Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Endo-echoscopie via het rectum
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Endo-echoscopie via het rectum

Inleiding
Binnenkort wordt u in ons ziekenhuis verwacht voor een rectale endo-echoscopie. In deze folder staat het onderzoek uitgelegd. Bovendien wordt beschreven wat u voorafgaand aan het onderzoek moet doen en laten en hoe u zelf het beste aan het onderzoek kunt meewerken.

Wat is een rectale endo-echografie?
Een rectale endo-echografie is een onderzoek waarbij bepaalde afwijkingen en bijzonderheden in de endeldarm of de anus zichtbaar worden gemaakt. Het onderzoek wordt uitgevoerd met een echograaf. Dit is een staafje met een doorsnede van ruim 1 cm, waar een ballon over heen gaat, die gevuld wordt met gel of water. Het echo-apparaat zendt geluidsgolven uit, waarvan de echo’s weerkaatsen in het lichaam. Na weerkaatsing worden de echo’s van de geluidsgolven opgevangen en omgezet in een beeld op een monitor.

Omdat de geluidsgolven diep in het weefsel doordringen is het mogelijk informatie te verkrijgen over de diepere lagen van het weefsel; van de endeldarmwand en de anus. Eventueel kan tijdens het onderzoek, via een hol deel van de scoop, een naald opgevoerd worden om lichaamsmateriaal af te nemen voor onderzoek.

Voorbereiding
U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn. Op de dag van het onderzoek krijgt u ongeveer 30 minuten vóór het onderzoek op onze afdeling een klysma via de anus. Dit dient om de endeldarm zo schoon mogelijk te maken. U wordt verzocht de vloeistof ongeveer 10 minuten op te houden voordat u naar het toilet gaat. Wij adviseren u dan ook om in de buurt van het toilet te blijven. Neem voor alle zekerheid extra ondergoed mee. Soms is het nodig dat de darm schoongespoeld wordt dmv laxerende middelen. Hier krijgt u dan informatie over.

Geneesmiddelen
Hoewel uw medicatiegebruik bij de arts bekend is, vragen wij u om uw medicatiepaspoort mee te nemen naar het onderzoek.

Gebruikt u bloedverdunners? Als u bloedverdunners (antistollingsmedicatie) gebruikt, meld dit dan aan uw behandelend arts. Hij/zij bespreekt met u of en wanneer u moet stoppen met deze medicijnen.


Hoe vindt het onderzoek plaats?
De endoscopieassistent vraagt u uw onderkleding uit te doen in de voorbereidingsruimte. Vervolgens wordt u begeleid naar de onderzoekskamer.

Hier gaat u op uw linkerzijde met opgetrokken knieën op de onderzoekstafel liggen. De arts brengt een glijmiddel aan op zowel de scoop als de anus. Hierdoor schuift de scoop gemakkelijker via de anus een stukje naar binnen.

Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo goed mogelijk probeert te ontspannen.

Soms is het nodig om een stukje weefsel of vocht weg te halen voor verder onderzoek. Dit is meestal niet pijnlijk maar dit kan wel een vervelend gevoel geven. Na het onderzoek vertelt de arts u zijn bevindingen en schrijft een verslag voor de aanvragende arts.

Het onderzoek duurt in totaal gemiddeld 10 à 20 minuten. Direct na het onderzoek vertelt de arts die het onderzoek uitvoert aan u wat er gezien is. De definitieve uitslag krijgt u tijdens een afspraak op de polikliniek. Mocht er materiaal (weefsel) bij u worden afgenomen, dan hoort u de uitslag hiervan tijdens een afspraak op de polikliniek.

Mogelijke complicaties
Het bij u uitgevoerde onderzoek kent zeer weinig complicaties. In zeer zeldzame gevallen kan een infectie van het aangeprikte weefsel of eventueel een bloeding optreden en het slijmvlies van de endeldarm kan licht beschadigd raken. Wij vragen alert te zijn en direct contact met ons op te nemen in geval van:

  • koorts (temperatuur meer dan 38C en/of koude rillingen;
  • hevig rectaal bloedverlies (uit de anus) en toenemende hevige buikpijn.

U kunt contact opnemen via het nummer dat aan de achterzijde van deze folder staat vermeld. Buiten de kantooruren kunt u het algemene nummer van ons ziekenhuis bellen en vragen naar de Spoedeisende Hulp: (076) 595 50 00.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist. Endoscopiecentrum: T (076) 595 50 71

Wilt u niet vergeten:

  • Een eventuele aanvraag van de huisarts of specialist mee te nemen?
  • Onderstaande vragen te beantwoorden?
  • Deze folder mee te nemen op de dag van het onderzoek?

Mocht u verhinderd zijn, wilt u dit dan doorgeven aan het Endoscopiecentrum? Wij kunnen uw plaats dan voor een andere patiënt gebruiken.

Gebruikt u, normaal gesproken, bloedverdunnende geneesmiddelen zoals aspirine, acetosal, aspirine-achtige pijnstillers (NSAID’s), plavix, sintrom (acenocoumarol) of marcoumar (fenprocoumon)? Ja / Nee
Heeft u problemen met uw bloedstolling (blauwe plekken, nabloeding bij de tandarts etcetera)? Ja / Nee
Heeft u een afwijking aan uw hart of bloedvaten waardoor u bij ingrepen van te voren antibiotica moet gebruiken? Ja / Nee

 

Meer lezen over maag-, darm- en leverziekten in Amphia?

Ga naar afdeling MDL

Label