonnee en sieraden) mee naar huis te geven. Amphia is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van waardevolle eigendommen die niet noodzakelijk zijn voor uw persoonlijk functioneren. Er is een kluisje in de kamer aanwezig, waar u eventuele waardevolle spullen in kunt bewaren.
 • Zorg voor een plastic tas onderin de patiëntenkast, dan zorgt de verpleegkundige ervoor dat de vuile was hierin komt.
 • Uiteraard is het voor uw mantelzorgers mogelijk om mee te helpen in de zorg. Denk bijvoorbeeld aan ondersteunen bij het lopen en uit bed komen, het eten of met het wassen.
 • Op de afdeling wordt drie keer per dag uw vitale functies gecontroleerd, o.a. de bloeddruk en temperatuur. We vragen ook naar uw pijnscore. Hierbij is 0 geen pijn en 10 ondraaglijke pijn. Dit gebeurt rond 8.00 uur, 16.00 uur en 23.30 uur, dit kan in drukte wat afwijken.
 • Patiëntidentificatie is een heel belangrijk item om fouten te voorkomen. Er zal daarom zeer regelmatig ter controle gevraagd worden naar uw naam en geboortedatum.
 • Als u met ontslag mag, spreken we in overleg met u een tijdstip af waarop u opgehaald kan worden door familie.

Ontslag
Wij proberen tijdig de ontslagdatum aan u door te geven. Problemen gerelateerd aan ziekenhuisopname kunnen wij proberen op te lossen. Problemen welke al bestonden voor ziekenhuisopname dienen door uzelf/familie opgelost te worden. Voordat u naar huis gaat is het van belang dat u langs de apotheek in de centrale hal gaat, voor een ontslaggesprek met de apothekersassistente.

Klachten?
Zijn er klachten die u bespreekbaar wilt maken? Doe dit dan met de verpleegkundige. Zij kan u zo nodig in contact brengen met de teamleidinggevende. Er is ook een klachtenfolder en een folder met rechten en plichten. Vraag hiernaar bij de verpleegkundige.

 • T (076) 595 4926

Meer lezen over maag-, darm- en leverziekten in Amphia?

Ga naar afdeling MDL

Label