Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Uw bezoek aan Amphia en COVID-19. Lees hier meer over de aangepaste zorg en maatregelen.
Afdeling Maag darm en leverziekten
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Afdeling Maag darm en leverziekten

Welkom
Welkom op onze afdeling. U bent opgenomen op een afdeling voor maag-, darm- en lever- ziekten. Deze folder geeft u en uw familieleden specifieke informatie over de afdeling.

De afdeling
Op de afdeling is plaats voor 20 patiënten. Er zijn enkel 1 persoonskamers in ons ziekenhuis. Er wordt patiëntgericht verpleegd. Het uitgangspunt is dat u zoveel mogelijk dezelfde verpleegkundige aan uw bed krijgt, zodat u en uw familieleden weten bij wie u met uw vragen terrecht kunt. Op het whiteboard op uw kamer ziet u welke verpleegkundige per dienst voor u zorgt. Er werken ook leerling-verpleegkundigen en stagiaires. Zij werken onder toezicht van een gediplomeerd verpleegkundige.Daarnaast staat op dit board ook welke MDL-arts die week uw hoofd- behandelaar is. Dit wisselt per week. U komt wel op de poli bij u eigen arts terug. De MDL-artsen hebben hun wekelijkse visite op dinsdagochtend. De arts-assistent verzorgt de dagelijkse artsenvisite en werkt onder supervisie van de MDL arts.

MDL-artsen
Aan de afdeling zijn de volgende MDL-artsen verbonden:

 • Dr. Bodelier
 • Dr. van Gulick
 • Dr. Harkema
 • Dr. Seerden
 • Dr. Van den Broek
 • Dr. Smalberg
 • Dr. Baars
 • Dr. v Heumen
 • Dr. Hoekstra
 • Dr. Sint Nicolaas

Er zijn ook verpleegkundig specialisten werkzaam, zij ondersteunen de MDL-artsen. Deze verpleegkundigen hebben zich gespecialiseerd in de Ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa, leverziekten en het prikkelbaar darmsyndroom. Zij werken met name poliklinisch en komen zo nodig op de verpleegafdeling langs voor extra voorlichting en uitleg.

Amphia leidt ook artsen op tot specialisten. Dit zijn arts-assistenten. En zij zijn de zaal-arts op uw afdeling. Daarnaast zijn er zogenaamde co-assistenten. Zij zijn met hun artsenopleiding bezig en hebben hier een stageplaats. Al deze assistenten werken onder toezicht van de MDL arts. Op de dagen dat uw MDL-arts geen visite loopt, wordt u door de arts-assistent bezocht.

Andere zorgverleners
Het kan zijn dat u gedurende de opname andere zorgverleners tegenkomt zoals bijvoorbeeld diëtisten en fysiotherapeuten. De gastvrouw/-heer zorgt voor uw voeding. De service assistent verzorgt de schoonmaak van de afdeling.

Dossier
Tijdens opname wordt elke dag een elektronisch verslag gemaakt. Elke patiënt heeft een eigen verpleegkundig dossier. U hebt altijd het recht dit dossier in te zien. Dit geldt niet (automatisch) voor uw familie.

Informatieverstrekking
Informatie betreffende uw gezondheidstoestand wordt uiteraard met u besproken. Het is ook mogelijk om een gesprek aan te vragen met de arts-assistent van de afdeling. Hierbij kan ook uw familie aanwezig zijn. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de verpleegkundige die voor u zorgt.

Indien uw familie telefonisch naar u wil informeren, verzoeken wij hen vriendelijk na 10.00 uur te bellen. Dit in verband met de verzorging van de patiënten. Wij vragen u het contact via één centraal contactpersoon te laten verlopen.

Belangrijk

 • Heeft u vragen dan kunt u altijd terecht bij de verpleegkundige die voor u zorgt.
 • Er mogen maximaal twee bezoekers tegelijkertijd op de kamer per patiënt. Wachtend bezoek wordt verzocht om buiten de afdeling te wachten, dit in verband met de privacy van andere patiënten. Na 20.00 uur kunt u zich via de intercom melden.
 • Wij verzoeken u rekening te houden met de privacy en rust van andere patiënten. Wij adviseren u om waardevolle zaken (zoals portemonnee en sieraden) mee naar huis te geven. Amphia is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van waardevolle eigendommen die niet noodzakelijk zijn voor uw persoonlijk functioneren.
 • Uiteraard is het voor uw mantelzorgers mogelijk om mee te helpen in de zorg. Denk bijvoorbeeld aan ondersteunen bij het mobiliseren, het eten of met het wassen.
 • Op de afdeling worden 3x daags uw vitale functies gecontroleerd. Bloeddruk, temperatuur etcetera waarrbij we ook vragen naar uw pijnscore. 10 Is ondraaglijke pijn 0 is geen pijn. Dit gebeurt om 8.00 uur, 16.00 uur en 23.30 uur. Deze tijden kunnen in drukte wat afwijken. Door deze controles kunnen wij uw gezondheidstoe- stand beter in kaart brengen.
 • Patiëntidentificatie is een heel belangrijk item om fouten te voorkomen. Er zal daarom zeer regelmatig gevraagd worden naar uw naam en geboortedatum. Niet omdat wij deze niet weten maar ter controle.
 • Wij vragen u, om op de dag van het ontslag uzelf rond 10.30 uur op te laten.

Soms moeten we u verzorgen terwijl u bezoek heeft. Of moeten verpleegkundigen bij de wisseling van hun diensten de informatie over u met elkaar bespreken. Dit doen ze het beste bij u aan het bed. In verband met de privacy en om zo min mogelijk gestoord te worden vragen ze dan of uw bezoek even wil wachten op de gang. We rekenen op uw begrip hiervoor.

Klachten?
Zijn er klachten die u bespreekbaar wilt maken? Doe dit dan met de verpleegkundige. Zij kan u in contact brengen met de Teamleidinggevende. Er is ook een klachtenfolder en een folder met rechten en plichten. Vraag hiernaar bij de verpleegkundige. Telefoonnummer afdeling: (076) 595 4926

Nog vragen? Wij helpen u graag! Team afdeling Maag-, darm- en leverziekten.

Meer lezen over maag-, darm- en leverziekten in Amphia?

Ga naar afdeling MDL