Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Leverfunctiescan
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Leverfunctiescan

Inleiding
Binnenkort wordt u in ons ziekenhuis verwacht voor een leverfunctiescan. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Nucleaire Geneeskunde In deze folder leest u hoe dit onderzoek verloopt.

Wat is leverfunctiescan?
Bij dit onderzoek wordt gekeken naar uw leverfunctie. U krijgt voor dit onderzoek een kleine hoeveelheid licht radioactieve vloeistof in het bloed toegediend. Deze vloeistof wordt opgenomen in de lever en uitgescheiden in de gal en kan met behulp van een gammacamera zichtbaar worden gemaakt.

Voorbereiding
Voor dit onderzoek moet u 4 uur nuchter zijn. U mag 4 uur voor het onderzoek niets meer eten of drinken!

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?
U krijgt een injectie in uw arm, waarbij een kleine hoeveelheid licht radioactieve vloeistof wordt toegediend. Tijdens deze injectie ligt u op uw rug op een onderzoektafel. Boven de tafel is een camera geplaatst, dicht boven uw buik. Deze gammacamera registreert de geringe hoeveelheid straling die uw lichaam uitzendt. Het maken van de foto's start meteen en duurt ongeveer 10 minuten. Het is belangrijk dat u stil ligt. Er worden aansluitend doorsnede foto's gemaakt (SPECT-CT). De gammacamera's draaien dan om u heen, waarna de computer doorsnedebeelden berekent. Dit onderzoek wordt gecombineerd met een CT. Dit zijn foto's waarbij een lage dosis röntgenstraling wordt gebruikt.De SPECT-CT duurt ongeveer 20 minuten. Vervolgens wordt nog een scan gemaakt van 15 minuten. In totaal duurt het onderzoek ongeveer 50 minuten.

Wat merkt u van het onderzoek?
De toediening van de radioactieve stof voelt aan als een prik voor bloedafname. Verder merkt u niets van het onderzoek

De uitslag
De uitslag van het onderzoek hoort u van uw specialist of huisarts.

Is het onderzoek gevaarlijk?
De radioactieve stralingsdosis is niet gevaarlijk en heeft geen bijwerkingen. De straling die wordt gebruikt is zeer gering. De hoeveelheid straling is vergelijkbaar met het maken van röntgenfoto’s. Ook de kleding die u draagt tijdens het onderzoek wordt niet radioactief.

Belangrijk

  • Blijft u na de toediening van de radioactieve stof op onze afdeling? Neem dan plaats in de 'wachtruimte voor patiënten ingespoten met radioactief materiaal'.
  • Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding? Meldt u dit dan bij het maken van de afspraak of aan de laborant vóór het onderzoek begint.

Reisverklaring
Gaat u binnen 3 dagen na het onderzoek een vliegreis maken? Meld dit bij de laborant. U krijgt dan een "vliegbrief". Met deze vliegbrief kunt u zonder problemen de douane passeren mochten de detectiepoortjes afgaan.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist

Afdeling Nucleaire Geneeskunde
Telefoonnummer: (076) 595 30 16
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Meer lezen over nucleaire geneeskunde bij Amphia?

Ga naar afdeling Nucleaire Geneeskunde

Label