Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Thoracoscopie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Thoracoscopie

Inleiding
Binnenkort wordt u in ons ziekenhuis opgenomen voor een thoracoscopie. In deze folder wordt dit onderzoek uitgelegd. Bovendien wordt geschreven wat u voorafgaande aan het onderzoek moet doen en laten en hoe u zelf het beste aan het onderzoek kunt meewerken.

Wat is een thoracoscopie?
Bij een thoracoscopie kan de longarts de buitenkant van de long en de binnenkant van de borstwand bekijken. De arts die het onderzoek uitvoert kan ook stukjes weefsel weghalen voor onderzoek. Dit weghalen van weefselstukjes (biopsie) kan voor een korte tijd pijnlijk zijn. Deze ingreep vindt plaats op de operatiekamer.

Voorbereiding
Nuchter zijn

 • Komt u 's ochtends voor het onderzoek? Dan mag u op de dag van het onderzoek vanaf 12 uur 's nachts niets meer eten, drinken of roken.
 • Komt u na 13:00 uur voor het onderzoek? Dan mag u 's ochtends een licht ontbijt (2 droge beschuiten en koffie of thee). Daarna mag u niets meer eten, drinken of roken.

Geneesmiddelen

Gebruikt u bloedverdunners? Als u bloedverdunners (antistollingsmedicatie) gebruikt, meld dit dan aan uw behandelend arts. Hij/zij bespreekt met u of en wanneer u moet stoppen met deze medicijnen.

Uw overige medicatie mag u innemen met een klein slokje water.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?
De arts bepaalt vooraf samen met u of u een slaapmiddel ('roesje') krijgt toegediend gedurende het onderzoek. Een roesje is geen narcose, u bent zich alleen wat minder bewust van de dingen die er om u heen gebeuren.

Op de verpleegafdeling krijgt u een infuus. Afhankelijk van de te verrichte handelingen krijgt u via het infuus morfine toegediend. Vervolgens wordt u in bed naar de operatie kamer gebracht. Hier wordt gevraagd of u op u zij wilt gaan liggen. Tijdens het onderzoek wordt u hartslag, bloeddruk en het zuurstofgehalte in het bloed gemonitord. De huid wordt ontsmet en afgedekt met een steriele doek. De arts geeft een plaatselijke verdoving.

Vervolgens wordt er een klein sneetje in de huid gemaakt van 2 tot 3 centimeter. Een kijkertje wordt naar binnen gebracht. Via dit kijkertje kan de arts de buitenkant van de long en de binnenkant van de borstwand bekijken.

Na het onderzoek wordt het kijkertje verwijderd en een dunne slang (drain) achtergelaten om de long weer te laten ontplooien. Deze drain wordt vastgehecht aan de huid.
Het ontstane wondje wordt afgeplakt met een pleister. De drain wordt op de afdeling aangesloten op een zuigpomp.
Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

Is het onderzoek pijnlijk?
Het onderzoek kan, ondanks de verdoving, pijnlijk zijn. Dit is afhankelijk van de behandeling die de arts met u heeft afgesproken. Het is het beste als u zich tijdens het onderzoek probeert te ontspannen. De verpleegkundige zal u hiervoor aanwijzingen geven.

Na afloop
Na het onderzoek kunt u nog enkele uren pijn hebben, u kunt hier pijnstilling voor krijgen.

Na het onderzoek wordt een longfoto gemaakt. Aan de hand van deze foto bepaalt de longarts of de drain verwijderd kan worden.

Het is noodzakelijk dat u na het onderzoek 3 tot 4 dagen in het ziekenhuis blijft.

De uitslag
De uitslag van laboratoriumonderzoek is na circa een week beschikbaar.
U hoort de definitieve uitslag van uw arts op de polikliniek.
Als u bent opgenomen, hoort u de definitieve uitslag van uw behandelend arts op de verpleegafdeling.

Mogelijke complicaties
Bij elke ingreep kunnen complicaties optreden. Zo bestaat er een kans op koorts en wondinfectie op de plaats van de drainopening. Tevens kan er de eerste dagen na de ingreep enige luchtlekkage bestaan, waarbij de lucht via de drain wordt afgevoerd. Een enkele keer kan deze luchtlekkage soms meer dan een week aanhouden. Dit is een vervelende, maar geen ernstige complicatie.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist.

Longgeneeskunde:

 • Locatie Molengracht:
  ​T (076) 595 30 30

Buiten kantooruren kunt u bellen naar:

 • Spoedeisende Hulp:
  ​T (076) 595 50 00

Wilt u niet vergeten:

 • Een eventuele aanvraag van de specialist mee te nemen.
 • Onderstaande vragen te beantwoorden.
 • Deze folder mee te nemen op de dag van het onderzoek.

Mocht u verhinderd zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelij doorgeven aan het Endoscopiecentrum? Wij kunnen uw plaats dan voor een andere patiënt gebruiken!

Vragen

 • Gebruikt u bloedverdunnende geneesmiddelen zoals aspirine, acetosal, plavix, sintrom (acenocoumarol) of marcoumar (fenprocoumon), acetylsalicylzuur of ascal?
  Ja / Nee
 • Heeft u problemen met uw bloedstolling (blauwe plekken, nabloeding bij de tandarts etcetera)?
  ​Ja / Nee

Meer lezen over maag-, darm- en leverziekten in Amphia?

Ga naar afdeling MDL

Label