Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Endo-echoscopie via de mond EUS
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Endo-echoscopie via de mond EUS

Inleiding
Binnenkort wordt u in ons ziekenhuis verwacht voor een endo-echoscopie. In deze folder staat dit onderzoek uitgelegd. Bovendien wordt beschreven wat u voorafgaande aan het onderzoek moet doen en laten en hoe u zelf het beste aan het onderzoek kunt meewerken.

Wat is een endo-echoscopie?
middel van een endo-echoscoop (een bestuurbare flexibele slang) wordt het slijmvlies (de binnenbekleding) van uw slokdarm, maag en twaalfvingerige darm bekeken. Op deze endo-echo scoop is op het uiteinde van de scoop een echoapparaatje geplaatst. Dit apparaatje zendt onhoorbare geluidsgolven uit. De echo’s van deze geluidsgolven weerkaatsen in het lichaam. Na weerkaatsing worden de echo’s van de geluidsgolven opgevangen en omgezet in zichtbaar beeld op een monitor. Hierdoor worden inwendige organen (alvleesklier) en lymfeklieren zichtbaar gemaakt. Tijdens het onderzoek kan er via het holle deel van de scoop een naald worden opgevoerd om lichaamsmateriaal af te nemen voor onderzoek. Het onderzoek vindt plaats onder een roesje op het Endoscopiecentrum.

Een 'roesje'
Een roesje is een slaapmiddel. U bent zich hierdoor minder bewust van de dingen die er om u heen gebeuren. Het is geen narcose. Als de arts met u een roesje heeft afgesproken dan moet u voor het onderzoek worden opgenomen in het ziekenhuis en na het onderzoek nog 1 à 2 uur blijven.

U mag na een 'roesje' alleen onder begeleiding van een volwassene naar huis. Hij of zij haalt u op bij de dagbehandeling en zorgt ervoor dat u veilig thuiskomt. U mag er meestal van uit gaan dat u een uur nadat het onderzoek is beeïndigd weer naar huis mag. U kunt zelf 24 uur niet deelnemen aan het verkeer. Ook kunt u zonder begeleiding van een volwassene geen gebruik maken van het openbaar vervoer of taxi. Indien dit niet geregeld is, kan het onderzoek niet plaatsvinden.

 

Let op: Het onderzoek kan alleen plaatsvinden als u nuchter bent!

Dit betekent dat u:

 • Vanaf 24.00 uur de vorige avond niet meer mag eten en/of drinken.
 • Vindt het onderzoek na 13.00 uur plaats, dan mag u op de dag van het onderzoek vóór 7.00 uur een licht ontbijt gebruiken (kopje thee en een beschuit).
 • Inname van medicatie op de ochtend van het onderzoek met een slokje water is toegestaan.

Als u nog vragen heeft, kunt u deze het beste vóór het onderzoek stellen.

Op de dag van het onderzoek
Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij het Endoscopiecentrum. Een verpleegkundige bereidt u daar voor op het onderzoek. Als u aan de beurt bent wordt u opghaald door de endoscopie-assistent en naar de onderzoekskamer gebracht.

Medicatie

 • Als u bloedverdunners (antistollingsmedicatie) gebruikt, meld dit dan aan uw behandelend arts. Hij/zij bespreekt met u of en wanneer u moet stoppen met deze medicijnen.
 • Gebruikt u insuline, dan heeft dat ook gevolgen voor het nuchter zijn. Ook dan dient u dit met uw arts of diabetesverpleegkundige te bespreken.
 • Gebruikt u carbasalaatcalcium of pijnstillers zoals ibuprofen, naproxen (prostaglandinesynthetase remmers), dan dient u hier minimaal 5 dagen voor het onderzoek mee te stoppen.
 • Neem altijd een overzicht van uw medicatie mee naar het onderzoek.

Het onderzoek
Om het onderzoek minder onaangenaam te maken, wordt vooraf de keel verdoofd (met een drank en/of een spray). Dit geeft echter wel een vieze smaak en voor uw gevoel zijn uw mond en keel opgezwollen. Tijdens de verdoving en het onderzoek is het belangrijk dat u rustig blijft ademen. U komt op uw linker zij te liggen op de onderzoekstafel. Via het infuus krijgt u nu het roesje toegediend. Dit slaapmiddel kan uw bewustzijn, uw reactievermogen en uw ademhaling beïnvloeden daarom wordt uw hartslag, zuurstofgehalte in het bloed en de bloeddruk gecontroleerd. De arts brengt de endo-echoscoop in uw keel en vraagt u te slikken. Via uw slokdarm gaat de scoop naar uw maag. Nu kan de arts via de echobeelden zien of er afwijkingen zijn aan organen en lymfeklieren. Als dat nodig is wordt er weefsel afgenomen voor onderzoek. Het onderzoek duurt meestal 60 minuten.

Na het onderzoek
Direct na het onderzoek zal de arts die het onderzoek uitvoert u kunnen vertellen wat er gezien is. Mocht er materiaal (weefsel) bij u worden afgenomen, dan duurt het enkele dagen eer de uitslag daarvan bekend is. Zowel de definitieve uitslag van het onderzoek, als van het afgenomen materiaal, hoort u tijdens uw afspraak op de polikliniek.

Mogelijke complicaties
Het bij u uitgevoerde onderzoek kent weinig complicaties. Wij willen vragen alert te zijn en direct contact met het Endoscopiecentrum op te nemen in geval van:

 • koorts (temperatuur meer dan 39 °C) en/of koude rillingen
 • kortademigheid
 • het opgeven van bloed
 • verergering van de bestaande hoestklachten of het ontstaan van hoesten al dan niet in combinatie met het opgeven van slijm
 • pijn

Belangrijk
Door het slaapmiddel kunt u tijdelijk vergeetachtig of suf worden. U mag gedurende 24 uur geen machines bedienen en wij raden u aan in deze periode geen belangrijke beslissingen te nemen. U mag op de dag van het onderzoek geen alcohol gebruiken.

Contact
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze informatie of bent u verhinderd? Neem contact op met het Endoscopiecentrum: T (076) 595 50 71

Buiten kantooruren kunt u met spoedvragen de Spoedeisende Hulp bellen via het algemene nummer van het ziekenhuis: T(076) 595 50 00

Meer lezen over maag-, darm- en leverziekten in Amphia?

Ga naar afdeling MDL

Label