Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Immunoglobulinekuur opname
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Immunoglobulinekuur opname

Inleiding
Binnenkort wordt u op één van de verpleegafdelingen van het Amphia Ziekenhuis opgenomen voor een Immunoglobulinekuur (Nanogam of Kiovig,)

Een Immunoglobulinekuur wordt toegepast bij patiënten met neurologische klachten of een neurologische aandoening, zoals Multiple Sclerose, Guillain Barre, CIDP (Chronische Inflammatoire Demyeliniserende Polyradiculoneuropathie).

Indien u de folder voorafgaand aan de opname heeft gekregen, neemt u de folder dan mee bij uw opname in het ziekenhuis. De verpleegkundige zal de gegevens van de afdeling op de achterzijde noteren zodat u thuis het telefoonnummer bij de hand heeft.

Beschrijving van de kuur
Een Immunoglobulinekuur is een medicijnbehandeling via het infuus, met Nanogam of KIovig . Immunoglobuline is een deel van het menselijk plasma, het is een eiwit dat wordt geronnen uit donorbloed.

Immunoglobuline is een medicijn waarmee opkomende nieuwe neurologische klachten kunnen worden behandeld en waarbij de toename van klachten kan worden tegengegaan. Immunoglobuline heeft bij toename van de ziekte een gunstige invloed op de nieuw ontstane klachten. Het kan zijn dat u gedurende de opname al vermindering van de klachten ervaart.

De bijwerkingen na de kuur zijn gering en van voorbijgaande aard, waardoor het mogelijk is om de kuur te herhalen bij toename van de bestaande klachten en/of het ontstaan van nieuwe klachten.

De dosering en de duur van de kuur worden bepaald door uw neuroloog. Dat kan 3 of 5 dagen aaneengesloten zijn met een dagelijkse medicatietoediening via het infuus.

Bij sommige patiënten adviseert de neuroloog ook wel om gedurende een aantal maanden, maandelijks 1 dag Immunoglobuline toe te dienen via het infuus. Tijdens de kuur kunt u in het ziekenhuis verblijven, maar u kan er ook voor kiezen de behandeling poliklinisch te ondergaan.

Voorbereiding

  • De dag van de opname mag u gewoon eten en drinken, u hoeft niet nuchter te zijn.
  • Het is aan te raden om de medicatie die u thuis gebruikt, mee te nemen.
  • Maakt u thuis gebruik van speciale hulpmiddelen neem die dan mee tijdens de opname.

Opname
Op de dag van de opname meldt u zich bij de receptie, een gastvrouw van het ziekenhuis begeleidt u daarna naar de betreffende afdeling. Één van de verpleegkundigen van de afdeling heet u welkom. Hij of zij voert een opnamegesprek met u, er wordt u gevraagd een telefoonnummer van een contactpersoon door te geven. Van de verpleegkundige ontvangt u een logboek. Hierin wordt genoteerd welke medicatie u gebruikt en eventuele bijwerkingen of bijzonderheden tijdens of na de medicatietoediening worden vermeld. Dit logboek gelieve bij elke behandeling met Immunoglobuline mee te nemen.

Behandeling en controles
Na het opnamegesprek wordt bij u een infuusnaald ingebracht.

Dagelijks, voordat de medicijnen worden toegediend verricht de verpleegkundige van de afdeling nog enkele controles: de bloeddruk wordt gemeten, de temperatuur en de hartslag worden opgenomen.

Nadat het infuus is ingebracht en de controles zijn gedaan, worden de medicijnen toegediend via een infuuslijn. De ervaring leert dat het voor u prettig kan zijn, om tijdens het inlopen van de medicijnen op bed te gaan liggen.

Het kan zijn dat u tijdens of kort na het toedienen van de Immunoglobuline, last krijgt van bijwerkingen van de medicijnen. De mogelijke bijwerkingen zijn: rillingen, hoofdpijn, misselijkheid en soms braken. Indien u last heeft van bijwerkingen geef dit dan direct door aan de verpleegkundige van de afdeling, zij/hij kan dan contact opnemen met de behandelend neuroloog.

Als alle medicijnen zijn ingelopen en het infuus-systeem is doorgespoeld, wordt het infuussysteem afgekoppeld.Er wordt een speciaal dopje op de infuusnaald aangesloten. Eventueel wordt er om de infuusnaald een verband gewikkeld. Aan het einde van de kuur wordt de infuusnaald verwijderd.

Nazorg
Wij raden u aan, om na het toedienen van de medicijnen nog een half uur rustig aan te doen. Indien u zich na deze periode goed voelt kunt u de dagelijkse activiteiten weer hervatten. Afhankelijk van wat er tussen u en de neuroloog is afgesproken, blijft u opgenomen of gaat u naar huis.

Problemen thuis
Indien u naar huis bent gegaan en u ondervindt hinder of pijn aan de infuusnaald, dan kunt u het beste telefonisch contact opnemen met de afdeling waar u opgenomen bent (zie achterzijde van de folder). Mocht u thuis bijwerkingen ervaren, noteer dit in uw logboek en geef dit door aan de verpleegkundige voorafgaand aan de volgende medicijntoediening.

Controleafspraak
Wanneer de gehele kuur achter de rug is kunt u met ontslag. Maak bij ontslag een controleafspraak bij uw neuroloog. De controleafspraak dient plaats te vinden twee tot drie maanden na de behandeling.

Leefregels
Leefregels na de kuur zijn er eigenlijk niet.

  • In verband met uw veiligheid raden wij u aan niet alleen met de auto naar huis te rijden.
  • Het kan zijn dat u zich de eerste dagen na de kuur nog wat vermoeid voelt.

Gespecialiseerd verpleegkundige
Er is een mogelijkheid om gedurende de opname contact op te nemen met een gespecialiseerd MS-verpleegkundige. Deze gespecialiseerd verpleegkundige kunt u telefonisch bereiken via telefoonnummer 076 595 30 78, waarna ze met u een afspraak maakt voor een gesprek. U kunt ook de verpleegkundige van de afdeling vragen om voor u een afspraak te maken.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan aan de verpleegkundige op de afdeling of aan de gespecialiseerd verpleegkundige. U kunt ook bellen met uw vragen.

De gespecialiseerd verpleegkundige is bereikbaar via telefoonnummer: (076) 595 30 78. Of via e-mail: MScentrum@amphia.nl

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het MS centrum: www.amphia.nl/ms

Meer lezen over neurologie bij Amphia?

Ga naar afdeling Neurologie

Label