Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Leucocytenscan
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Leucocytenscan

Binnenkort wordt u in ons ziekenhuis verwacht voor een leucocytenscan (leucocytenscintigrafie). Dit is een nucleair geneeskundig onderzoek om de plaats of de activiteit van een ontstekingsproces vast te stellen. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. In deze folder kunt u lezen hoe dit onderzoek verloopt.

Wat is een leucocytenscintigrafie?
In het bloed bevinden zich cellen, de witte bloedlichaampjes of leucocyten. Deze leucocyten stapelen zich op in ontstekingsprocessen. Door uw eigen leucocyten te koppelen aan een licht radioactieve merkstof is het mogelijk om de verdeling van deze leucocyten in uw lichaam vast te stellen. Deze verdeling wordt gemeten met een speciale camera, een gammacamera, die de zwakke straling die uw lichaam uitzendt kan detecteren. Zo kan worden vastgesteld of zich in uw lichaam een actief ontstekingsproces bevindt. Uw specialist krijgt daarmee belangrijke informatie hoe u het beste behandeld kan worden.

Voorbereiding
U moet voor de bloedafname op de Nucleaire Geneeskunde nuchter zijn. Uw ontbijt mag u meenemen en direct na de bloedafname opeten. Dit geldt ook voor uw medicijnen.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?
Op de ochtend van het onderzoek wordt met een infuusslangetje 100 milliliter bloed afgenomen uit een ader in uw arm. Uit dit bloed worden in ons laboratorium de leucocyten geïsoleerd en gekoppeld aan een licht radioactieve merkstof. Aan het einde van de ochtend krijgt u het bewerkte bloed weer teruggespoten, eveneens in een ader in de arm. Tijdens de bewerkingsprocedure in het laboratorium, die enkele uren in beslag neemt, hoeft u niet op onze afdeling te blijven.

Aan het eind van de middag worden er foto's gemaakt. Het hangt van de vraagstelling van uw specialist af welke delen van uw skelet op de foto worden gezet. Bijna altijd worden er doorsnede foto's gemaakt (SPECT-CT). De gammacamera draait dan om een gedeelte van uw lichaam heen, waarna de computer doorsnedebeelden berekent. Dit onderzoek wordt gecombineerd met een CT. Dit zijn foto’s waarbij een lage dosis röntgenstraling wordt gebruikt. Het is belangrijk dat u stil ligt. Het maken van de foto's in de middag duurt ongeveer een half uur tot drie kwartier.

De volgende ochtend worden ook foto's gemaakt. Dit kan een half uur tot een uur duren. Alle tijden staan op deze folder vermeld, of de laborant vertelt het u.

Wat merkt u van het onderzoek?
Het onderzoek is niet pijnlijk.

De uitslag
De uitslag van het onderzoek hoort u van uw specialist.

Uw verblijf in het ziekenhuis tijdens het onderzoek
De eerste onderzoeksdag moet u op drie verschillende tijdstippen verdeeld over de dag op de afdeling Nucleaire Geneeskunde zijn. Poliklinische patiënten kunnen de tussenliggende pauzes naar eigen wens invullen. Zij hoeven niet in het ziekenhuis te blijven.

Als u opgenomen bent in het Amphia Ziekenhuis wordt u tussendoor naar uw eigen afdeling gebracht.

Is het onderzoek gevaarlijk?
De radioactieve stralingsdosis is niet gevaarlijk en heeft geen bijwerkingen. De straling die wordt gebruikt is zeer gering. De hoeveelheid straling is vergelijkbaar met het maken van röntgenfoto’s. Ook de kleding die u draagt tijdens het onderzoek wordt niet radioactief.

Belangrijk

  • Blijft u na de toediening van de radioactieve stof op onze afdeling? Neem dan plaats in de 'wachtruimte voor patiënten ingespoten met radioactief materiaal'.
  • Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding? Meldt u dit dan bij het maken van de afspraak of aan de laborant vóór het onderzoek begint.

Reisverklaring
Gaat u binnen 3 dagen na het onderzoek een vliegreis maken? Meld dit bij de laborant. U krijgt dan een "vliegbrief". Met deze vliegbrief kunt u zonder problemen de douane passeren mochten de detectiepoortjes afgaan.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist.

Afdeling Nucleaire Geneeskunde
Telefoonnummer: (076) 595 30 16
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Meer lezen over nucleaire geneeskunde bij Amphia?

Ga naar afdeling Nucleaire Geneeskunde

Label