Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Tysabri behandeling
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Tysabri behandeling

Inleiding
Binnenkort wordt u op één van de verpleegafdelingen van het Amphia Ziekenhuis opgenomen voor een vierwekelijkse behandeling met Tysabri. Een behandeling met Tysabri wordt gegeven aan mensen met Multiple Sclerose. Neemt u deze folder mee tijdens uw opname in het ziekenhuis. De verpleegkundige zal de gegevens van de afdeling op de achterzijde noteren zodat u thuis belangrijke telefoonnummers bij de hand heeft.

Beschrijving van de vier-wekelijkse behandeling
Een Tysabri behandeling bestaat uit het toedienen van Tyabri via een infuus. Tysabri is een eiwit dat lijkt op uw eigen anti-lichamen. Het voorkomt dat de immuun T-cellen die de ontstekingen bij MS veroorzaken uw hersenen binnendringen. De immuuncellen kunnen zo de zenuw niet meer beschadigen.

Bijwerkingen
Tysabri kan ook bijwerkingen hebben. Enkele veel voorkomende bijwerkingen zijn:

 • Urineweginfectie
 • Pijnlijke keel, loopneus of verstopte neus
 • Rillen
 • Uitslag met jeuk (galbulten)
 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • Misselijkheid
 • Zich ziek voelen (overgeven)
 • Gewrichtspijn
 • Koorts
 • Vermoeidheid

Soms kan er ook een allergische reactie optreden. Een zelden voorkomende bijwerking is een ongebruikelijke infectie of een zeldzame herseninfectie (PML). Uw neuroloog zal u hierover meer informatie geven.

Duur van de behandeling
Tysabri wordt elke 4 weken via een infuus toegediend. Het duurt ongeveer 1 à 1½ uur voordat alle medicijnen zijn ingelopen. Tijdens of vlak na de toediening kunnen allergische reacties optreden. Daarom vinden er diverse controles plaats. De Tysabri behandeling gaat door zolang u en uw neuroloog van mening zijn dat de behandeling zinvol is.

Voorbereiding

 • De dag van de opname mag u gewoon eten en drinken, u hoeft niet nuchter te zijn.
 • Het is aan te raden om de medicatie die u thuis gebruikt, mee te nemen.
 • Maakt u thuis gebruik van speciale hulpmiddelen neem die dan mee naar het ziekenhuis.
 • Neemt u het logboek van de Tysabri behandeling elke keer mee naar het ziekenhuis.

Opname
Op de dag van de opname, meldt u zich bij de receptie, een gastvrouw van het ziekenhuis begeleidt u naar de betreffende afdeling. De verpleegkundigen ontvangt u op de afdeling en zij/hij voert met u een opnamegesprek. Tijdens dit gesprek wordt u gevraagd het telefoonnummer van een contactpersoon door te geven.

Behandeling en controles
Na het opnamegesprek wordt bij u een infuusnaald ingebracht. De neuroloog of arts van de afdeling neemt een zogenoemde EDSS test bij u af. Tijdens het neurologisch onderzoek wordt gekeken naar uw bewegingsmogelijkheden. Voordat de medicijnen worden toegediend verricht de verpleegkundige nog enkele controles, zoals:

 • opnemen van de temperatuur, de bloeddruk, de hartslag, de lengte en het gewicht.
 • bloedafname voor routine-onderzoek.
 • algemeen urineonderzoek.

Nadat het infuus is ingebracht en het resultaat van de onderzoeken van bloed en urine bekend zijn, kan het medicijn worden toegediend via een infuuslijn. Het duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur voordat de totale hoeveelheid vloeistof via het infuus is íngelopen. De ervaring leert dat het voor u prettig kan zijn, om gedurende deze periode op bed te liggen. Tijdens de toediening controleert de verpleegkundige een aantal keren bloeddruk, polsslag en temperatuur.

Indien u last ondervindt van onderstaande klachten/verschijnselen geef dit dan door aan de verpleegkundige. Zij/hij kan beoordelen of er contact met de neuroloog opgenomen moet worden. Alarmsymptomen kunnen zijn:

 • koorts
 • roodheid van de huid,
 • warmte/zwelling van insteekplaats infuus
 • jeuk

Als alle medicijnen zijn ingelopen en het infuus-systeem is doorgespoeld, blijft het infuussysteem nog 1 uur extra aangekoppeld. De verpleegkundige controleert de bloeddruk, de polsslag en de temperatuur.

Nazorg
Na 1 uur na het inlopen van de medicijnen herhaald de verpleegkundige nogmaals de controle van bloeddruk, polsslag en temperatuur. Het infuus systeem kan verwijderd worden als:

 • de controles in orde zijn
 • u geen klachten heeft van misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid of huiduitslag.

De insteekplaats van het infuus wordt afgedekt met een pleister.

Vervolg behandeling en controleafspraak
Wanneer de toediening achter de rug is, kunt u met ontslag. De afspraak voor de volgende Tysabri behandeling wordt gemaakt. Een controleafspraak bij uw neuroloog op de polikliniek is meestal elke 3 maanden.

Problemen thuis
Als u zich thuis niet lekker voelt, neem dan contact op met uw huisarts. De huisarts kan eventueel contact opnemen met de neuroloog.

Leefregels
Leefregels voor na de kuur zijn er eigenlijk niet.

 • In verband met uw veiligheid, raden wij u aan niet alleen met de auto naar huis te rijden.
 • Het zijn dat u zich de eerste dagen na de kuur vermoeid voelt.

Verpleegkundig specialist MS (i.o.) Er is een mogelijkheid om contact op te nemen met de verpleegkundig specialist MS (i.o.). Deze verpleegkundige kunt u telefonisch bereiken via telefoonnummer (076) 595 30 78, waarna ze met u een afspraak maakt voor een gesprek. U kunt ook de verpleegkundige van de afdeling vragen om voor u een afspraak te maken.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan aan de verpleegkundige op de afdeling of aan de verpleegkundig specialist MS (i.o.). U kunt ook bellen met uw vragen. De verpleegkundig specialist MS (i.o.) is bereikbaar via telefoonnummer: (076) 595 30 78.
E-mail: mscentrum@amphia.nl

Meer lezen over neurologie bij Amphia?

Ga naar afdeling Neurologie

Label