Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Miltscan
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Miltscan

met gedenatureerde erytrocyten

Inleiding
Binnenkort wordt u in ons ziekenhuis verwacht voor een miltscan (miltscan met gedenatureerde erytrocyten). Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. In deze folder leest u hoe dit onderzoek verloopt.

Wat is miltscan met gedenatureerde erytrocyten?
Abnormale en oude rode bloedcellen (of erytrocyten) in uw bloed worden opgeruimd en afgebroken in de milt. De milt vervult verder ook een rol bij de afweer van infecties en het opruimen van stoffen die voor het lichaam niet nuttig meer zijn. We kunnen deze functie van de milt in beeld brengen. We nemen hiervoor een buisje bloed bij u af. In het laboratorium halen we de rode bloedcellen uit uw bloed. Deze bloedcellen gaan we bewust beschadigen door ze te verhitten (=denatureren) Hierna merken we de bloedcellen met een kleine hoeveelheid van een licht radioactieve vloeistof. U krijgt deze radioactieve vloeistof weer terug gespoten in de bloedbaan via een prik in de arm. De zwakke straling die uw lichaam kortdurend uitzendt kan gemeten worden met een speciale camera, een gammacamera. De grootte en plaats van de milt kunnen we nu in beeld brengen. Het onderzoek wordt onder andere verricht bij patiënten met verdenking op een miltscheur na een ongeluk. Of bij patiënten van wie de milt operatief is verwijderd en bij wie verdenking bestaat op aanwezigheid van een 'bijmilt' ergens in de buik. Uw specialist krijgt zo meer inzicht in de wijze waarop u het beste behandeld kan worden.

Voorbereiding
Twee uur voor het onderzoek mag u niets meer eten of drinken. Verder is voor dit onderzoek geen speciale voorbereiding nodig.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?
De laborant neemt een buisje bloed bij u af. Het bloed wordt in het laboratorium bewerkt. Een uur nadat het bloed is afgenomen wordt het bloed teruggespoten in een ader in de arm. Vervolgens kunt u de afdeling verlaten. Na één tot twee uur worden de foto's gemaakt. De tijd waarop u terug moet komen staat op uw afspraakbevestiging. De precieze tijd hoort u in elk geval van de laborant. De laborant vraagt u plaats te nemen op een onderzoekstafel, waarna de gammacamera dicht boven uw buik wordt gebracht. Er worden ook doorsnede foto's gemaakt (SPECT-CT). De gammacamera draait dan om u heen, waarna de computer doorsnedebeelden berekent. Dit onderzoek wordt gecombineerd met een CT. Dit zijn foto’s waarbij een lage dosis röntgenstraling wordt gebruikt. Het maken van de foto's duurt ongeveer 45 minuten. In totaal, dus inclusief bloedafname en de laboratoriumbewerking, duurt het onderzoek twee en een half tot drie uur. Het is belangrijk dat u stil ligt tijdens het onderzoek.

Wat merkt u van het onderzoek?
De toediening van de radioactieve stof voelt aan als een prik voor bloedafname. Verder merkt u niets van het onderzoek.

De uitslag
De uitslag van het onderzoek hoort u van uw specialist.

Is het onderzoek gevaarlijk?
De radioactieve stralingsdosis is niet gevaarlijk en heeft geen bijwerkingen. De straling die wordt gebruikt is zeer gering. De hoeveelheid straling is vergelijkbaar met het maken van röntgenfoto’s. Ook de kleding die u draagt tijdens het onderzoek wordt niet radioactief.

Belangrijk

  • Blijft u na de toediening van de radioactieve stof op onze afdeling? Neem dan plaats in de 'wachtruimte voor patiënten ingespoten met radioactief materiaal'.
  • Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding? Meldt u dit dan bij het maken van de afspraak of aan de laborant vóór het onderzoek begint.

Reisverklaring
Gaat u binnen 3 dagen na het onderzoek een vliegreis maken? Meld dit bij de laborant. U krijgt dan een "vliegbrief". Met deze vliegbrief kunt u zonder problemen de douane passeren mochten de detectiepoortjes afgaan.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist.

Afdeling Nucleaire Geneeskunde
Telefoonnummer: (076) 595 30 16
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Meer lezen over nucleaire geneeskunde bij Amphia?

Ga naar afdeling Nucleaire Geneeskunde

Label