Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Bijniermergscan
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Bijniermergscan

I-123 MIBG

Binnenkort wordt u in ons ziekenhuis verwacht voor een Bijniermergscan (I-123 MIBG). Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. In deze folder leest u hoe dit onderzoek verloopt.

Wat is een bijniermergscan?
Dit is een onderzoek van het hele lichaam naar de plaats en activiteit van onder meer tumoren en andere processen in het lichaam.

Voorbereiding
In overleg met uw behandelend specialist moet u stoppen met bepaalde medicijnen, dit wordt bij het maken van de afspraak met u besproken. Ook krijgt u van uw behandelend specialist een recept voor 15 capsules kaliumjodide mee. Dit kunt u ophalen bij de apotheek in de centrale hal van Amphia, locatie Molengracht. Vanaf 1 dag vóór de injectie met de radioactieve vloeistof, gedurende 5 dagen (tot 4 dagen na de injectie), moet u per dag 195 mg kaliumjodide oraal innemen.  Een capsule is 65 mg. U neemt dan 3 capsules dag. Dit is voor de bescherming van de schildklier.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?
U krijgt een injectie in uw arm, waarbij een kleine hoeveelheid van een licht radioactieve vloeistof (I-123 MIBG) wordt toegediend door de nucleair geneeskundige. U merkt van deze stof niets. De vloeistof verspreidt zich door het lichaam en concentreert zich in weefsel of tumoren met specifieke eigenschappen waardoor het stofje tijdelijk in de cellen wordt opgeslagen. Ongeveer 24 uur na de injectie wordt een totale lichaamsscan gemaakt. Tijdens deze foto ligt u op uw rug op een onderzoekstafel. Boven en onder de tafel is een camera geplaatst die de geringe hoeveelheid straling registreert die uw lichaam uitzendt. Gedurende 25 minuten wordt een scan van het hele lichaam gemaakt. Daarna worden uur aanvullend nog detailfoto’s of doorsnedefoto’s (SPECT-CT) gemaakt. Deze worden op de computer samengesteld nadat de camera om u heen heeft gedraaid.

DE SPECT-CT scan wordt gecombineerd met een CT. Dit zijn foto’s waarbij een lage dosis röntgenstraling wordt gebruikt. Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 70 minuten.

Wat merkt u van het onderzoek?
De toediening van de radioactieve stof voelt aan als een prik voor bloedafname. Verder merkt u niets van het onderzoek.

De uitslag
De uitslag van het onderzoek hoort u van uw specialist of huisarts.

Is het onderzoek gevaarlijk?
De radioactieve stralingsdosis is niet gevaarlijk en heeft geen bijwerkingen. De straling die wordt gebruikt is zeer gering en verdwijnt vaak binnen enkele uren weer uit het lichaam. De hoeveelheid straling is vergelijkbaar met het maken van röntgenfoto’s. Ook de kleding die u draagt tijdens het onderzoek wordt niet radioactief .

Belangrijk

  • Blijft u na de toediening van de radioactieve stof op onze afdeling? Dan moet u plaats nemen in de 'wachtruimte voor patiënten ingespoten met radioactief materiaal'.
  • Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding? Meldt u dit dan bij het maken van de afspraak of aan de laborant vóór het onderzoek begint.

Reisverklaring
Gaat u binnen 6 dagen na het onderzoek een vliegreis maken? Meld dit bij de laborant. U krijgt dan een "vliegbrief". Met deze vliegbrief kunt u zonder problemen de douane passeren mochten de detectiepoortjes afgaan.

Vragen?
Bel dan de afdeling Nucleaire Geneeskunde
Telefoonnummer: (076) 595 30 16
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Meer lezen over nucleaire geneeskunde bij Amphia?

Ga naar afdeling Nucleaire Geneeskunde

Label