Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Afdeling Maag darm en leverziekten
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Afdeling Maag darm en leverziekten

Welkom op de verpleegafdeling maag-, darm- en leverziekten. Dit is afdeling 54A op locatie Molengracht, in de oranje toren op verdieping 4. Deze folder geeft u en uw familieleden informatie over de afdeling.

De afdeling
Op de afdeling is plaats voor 20 patiënten. Er zijn enkel eenpersoonskamers in ons ziekenhuis. Er wordt patiëntgericht verpleegd. Het uitgangspunt is dat u zoveel mogelijk dezelfde verpleegkundigen aan uw bed krijgt, zodat u en uw familieleden weten bij wie u met uw vragen terecht kunt. Op het whiteboard op uw kamer ziet u welke verpleegkundige per dienst voor u zorgt. Er werken ook stagiaires onder toezicht van een gediplomeerd verpleegkundige. Daarnaast staat op dit whiteboard ook welke MDL-arts die week uw hoofdbehandelaar is. Dit wisselt elke dinsdag. In het weekend loopt de MDL-arts de visite. Doordeweeks verzorgt de arts-assistent de dagelijkse artsenvisite. Zij werken onder supervisie van de MDL-arts. Soms zijn er co-assistenten aanwezig, zij zijn bezig met hun artsenopleiding en hebben hier een stageplaats. U komt op de poli bij uw eigen arts terug.

MDL-artsen
Aan de afdeling zijn de volgende MDL-artsen verbonden:

 • Dr. Bodelier
 • Dr. Van Gulick
 • Dr. Harkema
 • Dr. Seerden
 • Dr. Van den Broek
 • Dr. Smalberg
 • Dr. Baars
 • Dr. Van Heumen
 • Dr. Hoekstra
 • Dr. Sint Nicolaas

Overige zorgverleners
Het kan zijn dat u gedurende de opname andere zorgverleners tegenkomt zoals bijvoorbeeld diëtisten en fysiotherapeuten. De service-assistent verzorgt de schoonmaak van de afdeling. De gastvrouw/-heer zorgt voor uw voeding. De gastvrouw/-heer loopt regelmatig bij u binnen, gelieve aan hen de vragen omtrent voeding en de Ipad te stellen.

Informatieverstrekking
Informatie betreffende uw gezondheidstoestand wordt uiteraard met u besproken. Het is ook mogelijk om een gesprek aan te vragen met de arts-assistent van de afdeling. Hierbij kan ook uw familie aanwezig zijn. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de verpleegkundige die voor u zorgt. Indien uw familie telefonisch naar u wil informeren, verzoeken wij hen vriendelijk na 10.00 uur te bellen in verband met de verzorging van de patiënten. Wij verstrekken alleen informatie aan uw eerste contactpersoon. Het is de bedoeling dat zij de informatie doorgeven aan verdere familieleden.

Belangrijke punten

 • Heeft u vragen dan kunt u altijd terecht bij de verpleegkundige die voor u zorgt.
 • De bezoektijden kunt u navragen aan de verpleegkundigen.
 • Wij verzoeken u rekening te houden met de privacy en rust van andere patiënten op de afdeling.
 • Wij adviseren u om waardevolle zaken (zoals portemonnee en sieraden) mee naar huis te geven. Amphia is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van waardevolle eigendommen die niet noodzakelijk zijn voor uw persoonlijk functioneren. Er is een kluisje in de kamer aanwezig, waar u eventuele waardevolle spullen in kunt bewaren.
 • Uiteraard is het voor uw mantelzorgers mogelijk om mee te helpen in de zorg. Denk bijvoorbeeld aan ondersteunen bij het lopen en uit bed komen, het eten of met het wassen.
 • Op de afdeling wordt drie keer per dag uw vitale functies gecontroleerd, o.a. de bloeddruk en temperatuur. We vragen ook naar uw pijnscore. Hierbij is 0 geen pijn en 10 ondraaglijke pijn. Dit gebeurt rond 8.00 uur, 16.00 uur en 23.30 uur, dit kan in drukte wat afwijken.
 • Patiëntidentificatie is een heel belangrijk item om fouten te voorkomen. Er zal daarom zeer regelmatig ter controle gevraagd worden naar uw naam en geboortedatum.
 • Als u met ontslag mag, spreken we in overleg met u een tijdstip af waarop u opgehaald kan worden door familie.

Klachten?
Zijn er klachten die u bespreekbaar wilt maken? Doe dit dan met de verpleegkundige. Zij kan u zo nodig in contact brengen met de teamleidinggevende. Er is ook een klachtenfolder en een folder met rechten en plichten. Vraag hiernaar bij de verpleegkundige.

Nog vragen? Wij helpen u graag!

 • (076) 595 4926

Meer lezen over maag-, darm- en leverziekten in Amphia?

Ga naar afdeling MDL

Label