Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Infliximab Maag Darm en Leverziekten
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Infliximab Maag Darm en Leverziekten

Inleiding
Samen met uw behandelend MDL-arts is besloten om met infliximab te gaan starten. Hierbij willen wij u informatie geven over dit geneesmiddel. Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u deze aan uw behandelend arts, verpleegkundig specialist MDL of apotheker stellen.

Deze folder is geen vervanging van de bijsluiter.

Hoe werkt infliximab?
Tumor necrosis factor (TNF) is een normaal voorkomend ontstekingseiwit in het menselijk lichaam. Dit ontstekingseiwit speelt een belangrijke rol bij het ontstekingsproces bij de Ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Met infliximab wordt dit eiwit geblokkeerd, zodat het ontstekingsproces wordt geremd en de klachten kunnen verminderen. Infliximab is opgebouwd uit menselijk en dierlijk eiwit.

Onderzoek
Voor de start met infliximab zal uw behandelend MDL-arts of verpleegkundig specialist MDL een röntgenfoto van uw longen laten maken en een Mantoux-test (huidtest) laten uitvoeren. Dit om een eventueel eerder contact met tuberculose op het spoor te komen. Mocht er eerder contact met de TBC geweest zijn, dan dienen er voor toediening van infliximab voorzorgsmaatregelen genomen te worden. Tevens wordt er aanvullend bloedonderzoek gedaan.

Hoe gebruikt u infliximab?
U krijgt het toegediend via uw bloedvaten d.m.v. een infuus in uw arm. U wordt daarvoor een aantal uur opgenomen op de dagbehandeling. De dosering wordt bepaald aan de hand van uw lichaamsgewicht. Het inlopen van het infuus duurt 2 uur. Hierna moet u nog enige tijd op de afdeling blijven ter controle van mogelijke reacties. Als alles goed blijft, mag u 1 tot 2 uur na het infuus weer naar huis.

Hoe vaak krijgt u een infuus?
U krijgt regelmatig een infuus. Uw tweede infuus ontvangt u twee weken na het eerste infuus. Na 4 weken ontvangt u het derde infuus. Daarna krijgt u iedere 8 weken een infuus. Soms zal uw arts besluiten hiervan af te wijken. Dit zal in overleg met u gebeuren.

Bijwerkingen
De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen;

 • Allergische reacties, zoals huiduitslag, duizeligheid en kortademigheid, direct na of nog tijdens het infuus. Mocht u klachten hebben, meldt dit dan direct aan de verpleegkundige.
 • Er is een grotere kans op infecties. Mocht u klachten krijgen die wijzen op een ernstige infectie zoals hoesten, koorts, forse benauwdheid of pijn bij plassen, dan is het belangrijk om contact op te nemen met uw MDL-arts of verpleegkundig specialist MDL. Indien u een infectie heeft, zal eerst overleg moeten plaatsvinden of het infuus wel door mag gaan.
 • Huidreacties, jeuk.
 • Misselijkheid en buikpijn.
 • Stoornissen in de leverfunctie en bloedcellen.

De volgende bijwerkingen komen zelden voor:

 • Ernstige infecties. Mocht u klachten krijgen die op een ernstige infectie kunnen wijzen, zoals hoge koorts, hoesten, forse benauwdheid, dan is het belangrijk om contact op te nemen met een MDL- arts of verpleegkundig specialist MDL.
 • Stoornissen in de aanmaak van uw bloed-cellen; uw bloed wordt hierop regelmatig gecontroleerd.
 • Bij patiënten met hartfalen kan tijdens het gebruik van anti-TNF blokkerende middelen verergering van het hartfalen optreden.

Vaccinaties
Vaccinaties met een levend vaccin worden afgeraden. Uw arts of apotheker kan u hierin adviseren. De griepprik kunt u wel gewoon halen.

Zwangerschap en borstvoeding
Overleg indien u een zwangerschapswens heeft met uw behandelend arts of verpleegkundig specialist MDL.

Aanvullend
Als u overweegt op vakantie te gaan naar tropische landen of landen waar veel besmettelijke ziekten voorkomen, is het verstandig dit van te voren te bespreken met uw MDL- arts of verpleegkundig specialist MDL. U bent door het gebruik van infliximab gevoeliger voor infecties.

Indien u een operatie moet ondergaan, dient u dit tevoren te melden bij uw behandelend arts.

Algemene tips

 • Houdt u zich aan de voorgeschreven dosis en verander deze nooit op eigen initiatief;
 • Stop liever niet zelf met de behandeling. Als u last heeft van bijwerkingen, overleg altijd eerst met uw behandelend MDL-arts of verpleegkundig specialist MDL.
 • Heeft u vragen over uw medicijnen, raadpleeg uw apotheker. Stelt deze aanpassing van uw medicatie voor, dient u dit eerst te bespreken met uw MDL arts of verpleeg-kundig specialist MDL.
 • Wilt u eerder dan gepland uw behandelend arts of verpleegkundig specialist MDL spreken, maak dan een afspraak met de poli- kliniek MDL voor een telefonisch overleg.
 • U kunt ook mailen met de verpleegkundig specialist MDL: npmdl@amphia.nl. Meld hierbij dan altijd uw geboortedatum of patiëntennummer.

Tot slot

 • Heeft u andere klachten, neem dan contact op met uw huisarts. De huisarts kan zonodig met uw behandelend arts overleggen.
 • Zijn uw problemen of vragen niet dringend, overleg deze dan met uw behandelend arts of verpleegkundig specialist MDL tijdens uw controlebezoek.

Telefoonnummer polikliniek; maag-, darmleverziekten
Locatie Molengracht

Telefoonnummer: (076) 595 50 71 (maandag tot en met vrijdag)

Meer lezen over maag-, darm- en leverziekten in Amphia?

Ga naar afdeling MDL

Label