Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Hersenen IBZM-scan
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Hersenen IBZM-scan

Inleiding
Binnenkort wordt u in ons ziekenhuis verwacht voor neuroreceptor-hersenscan of een IBZM-scan. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. In deze folder kunt u lezen hoe dit onderzoek verloopt.

Wat is een IBZM-scan?
Voor uw neuroloog is het soms niet duidelijk of u de ziekte van Parkinson heeft. Er zijn namelijk ook andere oorzaken voor bewegingsstoornissen. Een IBZM-onderzoek wordt in de meeste gevallen na een DaT-scan uitgevoerd. Met deze aanvullende scan kan er onderscheid gemaakt worden tussen de ziekte van Parkinson en MSA (multiple systeem atrofie) of PSP (progressieve supranuclear palsy) Dit onderzoek helpt uw neuroloog bij het stellen van de juiste diagnose en bij het maken van een keuze voor de behandeling met medicijnen.

Voorbereiding
Medicijnen:
Sommige medicijnen moeten 24 uur of langer van tevoren gestaakt worden. Dit is zeer belangrijk voor de juiste interpretatie van het onderzoek. Neemt u een lijstje mee waar al uw medicijnen opstaan als u een afspraak maakt voor het onderzoek. Na het onderzoek mag u uw medicijnen weer gewoon gaan innemen.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?
De laborant dient u in een ader in uw arm een injectie toe met een licht radioactieve vloeistof. Er bestaat een kleine kans op bijwerkingen van deze stof. Soms treedt voorbijgaande hoofdpijn en duizeligheid op.

Hierna mag u de afdeling verlaten of wachten in de wachtruimte.

Twee uur na de injectie worden foto's gemaakt met een speciale camera die (radioactieve) straling kan opvangen, een gammacamera. De afspraaktijden waarop u aanwezig moet zijn staan op uw afspraakbevestiging vermeld.

De laborant vraagt u op een smalle onderzoektafel te gaan liggen. Uw hoofd wordt voorzichtig in een hoofdsteun geplaatst. U krijgt een kussen onder uw knieën. Uw kleding kunt u aanhouden. Gedurende 30 minuten worden foto's gemaakt van uw hoofd, waarbij de camera in kleine stapjes om u heen draait. Tijdens het onderzoek mag u uw hoofd niet bewegen. Daarom brengt de laborant enkele stroken tape over uw hoofd aan. Tijdens het maken van de foto's is de laborant altijd in de onderzoekkamer aanwezig.

Op verzoek zorgen wij voor achtergrondmuziek.

Wat merkt u van het onderzoek?
Het onderzoek is niet pijnlijk.

De uitslag
De uitslag van het onderzoek hoort u van uw specialist.

Is het onderzoek gevaarlijk?
De radioactieve stralingsdosis is niet gevaarlijk en heeft geen bijwerkingen. De straling die wordt gebruikt is zeer gering. De hoeveelheid straling is vergelijkbaar met het maken van röntgenfoto’s. Ook de kleding die u draagt tijdens het onderzoek wordt niet radioactief

Belangrijk

  • Blijft u na de toediening van de radioactieve stof op onze afdeling? Neem dan plaats in de ‘wachtruimte voor patiënten ingespoten met radioactief materiaal’.
  • Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding? Meldt u dit dan bij het maken van de afspraak of aan de laborant vóór het onderzoek begint.

Reisverklaring
Gaat u binnen 5 dagen na het onderzoek een vliegreis maken? Meld dit bij de laborant. U krijgt dan een "vliegbrief". Met deze vliegbrief kunt u zonder problemen de douane passeren mochten de detectiepoortjes afgaan.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde:

Telefoonnummer: (076) 595 30 16
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Meer lezen over nucleaire geneeskunde bij Amphia?

Ga naar afdeling Nucleaire Geneeskunde

Label