Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

PETCT F-18 PSMA scan Prostaat
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

PETCT F-18 PSMA scan Prostaat

Inleiding
Binnenkort wordt u in ons ziekenhuis verwacht voor een PET F-18-PSMA-scan Prostaat. U meldt zich voor het onderzoek op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Vanwege ruimtegebrek op de PETCT kan uw begeleiding niet aanwezig zijn bij het onderzoek.

Vanwege ruimtegebrek en omdat u na het inspuiten van de radioactieve vloeistof straling uitzendt kan uw begeleiding niet aanwezig zijn bij het onderzoek. U verblijft tijdens het inwerken van de stof ongeveer 1,5 uur in een aparte ruimte. 

Wat is een PET/CT F-18-PSMA scan?
Positron-emissie-tomografie (PET) is een techniek om foto's te maken van de functie van weefsels. Er wordt een kleine hoeveelheid van de radioactieve vloeistof Fluor-18 PSMA ingespoten in een bloedvat in de arm. Deze stof is zeer gevoelig voor opname in tumorcellen van de prostaat. In combinatie met de hoge kwaliteit van de techniek kunnen uitzaaiingen nauwkeuriger en in een vroeger stadium worden opgespoord. Dit is erg belangrijk voor een zo gunstig mogelijke behandeling. Computer tomografie (CT) is een techniek om doorsnede-foto’s te maken van de vorm van weefsels. Het lichaam wordt gescand met behulp van een lage dosis röntgenstralen. De CT-scan wordt gebruikt voor een betere beoordeling van de PET-scan. Deze twee technieken worden gecombineerd. Direct na het maken van de CT-scan wordt de PET-scan gemaakt.

Fluor-18-PSMA-tracer
Er wordt bij de PET-scan een ander type radioactieve stof of tracer gebruikt dan voorheen: namelijk fluor-18-PSMA-tracer (ook wel fluor-18 JK-PSMA-7). Deze tracer is niet officieel geregistreerd. Toch adviseert uw arts fluor-18-PSMA-tracer, omdat prostaatkankercellen met deze radioactieve stof nog beter opgespoord en in beeld gebracht kunnen worden. Beter dan met fluor-18-choline dat voorheen werd gebruikt. Fluor-18-PSMA-tracer voldoet net als geneesmiddelen die wel geregistreerd zijn gewoon aan alle kwaliteitseisen. Het is dus volkomen veilig.

Is er speciale voorbereiding nodig?
Drinken:

  • Vanaf 1 uur voor dit onderzoek moet u een halve liter drinken. Dit kan water, koffie, thee of frisdrank zijn. U kunt gewoon naar het toilet gaan.

Foliumzuur / multivitaminen:

  • Gebruikt u foliumzuur (vitamine B11) of multivitaminen? Stop hier dan de dag van het onderzoek mee.Na het onderzoek kunt u deze weer gebruiken.

Medicijnen:

  • Uw medicijnen kunt u gewoon gebruiken.

Overig:

  • Draag gemakkelijke kleding zonder metalen onderdelen. Ook sieraden mogen niet door de PET/CT-scanner. Laat deze thuis.
  • Neem iets mee voor de lange wachttijd zoals een boek, tijdschrift of uw smartphone (met oortjes/koptelefoon).

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?
U meldt zich op de afgesproken tijd op de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

  • De laborant neemt u mee naar een voorbereidingsruimte. U plast nog een keer uit op het toilet. Daarna komt u op een stoel te zitten.
  • U krijgt een infuus in de arm. Vervolgens wordt de radioactieve vloeistof via het infuus toegediend. U merkt niets van deze stof. De vloeistof moet 90 minuten inwerken. Het infuus wordt uit de arm verwijderd.
  • Tijdens het wachten krijgt u nog een extra halve liter water om op te drinken. U mag gewoon naar het toilet. U mag rustige activiteiten doen tijdens het wachten in de voorbereidingsruimte zoals lezen of muziek luisteren met uw smartphone.
  • Vlak voor de scan wordt u gevraagd nog een keer goed uit te plassen. Als het nodig is wordt u verzocht een luierbroekje aan te trekken voor eventuele noodgevallen. Vervolgens wordt de scan van het hele lichaam gemaakt (van bekken tot en met hoofd). Dat duurt ongeveer 20 minuten. U ligt op een smal bed dat langzaam door de scanner schuift. Tijdens de scan moet u stil blijven liggen.

Wilt u uw eigen muziek luisteren tijdens het scannen? U kunt tijdens de scan naar de radio luisteren. Direct na de scan is het onderzoek klaar en mag u naar huis.

Hoe lang duurt het onderzoek?
Vanaf het afgesproken tijdstip duurt het totale onderzoek ongeveer 2,5 uur.

Wat merkt u van het onderzoek?
Het onderzoek is niet pijnlijk. U voelt alleen de prik van het infuus.

De uitslag
De uitslag van het onderzoek hoort u van uw specialist.

Is het onderzoek gevaarlijk?
De radioactieve stralingsdosis is niet gevaarlijk en heeft geen bijwerkingen. De straling die wordt gebruikt is zeer gering. De stof is een paar uur na het onderzoek bijna helemaal uit uw lichaam verdwenen. De kleding die u draagt tijdens het onderzoek wordt niet radioactief. De röntgenstraling is alleen aanwezig tijdens de CT-scan.

Belangrijk

  • LET OP! Het is van zeer groot belang dat u op tijd bent, omdat de vloeistof die ingespoten wordt, speciaal voor u wordt besteld. Deze stof is kostbaar en maar zeer kort te gebruiken.

Productie van fluor-18-PSMA-tracer
De radioactieve stof wordt in een cyclotron (=deeltjesversneller) geproduceerd. Dit is een arbeidsintensief proces dat veel tijd kost. Dit komt onder andere doordat de radioactieve fluor aan strenge eisen moet voldoen. Het komt soms voor dat het product wordt afgekeurd en niet gebruikt kan worden. Het onderzoek kan dan niet doorgaan. Of de radioactieve stof bruikbaar is of niet, is pas vlak voor het onderzoek bekend. Het kan daardoor zijn dat u dit bericht pas krijgt als u al onderweg bent, of zelfs al in het ziekenhuis bent. Wij begrijpen dat dit erg vervelend is. Toch vragen wij uw begrip hiervoor.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist.

Afdeling Nucleaire Geneeskunde
Telefoonnummer: (076) 595 30 16
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Vragenformulier

Hier onder vind u de download link voor het vragenformulier die u zelf kan uitprinten en invullen.

Meer lezen over nucleaire geneeskunde bij Amphia?

Ga naar afdeling Nucleaire Geneeskunde

Label