Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

MS centrum
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

MS centrum

Inleiding
Het MS centrum is ontstaan door een samenwerking tussen Amphia en het Revalidatie Centrum Breda.

Belangrijke aandachtspunten van het MS centrum zijn:

 • Snelle doorverwijzing van huisarts naar neuroloog en van neuroloog naar revalidatiearts en andere zorgverleners.
 • Een intensieve samenwerking tussen verschillende zorgverleners (ook buiten de muren van het ziekenhuis en het revalidatiecentrum)
 • Informatievoorziening

Zorgverleners
Het team van zorgverleners bestaat uit:

 • Neurologen met aandachtsgebied MS
 • Revalidatie-arts met aandachtsgebied MS · Verpleegkundig specialist MS
 • MS verpleegkundige

Deze zorgverleners zijn deskundigen op hun vakgebied en op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van MS.

Het MS centrum werkt nauw samen met:

 • Researchverpleegkundige neurologie
 • Uroloog
 • Incontinentie-verpleegkundige
 • Oogarts
 • Internist
 • Seksuoloog

Binnen het MS centrum overleggen de zorgverleners regelmatig over uw persoonlijke situatie en uw behandeling. Zo is er een duidelijke informatieoverdracht en sluiten de behandelingen goed op elkaar aan. Dit overleg wordt een multidisciplinair overleg genoemd (ook wel MDO).

Indien nodig wordt u verwezen naar zorgverleners buiten het MS centrum. Deze zorgverleners worden dan op de hoogte gebracht van uw persoonlijke situatie. U kunt denken aan:

 • Huisarts
 • Thuiszorg-organisaties
 • Behandelpraktijken voor fysiotherapie, ergotherapie en logopedie

Waarvoor kunt u bij het MS centrum terecht?
De dienstverlening van het MS centrum is onderverdeeld in vier pijlers:

1. Diagnostiek
Het stellen van de diagnose MS is moeilijk. Het kan lang duren voordat de diagnose definitief vast staat. In het beginstadium van de ziekte zijn de klachten vaak in wisselende mate aanwezig. Op grond van uw klachten kan de neuroloog besluiten aanvullend onderzoek uit te voeren.

2. Behandeling
Mensen met MS zijn meestal onder behandeling van een neuroloog en/of revalidatiearts. De arts stelt in overleg met u en afhankelijk van uw persoonlijke situatie en mogelijkheden een behandeling voor. De medische behandeling is gericht op het tegengaan van de verschijnselen van de ziekte. MS zelf is niet te genezen. Er zijn wel mogelijkheden om de ziekte af te remmen, een aanval te stoppen of hinderlijke klachten te bestrijden. Er bestaat een revalidatieprogramma gericht op mensen met MS. Als u hiervoor in aanmerking komt, kunt u dit programma volgen in het revalidatiecentrum. Tijdens deze behandeling kunt u te maken krijgen met verschillende behandelaars zoals: fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker, logopedist, diëtist. revalidatietechnisch adviseur en bewegingsagoog. De grilligheid van de ziekte en de diversiteit van de verschillende vormen van MS maakt dat een 'standaard behandeling' niet mogelijk is. Met elke patiënt wordt, in overleg met de behandelend arts en revalidatiearts, individueel een behandelplan afgesproken.

3. Begeleiding
Door de ziekte kunnen er bij u verschillende vragen leven. Bijvoorbeeld vragen over MS en over de gevolgen voor uw dagelijks leven. Bij de verpleegkundig specialist en MS verpleegkundige kunt u terecht met deze vragen. De dagelijkse verzorging, het huishouden, de vervoersmogelijkheden en het gebruik en toediening van medicijnen komen aan bod. Het is ook mogelijk om vragen voor te leggen over het leren omgaan met de aandoening. De verpleegkundig specialist en MS verpleegkundige informeren u over patiëntenverenigingen en hun activiteiten in uw regio.

4. Informatievoorziening
Bij het MS centrum kunt u terecht voor mondelinge en schriftelijk informatie. Er zijn diverse folders en brochures ontwikkeld door het MS centrum. Ook wordt er gebruik gemaakt van materialen van MS verenigingen en de farmaceutische bedrijven. Op de website van het MS centrum staat veel informatie. Daarnaast organiseert het MS centrum samen met diverse andere organisaties regelmatig informatiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten vinden plaats in het Amphia of in het Revalidatiecentrum Breda.

Verwijzing
Om een afspraak te maken bij één van de behandelaars van het MS centrum overlegt u vooraf met uw huisarts of behandelend specialist. Met een verwijsbrief, waarin uw persoonlijke situatie beschreven staat, kunt u een afspraak maken bij het MS centrum. Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met het MS centrum, telefoonnummer (076) 595 30 78.

Bereikbaarheid
De activiteiten van het MS centrum vinden plaats binnen de muren van Amphia en het Revalidatiecentrum Breda.

Bezoekadressen

Amphia:

 • Amphia Breda Molengracht 21, 4818 CK Breda
 • Amphia Oosterhout Pasteurlaan 9, 4901 DH Oosterhout
 • Revalidatiecentrum Breda Brabantlaan 1, 4817 JW Breda

 

Uw neuroloog is:

...................................................................................

Uw revalidatiearts is:

...................................................................................

Uw Verpleegkundig Specialist MS is:

...................................................................................

Uw MS-verpleegkundige is:

...................................................................................

Telefoonnummers
MS centrum (076) 595 30 78
Researchverpleegkundige (076) 595 41 27
Revalidatiecentrum (076) 533 17 00

Polikliniek Revalidatiegeneeskunde:

 • Amphia Breda
  T: (076) 595 30 11
 • Amphia Oosterhout
  ​T: (0162) 32 76 35

E: mscentrum@amphia.nl

Meer lezen over neurologie bij Amphia?

Ga naar afdeling Neurologie

Label