Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Thoraxdrain plaatsen
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Thoraxdrain plaatsen

Inleiding
Binnenkort wordt er bij u een thoraxdrain geplaatst. In deze folder wordt deze behandeling uitgelegd. Bovendien wordt beschreven hoe u zelf het beste aan de behandeling kunt meewerken.

Waarom krijgt u een thoraxdrain?
De longen zijn omgeven door twee longvliezen (pleurabladen). Bij een klaplong is er een gaatje ontstaan in de long waardoor er zich een hoeveelheid lucht ophoopt tussen de longvliezen. Hierdoor zakt de long in elkaar.

Een thoraxdrain is een slangetje dat via de huid in de borstkas wordt gebracht. Via het slangetje wordt de lucht uit de borstholte gehaald.

Deze ingreep vindt plaats op het Endoscopiecentrum. De verdere behandeling verloopt op de verpleegafdeling.

Voorbereiding
U kunt gewoon eten en drinken op de dag van de ingreep.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?
U wordt met uw bed van de verpleegafdeling naar de afdeling punctie en endoscopie gebracht. Nadat u uw bovenkleding heeft uitgetrokken, gaat u op de zij of rug op de onderzoekstafel liggen. De arts zoekt de plaats op waar geprikt gaat worden. De huid wordt gedesinfecteerd met chloorhexidine.

De huid, de spierlaag en het longvlies worden door middel van een injectie met een dunne naald plaatselijk verdoofd. Uw borstkas wordt afgedekt met een steriele doek.

De arts maakt een kleine snede in de huid. De drain wordt met enige druk in de holte tussen de twee longvliezen (pleuraholte) ingebracht.

De drain wordt vastgehecht aan de huid om te voorkomen dat deze verschuift. Het inbrengen van de drain duurt ongeveer 30 minuten.

De drain wordt aangesloten op een pomp die naast uw bed hangt. Hierdoor wordt de lucht tussen uw longvliezen afgezogen. De long kan zich nu weer gaan ontplooien.

Afhankelijk van uw lichamelijke conditie mag u uit bed. Uw bewegingsruimte is beperkt door de lengte van de slang.

Is de behandeling pijnlijk?
De ingreep is niet pijnlijk, de verdoving geeft een brandend gevoel en dit wordt als licht pijnlijk ervaren. De druk die wordt uitgeoefend om de drain te plaatsen is onaangenaam.

Na afloop
Na de behandeling wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling. U blijft opgenomen totdat de long zich goed ontplooid heeft.
De drain wordt dan op de verpleegafdeling verwijderd.

U kunt naar huis als er geen verdere behandeling nodig is.

Wanneer contact opnemen
Als u thuis last krijgt van kortademigheid, neem dan contact op met het ziekenhuis.

Vragen

 • Gebruikt u bloedverdunnende geneesmiddelen zoals aspirine, acetosal, plavix, sintrom (acenocoumarol) of marcoumar (fenprocoumon), acetylsalicylzuur of ascal?
  Ja / Nee
 • Heeft u problemen met uw bloedstolling (blauwe plekken, nabloeding bij de tandarts etcetera)?
  ​​Ja / Nee

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist.

Longgeneeskunde:

 • Amphia Breda:
  T (076) 595 30 20
 • Amphia Oosterhout:
  ​T (0162) 32 70 53

Buiten kantooruren kunt u bellen naar:

 • Spoedeisende Hulp:
  ​T (076) 595 50 00

Meer lezen over maag-, darm- en leverziekten in Amphia?

Ga naar afdeling MDL

Label