Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Renografie
Aanmaakdatum: | Geüpdatet op

Renografie

Inleiding
Binnenkort wordt u in ons ziekenhuis verwacht voor renografie. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. In deze folder leest u hoe dit onderzoek verloopt.

Wat is renografie?
Renografie is een functieonderzoek van de nieren. Tijdens dit onderzoek krijgt u een kleine hoeveelheid licht radioactieve vloeistof in het bloed toegediend. Deze vloeistof wordt vanuit het bloed door de nieren opgenomen en via de urinewegen afgevoerd naar de blaas. Met behulp van een gammacamera maken we gedurende een half uur foto's. Zo wordt het functioneren van uw nieren onderzocht en bekeken of de afvoer van urine naar de blaas ongehinderd verloopt.
 

Voorbereiding
Medicijnen:
Als u plastabletten gebruikt dan moet u 3 dagen voor het onderzoek hier mee stoppen. Andere medicijnen kunt u gewoon doorgebruiken.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?
U krijgt in de wachtkamer eerst een aantal glazen water te drinken. Na ongeveer een half uur wordt u meegenomen naar de meetkamer. In de kleedkamer plast u eerst goed uit. U mag uw kleding aanhouden, alleen de lange broek of een BH met beugels moeten uit. Daarna wordt u in de meetkamer geroepen. Via een vleugelnaaldje in de arm wordt bij u een medicijn Lasix® dat het plassen bevordert toegediend. Meteen daarna wordt een kleine hoeveelheid licht radioactieve vloeistof toegediend. Tijdens deze injectie ligt u op uw rug op een onderzoekstafel.
Onder de tafel is een camera geplaatst. Deze gammacamera registreert de geringe hoeveelheid straling die uw lichaam uitzendt. Gedurende twintig minuten worden foto's gemaakt van de nieren en urinewegen. Het is belangrijk dat u goed stilligt tijdens het maken van de foto's. Na het onderzoek plast u nog een keer goed uit. Daarna wordt nog een foto gemaakt. Meestal wordt na een half uur een late opname gemaakt. Hierna kunt u de afdeling verlaten.  

Wat merkt u van het onderzoek?
De toediening van de radioactieve stof voelt aan als een prik voor bloedafname. Het drinken van water voor het onderzoek en/of het toedienen van het plasmiddel Lasix® kan eventueel bestaande klachten doen toenemen, maar meestal merkt u hier niets van.  

De uitslag
De uitslag van het onderzoek hoort u van uw specialist of huisarts.

Is het onderzoek gevaarlijk?
De radioactieve stralingsdosis is niet gevaarlijk en heeft geen bijwerkingen. De straling die wordt gebruikt is gering en verdwijnt vaak binnen enkele uren weer uit het lichaam. De hoeveelheid straling is vergelijkbaar met het maken van röntgenfoto’s. Ook de kleding die u draagt tijdens het onderzoek wordt niet radioactief.

Belangrijk

  • Blijft u na de toediening van de radioactieve stof op onze afdeling? Neem dan plaats in de ‘wachtruimte voor patiënten ingespoten met radioactief materiaal’.
  • Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding? Meldt u dit dan bij het maken van de afspraak of aan de laborant vóór het onderzoek begint.

Reisverklaring
Gaat u binnen 3 dagen na het onderzoek een vliegreis maken? Meld dit bij de laborant. U krijgt dan een "vliegbrief". Met deze vliegbrief kunt u zonder problemen de douane passeren mochten de detectiepoortjes afgaan.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de assistent of uw behandelend specialist.
Afdeling Nucleaire Geneeskunde
Telefoonnummer: (076) 595 30 16
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Meer lezen over nucleaire geneeskunde bij Amphia?

Ga naar afdeling Nucleaire Geneeskunde

Label