Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Parkinson en autorijden
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Parkinson en autorijden

Parkinson(isme) en autorijden

Welke invloed heeft de ziekte van Parkinson op het autorijden?
De ziekte van Parkinson kan nadelige invloed hebben op het autorijden vanwege lichamelijke en mentale veranderingen die kunnen optreden. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld langzamer reageert in het verkeer, of moeite heeft met het uitvoeren van twee taken tegelijk. Ook kunnen medicijnen uw rijvaardigheid beïnvloeden. De gele sticker op de medicijnverpakking geeft dit aan. Dit betekent niet dat u absoluut geen auto mag rijden, maar wél dat u zelf moet inschatten of u goed en veilig kunt autorijden. Deze verantwoordelijkheid ligt bij u.

Hoe weet ik of ik nog kan autorijden?
De rijgeschiktheid is bij iedere patiënt anders, vanwege uiteenlopende fysieke en mentale vaardigheden. Daarom kan op grond van alleen een ziektediagnose niet bepaald worden of iemand rijgeschikt is. Twijfelt u zelf of uw naasten aan het autorijden, dan is het verstandig om een keuring aan te vragen bij CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). Een groot deel van de patiënten wordt na keuring geschikt bevonden voor een bepaald termijn, maar het komt ook voor dat mensen afgekeurd worden omdat er te veel risico's zijn ontstaan om veilig aan het verkeer te kunnen blijven deelnemen.

Ben ik verplicht om aan CBR te melden dat ik de ziekte van Parkinson heb?
Mensen met de ziekte van Parkinson die een lichamelijke of mentale functiestoornis hebben, moeten vóór de beoordeling van de geschiktheid een rijtest doen met een deskundige van CBR. De maximale geschiktheidstermijn is 5 jaar. Dit staat beschreven in paragraaf 7.4 van de Regeling eisen geschiktheid 2000. In de Nederlandse wegenverkeerswet staat geen duidelijk artikel wat zegt wanneer u een aandoening moet melden bij het CBR. Wel is er een algemeen artikel (artikel 5) dat zegt dat u anderen niet in gevaar mag brengen. U heeft daarmee een morele plicht om te melden dat u Parkinson heeft. Doet u dit niet en veroorzaakt u een ongeval, dan bent u op grond van dit artikel strafbaar.

Stel ik veroorzaak een ongeluk en ik heb niet gemeld dat ik de ziekte van Parkinson heb. Vergoedt mijn verzekering dan de schade?
Verzekeringsmaatschappijen gaan verschillend om met deze regels. Dit hangt dus af van de voorwaarden van de eigen verzekering over melding van de ziekte van Parkinson en autorijden. Kijk dit na of neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

Er zijn twee redenen om een melding te doen bij het CBR:

1. Ik moet mijn rijbewijs vernieuwen en heb de ziekte van Parkinson.
U ontvangt 19 weken voordat uw rijbewijs is een brief van de RDW. Hierin staat beschreven welke stappen u moet ondernemen. Een belangrijk onderdeel voor u is het invullen van de Gezondheidsverklaring. Deze moet u zo snel mogelijk invullen, dit kan digitaal (via website van CBR) óf u kunt een Gezondheidsverklaring op papier invullen. Deze is verkrijgbaar bij het gemeentehuis.

Tip: vraag een nieuw rijbewijs aan minimaal 6 maanden voordat uw huidige rijbewijs verloopt

2. Mijn rijbewijs is geldig maar ik twijfel aan mijn rijgeschiktheid.
Ik wil een keuring aanvragen bij het CBR. Hoe doe ik dat? De aanvraag bij het CBR begint met het invullen van een Gezondheidsverklaring. De snelste manier is om dit digitaal te doen. U kunt op de website van het CBR inloggen met uw DigiD. U kunt ook een Gezondheidsverklaring op papier halen bij uw gemeentehuis. Er zijn kosten verbonden aan de Gezondheidsverklaring.

Hoe verloopt de procedure bij CBR?
1. Vul de Gezondheidsverklaring helemaal in en stuur deze ondertekend terug naar CBR.
2. Voor de beoordeling van uw rijgeschiktheid is altijd een rapport van een neuroloog nodig. CBR zal een neuroloog toewijzen voor de keuring. Dit zal niet uw behandeld neuroloog zijn maar mag wel een neuroloog van Amphia zijn.
3. Wanneer Amphia de keuringspapieren ontvangt van CBR, dan zal de afspraak ingepland worden bij een onafhankelijk neuroloog.
4. Na de keuring rapporteert de neuroloog aan CBR en geeft ook aan hoe lang dit advies geldig is (max. 5 jaar). Aan de keuring zijn kosten verbonden die niet vergoed worden door uw zorgverzekering.
5. Als het keuringsrapport van de neuroloog positief is dan roep CBR u op voor een rijtest. Deze wordt uitgevoerd met een deskundige van het CBR. De rijtest mag in uw eigen auto uitgevoerd worden.
6. De deskundige brengt na de rijtest verslag uit aan de medisch adviseur van CBR. Is de rijtest positief dan stuurt CBR een “Verklaring van Geschiktheid” naar de RDW. U krijgt hiervan en schriftelijk bewijs. Met dit bewijs kunt u een nieuw rijbewijs aanvragen bij uw gemeente. Is de rijtest negatief verlopen dan krijgt u een tweede kans. Bij een uiteindelijk negatief advies moet het rijbewijs ingeleverd worden en wordt deze dus niet verlengd.
7. Bent u het niet eens met de uitspraak van CBR? Dan kunt u een herkeuring aanvragen of een bezwaarschrift indienen.

Meer informatie

Tip: Wilt u een andere auto aanschaffen, overweeg dan een automaat.

Vragen
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de parkinsonpolikliniek.

Contactgegevens Parkinsonpolikliniek
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.30 uur
Polikliniek Neurologie: (076) 595 30 81

Meer lezen over neurologie bij Amphia?

Ga naar afdeling Neurologie

Label