Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Logboek bij gebruik van Gilenya
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Logboek bij gebruik van Gilenya

Neurologie

Inleiding
Uw behandelend arts zal, in overleg met u, zorgen voor een zo goed mogelijke behandeling met Gilenya. Om u zo goed mogelijk te begeleiden is het belangrijk dat u uw arts en verpleegkundigen goed informeert over uw situatie. Dit logboekje is daarbij een handig hulpmiddel. Belangrijke informatie, zowel voor uzelf als voor uw zorgverleners, kunt u hierin vastleggen. Het logboekje is zo ingedeeld dat u in weinig tijd veel nuttige gegevens kunt vastleggen.

Het gebruik van een logboek is nodig om op een overzichtelijke manier informatie voorhanden te hebben over:

  • Gegevens ziekenhuis en betrokken zorgverleners
  • Medische gegevens en behandelingsadvies
  • Het gebruikte medicijn
  • Eventuele bijwerkingen
  • Eventuele infecties, antibioticagebruik en overige medicatie

Met de gegevens die u in dit logboek invult, brengt u uw behandelend arts goed op de hoogte van het beloop van de behandeling. De in het logboek genoteerde gegevens helpen uw behandelend arts aanpassingen te maken als dat nodig is en zo de voor u optimale behandeling vast te stellen.

U doet er goed aan uw logboek dagelijks in te vullen, zodat er geen informatie verloren gaat.

Neem uw logboek mee bij elk bezoek dat u brengt aan de behandelend arts en bij eventuele ziekenhuisopname.

Logboek

Hier onder vind u de download link voor het logboek welke u zelf kan uitprinten en invullen.

Meer lezen over neurologie bij Amphia?

Ga naar afdeling Neurologie

Label