Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Methylprednisolon behandelingskuur opname
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Methylprednisolon behandelingskuur opname

Opname voor een Methylprednisolon behandelingskuur

Inleiding
Binnenkort wordt u op één van de verpleegafdelingen van het Amphia Ziekenhuis opgenomen voor een Methylprednisolon behandelingskuur.

Een Methylprednisolon behandelingskuur wordt voorgeschreven bij patiënten met neurologische klachten of een neurologische aandoening, zoals Multiple Sclerose.

Neemt u deze folder mee bij uw opname in het ziekenhuis. De verpleegkundige zal de gegevens van de afdeling op de achterzijde noteren zodat u thuis het telefoonnummer bij de hand heeft.

Beschrijving van de behandelingskuur
Een Methylprednisolon behandelingskuur is een infuuskuur, met 250 mg, 500 mg of 1000 mg Methylprednisolon (Prednison).

Methylprednisolon is een middel waarmee opkomende nieuwe neurologische klachten behandeld kunnen worden. Het middel wordt gebruikt om ontstekingsreacties te remmen.

Bijwerkingen
Van Methylprednisolon zijn een aantal bijwerkingen bekend die bij een langdurig gebruik van dit middel voorkomen (zoals botontkalking en een opgezet gelaat). Omdat de infuuskuur Methylprednisolon van korte duur en incidenteel is, zijn de bijwer-kingen van een kuur gering en van voorbijgaande aard. Hierdoor is het ook mogelijk om de kuur te herhalen. Dat kan nodig zijn bij nieuw ontstane klachten maar ook bij toename van al bestaande klachten.

Duur van de kuur
De kuur duurt drie of vijf dagen. De neuroloog heeft voorafgaande aan de opname met u besproken of u dagelijks na de medicatietoediening wel of niet naar huis gaat, om de volgende ochtend weer terug te komen. Het kan ook zijn dat uw klachten van dien aard zijn dat de neuroloog het beter vindt dat u op de verpleegafdeling opgenomen blijft.

Voorbereiding

 • De dag van de opname mag u gewoon eten en drinken, u hoeft niet nuchter te zijn.
 • Het is aan te raden om de medicatie die u thuis gebruikt, mee te nemen.
 • Maakt u thuis gebruik van speciale hulpmiddelen neem die dan mee naar het ziekenhuis.

Opname
Op de dag van de opname, meldt u zich bij de receptie, een gastvrouw van het ziekenhuis begeleidt u naar de betreffende afdeling. De verpleegkundigen ontvangt u op de afdeling en zij/hij voert met u een opnamegesprek. Tijdens dit gesprek wordt u gevraagd het telefoonnummer van een contactpersoon door te geven.

Behandeling en controles
Na het opnamegesprek wordt bij u een infuusnaald ingebracht.

Voordat de medicijnen worden toegediend verricht de verpleegkundige nog enkele controles, zoals:

 • dagelijks opnemen van de temperatuur, de bloeddruk, de hartslag en u wordt gewogen. Gedurende de dagen van de kuur, kan de bloeddruk wat verhoogd zijn.
 • op de eerste en de laatste dag wordt het glucose(=suiker)gehalte geprikt. Dit gebeurt voordat de medicatie gegeven wordt.
 • op de 1e dag: algemeen urineonderzoek.

Nadat het infuus is ingebracht, kunnen de medicijnen worden toegediend via een infuuslijn. Het duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur voordat de totale hoeveelheid vloeistof via het infuus is toegediend. De ervaring leert dat het voor u prettig kan zijn, om gedurende deze periode op bed te liggen.

Mogelijke verschijnselen die u kunt bemerken bij het inlopen van het infuus zijn:

 • een metaalsmaak in de mond (die ook weer verdwijnt zodra de medicijnen zijn ingelopen)
 • misselijkheid
 • maagklachten
 • rood gelaat
 • een opgejaagd gevoel

Na afloop van de kuur verdwijnen deze verschijnselen weer. Indien u last ondervindt van deze verschijnselen geef dit dan door aan de verpleegkundige, zij/hij kan beoordelen of er contact met de neuroloog opgenomen moet worden.

Als alle medicijnen zijn ingelopen en het infuussysteem is doorgespoeld, wordt het infuussysteem afgekoppeld. Hierna krijgt u via de infuusnaald een bloedverdunnend medicijn toegediend ('Heparineslot') zodat de infuusnaald niet verstopt raakt.

Nazorg
Als gevolg van uw klachten en het gebruik van de Methylprednisolon kan uw activiteitenpatroon tijdelijk beïnvloed worden. Wij raden u aan om tijdens de dagen van de kuur meer rust te nemen dan u normaal gewend bent. Afhankelijk van wat ertussen u en de neuroloog is afgesproken, kunt u naar huis om de volgende dag op het afgesproken tijdstip weer terug te komen.

Problemen thuis
Indien u naar huis bent gegaan en u ondervindt hinder of pijn aan de infuusnaald, dan kunt u het beste telefonisch contact opnemen met de afdeling waar u opgenomen bent (zie achterzijde van de folder). Mocht u zich, wanneer u thuis bent niet lekker voelen, neem dan contact op met de afdeling waar u opgenomen bent. U overlegt met de verpleeg-kundige of u terug zult komen naar het ziekenhuis.

Controleafspraak
Wanneer de gehele kuur achter de rug is, kunt u met ontslag. De controleafspraak wordt gemaakt in overleg met de neuroloog. Dit is meestal na twee tot drie maanden.

Leefregels
Leefregels voor na de kuur zijn er eigenlijk niet.

 • In verband met uw veiligheid, raden wij u aan niet alleen met de auto naar huis te rijden.
 • Het kan zijn dat u de eerste dagen na de kuur last heeft van misselijkheid, hoofdpijn of maagklachten. Duurt dit langer dan 3 dagen neemt u dan contact op met uw neuroloog.
 • Ook kan het zijn dat u zich de eerste dagen na de kuur vermoeid voelt.

Gespecialiseerd verpleegkundige
Er is een mogelijkheid om gedurende de opname contact op te nemen met de verpleegkundige voor chronische neurologische aandoeningen. Deze gespecialiseerd verpleegkundige in onder andere MS kunt u telefonisch bereiken via telefoonnummer 076 595 30 78, waarna ze met u een afspraak maakt voor een gesprek. U kunt ook de verpleegkundige van de afdeling vragen om voor u een afspraak te maken.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan aan de verpleegkundige op de afdeling of aan de gespecialiseerd verpleegkundige. U kunt ook bellen met uw vragen. De verpleegkundige voor chronische neurologische aandoeningen is bereikbaar via telefoonnummer:
(076) 595 30 78

Meer lezen over neurologie bij Amphia?

Ga naar afdeling Neurologie

Label