Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Sigmoïdoscopie met roesje
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Sigmoïdoscopie met roesje

Sigmoïdoscopie

met roesje

Inleiding
Binnenkort wordt u in Amphia verwacht voor een sigmoïdoscopie. In deze folder geven we u belangrijke informatie over het onderzoek en over de voorbereidingen die u hiervoor dient te treffen. Ook leest u wat u op de dag van het onderzoek en na afloop kunt verwachten.

Wat is een sigmoïdoscopie?
Door middel van een sigmoïdoscopie wordt het slijmvlies (de binnen-bekleding) van uw endeldarm en het laatste deel van uw dikke darm bekeken (totaal ongeveer 50 cm lang). Het onderzoek gebeurt met een flexibele slang (endoscoop) waarvan de tip bestuurbaar is. Aan het uiteinde van de slang zit een lampje dat de binnenkant van uw darm verlicht en een kleine camera waardoor het onderzoek op een monitor te volgen is.

Het onderzoek
Tijdens het onderzoek kunnen kleine ingrepen plaatsvinden, bijvoorbeeld het verwijderen van een poliep. Dit is niet pijnlijk, maar kan soms wel wat bloedverlies geven. Het afgenomen weefsel wordt voor verder onderzoek (kweek/microscopie) opgevangen. Het onderzoek duurt 15 tot 30 minuten, afhankelijk van de noodzaak om poliepen te verwijderen. Het onderzoek wordt verricht door een maag-darmleverarts, internist of chirurg.

Het is het beste als u zich tijdens het onderzoek probeert te ontspannen. De verpleegkundige zal u hiervoor aanwijzingen geven. De arts zal tijdens het onderzoek wat lucht in uw darm blazen. Dit kan een vol gevoel geven en krampen veroorzaken. Mocht u windjes moeten laten tijdens het onderzoek dan is dat heel gewoon. Het zal u alleen maar opluchten. Mocht u pijn hebben, aarzelt u dan niet dit tegen de verpleegkundige en/of de arts te zeggen.

Een roesje - belangrijke informatie!
Een roesje werkt ontspannend. U bent zich hierdoor minder bewust van de dingen die er om u heen gebeuren. Het is geen narcose. Door het roesje kunt u tijdelijk vergeetachtig of suf worden. U mag 24 uur lang geen machines bedienen en belangrijke beslissingen nemen raden wij af. U mag op de dag van het onderzoek geen alcohol gebruiken. Als u een roesje krijgt is het volgende van groot belang om het onderzoek door te kunnen laten gaan: Nuchter zijn: u mag minimaal 3 uur vóór het onderzoek niet meer eten of drinken.
 

U mag na een 'roesje' zelf 24 uur lang niet aan het verkeer deelnemen. U mag dus alleen onder begeleiding van een volwassene naar huis. Uw begeleider krijgt een telefoontje als het onderzoek is beëindigd. De verpleegkundige geeft een tijd door hoe laat u opgehaald mag worden. De begeleider mag dan plaatsnemen in ontvangstruimte 6. Gebruik maken van het openbaar vervoer of taxi is ook NIET TOEGESTAAN zonder begeleiding. Heeft u geen begeleiding geregeld, dan kan het onderzoek NIET plaatsvinden!

Belangrijke instructies voor het onderzoek
Om de dikke darm van binnen goed te kunnen bekijken moet deze helemaal schoon zijn. Dit zult u in de dagen voorafgaand aan het onderzoek zelf thuis moeten doen. Als u moet voorbereiden met een laxeermiddel thuis vindt u bij de afspraak een apart laxeerschema. Het kan ook gebeuren dat uw arts heeft afgesproken dat u thuis niet hoeft te laxeren, u wordt dan voorbereid met behulp van een klysma (spoeling via de anus) op de dagbehandeling

Het is zéér belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt! Als de darm niet goed schoon is kunnen afwijkingen over het hoofd worden gezien. Tevens kan het onderzoek hierdoor langer duren en pijnlijker zijn. Bij ernstige verontreiniging kan de arts zelfs besluiten het onderzoek te staken.
 

Bloedverdunners:
Als u bloedverdunners (antistollingsmedicatie) gebruikt, meld dit dan aan uw behandelend arts. Hij/zij bespreekt met u of en wanneer u moet stoppen met deze medicijnen

 

De dag van het onderzoek
Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij het Endoscopiecentrum route 47. Als u aan de beurt bent wordt u opgehaald door de endoscopie-assistent en naar de onderzoekskamer gebracht.

 

Medicatie wel of niet innemen?

  • Gebruikt u medicatie? Overleg dan met uw arts of u deze op de ochtend van het onderzoek wel of niet mag innemen met een slokje water.

  • Bent u diabetespatiënt? Bespreek met uw arts of en hoe u het gebruik van tabletten of insulinedosering moet aanpassen.

Na het onderzoek
Na het onderzoek kunt u het best proberen de ingeblazen lucht kwijt te raken. Winderigheid is normaal en helpt een gevoel van kramp te laten verdwijnen. De krampen en eventuele pijn verdwijnen meestal binnen enkele uren.

Uitslag van het onderzoek
U krijgt na het onderzoek een voorlopige uitslag. Mocht er materiaal (weefsel) bij u zijn afgenomen, dan duurt het enkele dagen eer de uitslag daarvan bekend is. Zowel de definitieve uitslag van het onderzoek, als van het afgenomen materiaal, hoort u: 

  • Als u via de huisarts bent verwezen, via uw huisarts.
  • Als u via de specialist bent verwezen, van de specialist op de polikliniek.
  • Als u bent opgenomen, van uw behandelend arts.

Mogelijke complicaties
Een sigmoïdoscopie is een veilig onderzoek. Complicaties komen niet vaak voor (in minder dan 1% van het aantal onderzoeken). Complicaties die kunnen optreden zijn bloedingen of een scheurtje in de darm (perforatie). Deze complicaties kunnen vooral optreden na het verwijderen van poliepen. In enkele gevallen kan een complicatie leiden tot een ziekenhuisopname en soms tot een operatie.

Wij willen vragen alert te zijn en direct contact met het Endoscopiecentrum op te nemen in geval van:

  • Toenemende buikpijn
  • Koorts
  • Voortdurend bloedverlies (na een biopt is het normaal dat u een klein beetje bloed verliest)

Contact
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze informatie of bent u verhinderd? Neem contact op met het Endoscopiecentrum:
T 076 595 5071
 

Buiten kantooruren kunt u met spoedvragen de Spoedeisende Hulp bellen: T 076-595404

 

Meer lezen over maag-, darm- en leverziekten in Amphia?

Ga naar afdeling MDL

Label