Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Golimumab (Simponi®)
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Golimumab (Simponi®)

Inleiding
Samen met uw behandelend maag-, darm-, leverarts (MDL-arts) heeft u besloten om met golimumab (=Simponi®) te starten. Hierbij willen wij u informatie geven over dit geneesmiddel.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan uw behandelend MDL-arts, verpleegkundig specialist MDL of apotheker.

Deze folder is geen vervanging van de bijsluiter.

Algemeen
Tot nu toe is de oorzaak van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa onbekend. Elke behandeling van deze ziekten met medicijnen is gericht op het onderdrukken van de ontstekingsactiviteit. Dit leidt tot vermindering van klachten en verkleint de kans op de complicaties die zich bij deze ziekten kunnen voordoen. De ziekte geneest niet definitief door de behandeling. Na het verminderen of stoppen van deze medicijnen, kunnen de klachten weer terugkomen.

Hoe werkt golimumab?
Golimumab is gemaakt van menselijke eiwitten en blokkeert de effecten van Tumor Necrosis Factor alfa (TNFalfa). TNF is een normaal voorkomend ontstekingseiwit in het menselijk lichaam. Het speelt een belangrijke rol bij het activeren van het ontstekingsproces bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Golimumab remt het ontstekingsproces, waardoor de klachten verminderen. Dit middel heeft meestal binnen enkele weken effect.

Onderzoek
Voor u start met golimumab, laat uw behandelend MDL-arts of verpleegkundig specialist MDL een röntgenfoto van uw longen maken en een Mantouxtest (huidtest) uitvoeren. Dit gebeurt om een eventueel eerder contact met tuberculose op te sporen. Wanneer u contact met tbc heeft gehad, zijn er vóór toediening van golimumab voorzorgsmaat- regelen nodig. Ook krijgt u een bloedonderzoek om uit te sluiten dat u hepatitis B of C heeft, om vast te stellen of u ooit waterpokken heeft gehad en om nogmaals te controleren of u contact heeft gehad met tbc.

Hoe gebruikt u golimumab?
Golimumab wordt toegediend via onderhuidse injecties. De toediening kent een startdosering en een onderhoudsdosering. Deze injecties kunt u uzelf toedienen of u kunt dit overlaten aan uw partner, een huisgenoot of professionele hulpverleners. Om te leren injecteren, krijgt u een afspraak bij de verpleegkundig specialist MDL.

Golimumab moet worden bewaard in de koelkast. Bewaar dit middel echter niet in het diepvriesvak en bij voorkeur ook niet in de deur van de koelkast; door het openen en sluiten van de deur kunnen de eiwitten kapot slaan.

Mogelijke bijwerkingen
De volgende bijwerkingen komen regelmatig voor:

 • Pijn en/of huidreacties op de plaats van de injectie;
 • nfecties, vooral verkoudheid en voorhoofdsholteontstekingen;
 • Hoofdpijn, duizeligheid;
 • Misselijkheid, diarree;
 • Hoesten, keelpijn;
 • Moeheid;
 • Koorts.

De volgende bijwerkingen komen soms voor:

 • Angst, depressie, slaperig gevoel, moeite met slapen;
 • Smaakverstoringen;
 • Gezichtsproblemen, oogontsteking;
 • Oorproblemen;
 • Astma, kortademigheid;
 • Spierzwakte.

De volgende bijwerkingen komen zelden voor:

 • Ernstige infecties. Mocht u klachten krijgen die op een ernstige infectie kunnen wijzen, zoals hoge koorts, hoesten en forse benauwdheid, neem dan contact op met uw MDL-arts.
 • Stoornissen in de aanmaak van uw bloedcellen. Uw bloed wordt hier regelmatig op gecontroleerd.
 • Bij patiënten met hartfalen kan tijdens het gebruik van anti-TNF blokkerende middelen verergering van het hartfalen optreden.

Vaccinaties
Vaccinaties met een verzwakt levend vaccin worden afgeraden. De griepprik kunt u wel gewoon halen. Wanneer u overweegt om vaccinaties te halen, dan kunt u het beste vooraf met uw MDL-arts of verpleegkundig specialist overleggen welke wel en welke niet zijn toegestaan.

Zwangerschap en borstvoeding
Overleg wanneer u een zwangerschapswens heeft, met uw behandelend MDL-arts of verpleegkundig specialist MDL.

Vakantie
Als u overweegt op vakantie te gaan naar een tropisch land of een land waar veel besmettelijke ziekten voorkomen, dan is het verstandig dit van tevoren te bespreken met uw MDL-arts of verpleegkundig specialist MDL. U bent door het gebruik van golimumab namelijk gevoeliger voor infecties.

Operatie
Als u een operatie moet ondergaan, meldt dit dan van tevoren bij uw behandelend arts. Mogelijk moet u enkele injecties overslaan.

Algemene tips

 • Houd u aan de voorgeschreven dosis en verander deze nooit zelf.
 • Stop liever niet zelf met de behandeling. Als u last heeft van bijwerkingen, overleg altijd eerst met uw behandelend MDL-arts of verpleegkundig specialist MDL.
 • Heeft u vragen over uw medicijnen, raadpleeg dan uw apotheker. Stelt deze een aanpassing van uw medicatie voor, bespreek dit dan eerst met uw MDL-arts of verpleegkundig specialist MDL.
 • Wilt u eerder dan gepland uw behandelend arts of verpleegkundig specialist MDL spreken? Maak dan een afspraak met de polikliniek MDL voor een telefonisch overleg.
 • U kunt ook mailen met de verpleegkundig specialist MDL: npmdl@amphia.nl. Vermeld hierbij altijd uw geboortedatum of patiëntennummer.

Tot slot

 • Heeft u andere klachten, neem dan contact op met uw huisarts. Hij kan indien nodig overleggen met uw behandelend arts.
 • Zijn uw problemen of vragen niet dringend, overleg deze dan met uw behandelend arts of verpleegkundig specialist tijdens uw volgende controlebezoek.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist.

Polikliniek Interne geneeskunde: Locatie Molengracht
T: (076) 595 50 71 (maandag tot en met vrijdag)
E: npmdl@amphia.nl

Meer lezen over maag-, darm- en leverziekten in Amphia?

Ga naar afdeling MDL

Label